dijous, 27 de maig de 2021

ERMITA DE SANT SEBASTIÀ. TERRADES. ALT EMPORDÀ

 PASSEJANT PER L’ALT EMPORDÀ 

L'ermita de Sant Sebastià és una construcció de caire popular, consagrada a principis del segle XVII. Aquesta capella, com la majoria de les dedicades a Sant Sebastià, foren aixecades per implorar ajut al sant, advocat contra les epidèmies. L'edifici es va restaurar en els anys 80, i darrerament el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Terrades conjuntament amb el Bisbat de Girona van endegar l'any 1991 una intervenció per pavimentar tota la capella.

Situada aproximadament a un quilòmetre de distància al nord-est del nucli urbà de la població de Terrades, al marge dret de la carretera GI-504 en direcció al poble de Llers. 

L’ermita de Sant Sebastià és un petit temple rehabilitat d'una sola nau de planta rectangular, amb absis semicircular capçat a llevant. Tant la nau com l'absis estan coberts amb voltes de canó emblanquinades, tot i que la de l'absis és més baixa que la de la nau. Aquest absis està obert a la nau mitjançant un arc triomfal d'arc de mig punt adovellat. 

La porta d'accés a l'interior també és d'arc de mig punt adovellat, amb les impostes bisellades i els brancals fets de carreus, i està protegida per un pòrtic davanter. Aquesta estructura està coberta, exteriorment, per una teulada de dues vessants i, interiorment, per un embigat de fusta. 

El pòrtic està obert mitjançant dues obertures d'arc de mig punt adovellat, lleugerament apuntat. 

Coronant el temple hi ha un petit campanar d'espadanya d'un sol arc, centrat sobre el carener i en línia amb la façana principal. L'edifici presenta grans contraforts adossats, dos als murs laterals i un a l'absis.

La construcció és bastida en pedra de mida mitjana desbastada i sense treballar, lligada amb morter i amb pedres grans escairades a les cantonades.
 

L'ermita de Sant Sebastià és una església inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fons: IPAC

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 25 de maig de 2021

SANTA MARIA DE CISTELLA. ALT EMPORDÀ

 PASSEJANT ALT EMPORDÀ 

El poble de Cistella és situat en terreny més aviat planer, a l’esquerra de la riera del mateix nom.  Forma un nucli agrupat amb carrerons estrets, que ha conservat, amb reformes poc acusades, l’aspecte que devia tenir al segle XVIII, sobretot als carrers que van des de l’església vers el nord. Les cases, dels segles XVI al XVIII, són de dues o tres plantes, amb voltes a la planta baixa i golfes o graner, sovint, a la superior. Les llindes de pedra de les obertures solen ser datades. 

L’església de Santa Maria de Cistella és d’època romànica. Les característiques estilístiques permeten datar-la al darrer terç del segle XII, encara que la parròquia apareix documentada ja en el segle XI. 

Durant el segle XVIII el temple va ser reconstruït, ja que l'antiga església estava molt malmesa. Aquesta reforma respectà, però, la magnífica façana romànica amb escultura, que és l’única part que resta del temple del segle XII.   

L’església de Santa Maria de Cistella és situada al centre del poble. És un temple d'una sola nau amb tres capelles laterals a cada banda, capçalera poligonal i cor als peus. La volta és de canó amb llunetes. Aquest edifici i la torre campanar són de la primera meitat del segle XVIII. Les obres s'iniciaren l'any 1740 i el temple es beneí el 1745. 

La façana principal, situada a ponent, és l'única part conservada de l'època romànica i té com a elements més remarcables la porta d'accés i la finestra superior, totes dues amb obertura d'arc de mig punt. La porta té cinc arquivoltes de mig punt en degradació, amb llinda i timpà llis; una de les arquivoltes presenta unes estries helicoïdals amb motius florals entre les estries; una altra té ornamentació geomètrica. Són molt notables els quatre capitells, amb petits caps d’animals als angles. 

La finestra situada al damunt de la porta té arquivoltes decorades amb relleu i a cada costat una columna amb capitells vegetals i geomètrics. Entre la porta i la finestra hi ha una divisió horitzontal de la façana, amb decoració de dents de serra i una cornisa superior, elements que apareixen també a la part superior del frontis, sota la teulada. 

La façana romànica de Cistella fou eixamplada i sobrealçada en renovar l’església, però emprant carreus procedents del sector romànic que s’enderrocà. 

El campanar es troba a la banda esquerra de la façana. És de base quadrada i cos vuitavat, amb quatre obertures d'arc de mig punt.

Als batents de fusta de la porta que foren posats a l’època de la reconstrucció de l’edifici, s’hi col·locaren, reutilitzant-los, diferents elements del conjunt de ferramenta que tenia la porta romànica. Les peces subsistents es distribuïren amb un intent de simetria no aconseguida a causa de la diversitat de formes i mides.

Santa Maria de Cistella és una església inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 20 de maig de 2021

SANT PONÇ DE CORBERA. CERVELLÓ. BAIX LLOBREGAT

Aprofitant una activitat de Catalunya Sacra visitàvem l’església de Sant Ponç de Corbera, única  part visible de l’antic monestir. Catalunya Sacra és un projecte conjunt dels 10 bisbats amb seu a Catalunya, creat l'any 2012 amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l'Església. 

Sant Ponç de Corbera s’aixeca sobre un petit turó. al fons d’una vall drenada per la riera de la Palma o de Rafamans, riera que és divisòria entre els termes de Cervelló i de Corbera. 

Malgrat el topònim de Corbera l’església de Sant Ponç és bastida dins el terme del castell de Cervelló. Posseïa un territori en domini alodial el 1068, l’any 1085 rebé, per llegat testamentari del bisbe de Barcelona Humbert de Cervelló, tot el que aquest havia adquirit al terme a Oliba Ramon i la meitat de Camp Preciós al seu nebot Guerau Alemany. 

Si tenim en compte que ha estat acceptada una datació entre el 1040 i el 1070, hauríem de creure que l’església fou començada per Alemany de Cervelló, senyor de Cervelló des del 1025-27, i acabada, segurament, en temps del seu fill Guerau Alemany I.

D’altra banda, aquella datació concorda amb el fet que l’església de Sant Ponç sigui esmentada al testament del bisbe, del 1085. És probable que els Cervelló edifiquessin el monestir perquè, segons els costums de l’època, els servís de panteó familiar. 

El monestir de Sant Ponç estigué vinculat a Cluny per mitjà de Sant Pere de Casserres, que centralitzava a Catalunya les possessions de la gran abadia borgonyona. La subjecció degué realitzar-se cap a la fi de segle, amb posterioritat a la construcció de l’església, però abans del 1096, quan hi ha documentat el prior Salomó. 

La subjecció a Cluny degueren realitzar-la segurament els mateixos fundadors del monestir, els Cervelló, i les dates esmentades ens indueixen a pensar que podia haver estat Guerau Alemany III (d. 1079-1130) qui vinculà l’abadia del Llobregat a la casa borgonyona. El 1235 la casa de Sant Ponç, era regida pel prior Riambau que era a més procurador de Casserres. 

Al començament del segle XIV un conflicte enfrontà el monestir de Sant Ponç al bisbe de Barcelona, Ponç de Gualba, al qual hom negà l’entrada al monestir el 14 de desembre de 1303 per fer la visita canònica. El bisbe de Barcelona intentà de nou la visita de Sant Ponç el 1310, i com que li fou denegada va excomunicar el prior i el sacerdot, Vidal de Casasobirana, i va posar interdicte a l’església, prohibint-hi tota celebració. Finalment, el prior hagué de cedir a les aspiracions del bisbe, el 8 d’agost de 1314. 

La relació de priors de Sant Ponç de Corbera anomena fins a deu priors. Abasta des del 1096 fins al 1590, any en què s’havia unit al col·legi de la Congregació Claustral Tarraconense.

Del conjunt de l’antic monestir de Sant Ponç de Corbera es conserven l’església, que és la part més important del conjunt, i una bona part de les dependències monàstiques, totalment emmascarades per les transformacions sofertes arran de la seva utilització com a masoveria. 

Sant Ponç de Corbera és un edifici d’una sola nau, coberta amb una volta de canó, de perfil semicircular, reforçada per quatre arcs torals, que arrenquen d’impostes bisellades, i suportades per tres parelles d’arcs formers que reforcen els murs laterals, conformant un sistema de pilars, i arcs que articulen poderosament els murs de la nau, que és dividida en tres trams.

Aquesta forma de construcció  és molt comuna en els edificis monàstics de la fi del segle X o començament del segle XI, allunyats de les formes de l’arquitectura llombarda, com les esglésies monàstiques de Sant Genis de Fontanes, Sant Andreu de Sureda, Sant Pere de Rodes, o en els absis laterals de Sant Miquel de Cuixà. 

En el creuer, entre el cos del transsepte i de la nau, se situa una cúpula semiesfèrica, suportada per quatre trompes que arrenquen de dos arcs paral·lels als d’obertura dels braços del transsepte, però situats a una alçària molt superior, que regularitzen la planta rectangular del creuer, per a formar un pla, aproximadament quadrat, que serveix de base a la cúpula.

La porta principal, situada en aquest mur de ponent, té unes proporcions particularment baixes i aplanades; s’obre en arc de mig punt a l’exterior, i interiorment presenta una llinda de fusta (substituïda per una llinda de formigó en la recent restauració), sobre la qual hi ha un arc de descàrrega de perfil rebaixat, amb el timpà massís. 

Exteriorment, l’església de Sant Ponç de Corbera presenta una articulació dels seus volums, equilibrant el seu component horitzontal amb l’acusada verticalitat del seu creuer, la cúpula del qual es manifesta exteriorment en un cimbori prismàtic, de planta quadrada, rematat per una coberta a quatre vessants, al cim de la qual es dreça un campanar format per una petita torre prismàtica amb dos nivells d’obertures, un nivell baix format per finestres senzilles, i el superior format per finestres geminades amb columna central dotada de capitell mensuliforme. 

El cimbori de planta quadrada de Sant Ponç de Corbera constitueix un cas singular entre els exemples d’aquest tipus constructiu conservats a Catalunya, entre els quals el més comú és la forma octagonal, que trobem a la propera església de Santa Maria de Cervelló, o a la de Sant Jaume de Frontanyà, però la forma quadrada de Sant Ponç també apareix en l’església de Santa Cecilia de Voltregà. 

Les façanes de l’església de Sant Ponç, llevat de les del cimbori, són totalment decorades amb els motius llombards del fris d’arcuacions sota el ràfec, dividit en sèries de dues per les lesenes verticals, resoltes amb un gran domini compositiu. 

El motiu que decora la peça de la façana és una palmeta invertida al centre i una semi palmeta a cada angle, tot emmarcant-se en el format rectangular; tot plegat obtingut mitjançant incisions que simplement en delimiten els contorns. 

El repertori i l’estil dels relleus del campanar s’aproxima notòriament a importants obres de la primera meitat del segle XI, com la decoració de l’interior de Sant Pere de Rodes, les llindes de Sant Genis de Fontanes i de Sant Andreu de Sureda.

Procedent del monestir de Sant Ponç de Corbera, hom guarda a la sagristia de la parròquia de Corbera la imatge de la Mare de Déu de la Llet. És una talla policromada del segle XIII. 

De la decoració mural de l’església de Sant Ponç es conserven cinc petits fragments, a l’absis central i al lateral de migdia.

En els dos trams més occidentals de la nau, els treballs d’excavació van permetre identificar un paviment de terra trepitjada datable al segle XVI, que pràcticament se situava sobre la roca natural i segellava les obertures d’un total d’onze sitges i un forn de fosa de campana. 

Pel que fa a les sitges, ocupaven gairebé la totalitat de l’espai disponible en els dos darrers trams de la nau. L’altre element important documentat al llarg de l’excavació és un forn per a la fosa d’una campana. 

El forn, excavat en bona part a la roca, està dividit en dos àmbits diferenciats, separats per un envà de terra en el qual s’obre una petita porta que comunica els dos sectors.

La segona fase es produí al segle XVI, moment en què va tenir lloc una important remodelació de l’edifici un cop desaparegut el priorat; l’església va passar a tenir les funcions de parròquia sufragània de la de Santa Maria de Corbera. 

L’església deu el seu aspecte actual a importants obres de restauració i consolidació. En aquestes obres es retiraren els arrebossats dels seus murs i les decoracions que havien alterat l’aspecte interior de l’edifici, alteracions visibles especialment en el rebaix, evident, del nivell del paviment del presbiteri. 

Sant Ponç de Corbera esta protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fons Principal. Catalunya Romànica

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 18 de maig de 2021

SANT VICENÇ DE CONCABELLA. ELS PLANS DE SIÓ. SEGARRA

 PAS A PAS PER LA SEGARRA 

Sant Vicenç és una petita capella situada als afores del nucli de Concabella, als peus de la carretera de Tàrrega.

Està realitzada amb carreus regulars a la part inferior i façana principal de l'edifici i paredat a la part superior dels murs laterals, d'una sola nau i coberta a dues aigües amb la presència de contraforts als murs laterals i un petit campanar d'espadanya d'un sol ull situat al capdamunt de la façana principal.

Com a element més destacable trobem la porta d'accés amb llinda, per sobre de la qual hi ha un frontó partit per una fornícula, on apareix la data de 1687, que devia ubicar la figura del sant a qui està consagrada la capella, i una petita finestra rectangular per poder il·luminar l'interior de la capella.
 

Durant la Guerra Civil es va fer servir com a dormitori dels presos obligats a treballar al camp de treball proper. 

Sant Vicenç de Concabella és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fons: IPAC

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 13 de maig de 2021

SANT LLORENÇ DE RATERA. ELS PLANS DE SIÓ. SEGARRA

 PAS A PAS PER LA SEGARRA 

Ratera és un grup de cases situat a la dreta del Sió, prop de Concabella. El lloc pertanyé al capítol de la col·legiata de Guissona. Prop del riu hi ha l’antic castell de Ratera (o castell menor de Concabella), que esdevingué molí (dit el molí de Concabella, obra del 1530). Vers el 1950 fou adquirit i refet per l’arquitecte Joaquim Vilaseca i Rivera.


L'ermita de Sant Llorenç fou refeta al segle XVIII però, no es pot descartar que tingui uns orígens romànics, perquè el lloc de Ratera és documentat des de l'any 1098. 

Sant Llorenç de Ratera és un capella situada a l'entrada del nucli, construïda amb paredat, d'una sola nau amb absis recte i coberta a dues aigües. A la façana principal hi trobem la porta d'entrada amb llinda superior on hi apareix la data de construcció, 1798. 

Per sobre d'aquesta trobem una petita fornícula amb una imatge contemporània de la Mare de Déu de Montserrat. A la part superior de la façana trobem un campanar d'espadanya d'un sol ull, realitzat amb formigó, igual que la teulada de la capella, fruit d'una restauració duta a terme a finals del segle XX.

L'interior de la capella està cobert per un embigat de fusta, fruit de la recent restauració de la teulada, conservant-se els murs originals realitzats amb paredat i amb la presència d'uns pilars de base quadrada adossats. Al mur de l'altar hi trobem tres figures escultòriques, les quals representen Sant Llorenç, Santa Llúcia i un escolanet, ubicades a partir de la restauració de la capella. 

Sant Llorenç de Ratera és una capella inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fons: IPAC

Fotografia. M. Rosa Planell Grau

dimarts, 11 de maig de 2021

SANT SALVADOR DE CONCABELLA. ELS PLANS DE SIÓ. SEGARRA

 PAS A PAS PER LA SEGARRA 

Concabella, és un poble situat prop de la riba dreta del Sió, al voltant de l’antic castell de Concabella i de l’església parroquial de Sant Salvador. A llevant hi ha l’antic castell de Ratera, que esdevingué posteriorment molí i fou denominat el molí de Concabella. Formà part de l’antic terme de l’Aranyó. 

Com totes les parròquies properes a Guissona, els orígens de Sant Salvador de Concabella s’han de cercar durant la primera meitat del segle XI. De fet, les primeres notícies sobre el lloc i el terme de Concabella es remunten al 1031, any en què el bisbe Ermengol d’Urgell donà a Guifré i a la seva muller Bonadona un alou que afrontava al sud al terme de Concabella. L’any 1051 ja hi ha consignat un llegat de dues unces a l’obra de Sant Salvador de Concabella. 

La història de l’església de Concabella es troba estretament relacionada amb la canònica de Santa Maria de Solsona, a la qual es trobava subjecta. Aquesta vinculació, però, es produí a la primera meitat del segle XII, ja que en la butlla d’Urbà II del 1097 no consta Concabella com una de les esglésies de la canònica solsonina.

 

l’església de Concabella estava vinculada en aquests moments a la canònica de Santa Maria de Guissona, tal com es reflecteix en l’acta de consagració d’aquesta església de l’any 1098. En canvi, en la butlla d’Eugeni III adreçada a Solsona de l’any 1151, ja es menciona Concabella entre les esglésies dependents de Solsona. 

D’altres butlles posteriors i la mateixa acta de consagració de Santa Maria de Solsona del 1163 confirmen l’estatut de la parròquia de Concabella. El prepòsit de Solsona tenia dret de patronat i presentació del rector de Concabella al bisbe d’Urgell. Al segle XIII l’església de Sant Salvador de Concabella estava obligada a pagar cada any a la canònica de Solsona l’alberga, la quarta part de les primícies i vint sous. 

Dins la diòcesi d’Urgell, Concabella formava part del deganat homònim i contribuí a les dècimes dels anys 1279, 1280 i 1391. 

La construcció actual de Sant Salvador de Concabella no pot situar-se abans de la segona meitat del segle XIII, donada la seva vinculació a l'estil arquitectònic de l'escola lleidatana. 

És un edifici d’una sola nau amb volta de canó apuntada, capçada a llevant per un absis de planta semicircular, el qual s’obre a la nau mitjançant un arc presbiteral que arrenca de sengles capitells esculpits sobre columnes desaparegudes. A manera de transsepte, i de construcció més tardana, hi ha dues capelles laterals cobertes amb volta de creueria. 

Al presbiteri, espai cobert amb volta de canó, situat entre les capelles laterals i l’arc presbiteral, hi ha dues portes, damunt les quals hi ha sengles finestres. La porta del costat nord dóna accés a la sagristia, coberta amb volta de creueria, i per la del costat sud s’accedeix al campanar mitjançant una escala de cargol.


Enfront del portal d’entrada, a l’interior del mur nord, hi ha un arcosoli en arc de mig punt i a l’angle sud-oest de la nau una altra escala de cargol, semiencastada al mur, puja al cor construït amb embigat de fusta. 

A la façana de migjorn s’obre la bella portada romànica d’entrada al temple, a la qual és integrada un cos rectangular destacat coronat per una cornisa sostinguda per mènsules; la porta és composta per tres arquivoltes motllurades en degradació que descansen sobre les respectives columnes (modernes, fruit d’una restauració) i capitells, esculpits amb motius florals. 

Més amunt hi ha una cornisa encastada en el mur, la qual marca l’alçada primitiva de la nau, que fou sobrealçada en època tardana; aquesta façana és coronada per un campanar d’espadanya de dos ulls. Una finestra rectangular dóna llum a la capella afegida al mur de migdia. A la façana de ponent, una finestra rectangular il·lumina el cor del temple.


El mur de tramuntana és reforçat per uns contraforts de grans dimensions i formes variables, al costat dels quals hi ha els cossos adossats i diferenciats corresponents a la capella, il·luminada per una finestra en arc de mig punt i ornamentació gòtica, i la sagristia, on s’obre una finestra rectangular. Damunt d’aquests elements, com a la façana de migdia, hom veu també l’antiga cornisa de la nau encastada en el mur. 

L’absis presideix la façana de llevant, on es troben dues finestres sobre la mateixa vertical: la inferior, en arc de mig punt d’una sola peça i esqueixada simple, il·lumina l’interior de l’absis, i la superior, en arc de mig punt rebaixat i de més amplada, il·lumina un sostre mort. Entremig de les dues finestres, una motllura ressegueix la forma semicircular de l’absis, el qual es troba parcialment amagat per construccions adossades, una de les quals és la sagristia. 

L’aparell de l’edifici és de carreus irregulars disposats en filades uniformes, llevat de la sagristia i capelles laterals, on el parament és de carreuó irregular i disposat de forma desordenada. 

Al costat sud de l’església s’obre la portada organitzada a manera de sortint rectangular i acabada en la part superior per una cornisa sostinguda inicialment per vuit permòdols dels quals queden les restes de quatre. La porta esqueixada té tres arquivoltes, sostingudes per tres columnes a banda i banda de la porta amb capitells esculpits amb decoració vegetal. 

Sant Salvador de Concabella és una església romànica inventariada dins el Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fons. Catalunya Romànica

Fotografia. M. Rosa Planell Grau

dijous, 6 de maig de 2021

SANTA MARIA DELS HOSTALETS D’EN BAS. GARROTXA

 PASEJANT PER LA GARROTXA 

El poble dels Hostalets d'en Bas es troba a l'esquerra del riu Fluvià, aigua amunt del poble de Sant Esteve d'en Bas, antic cap del municipi al qual pertanyia.

Dels seus orígens resta l'antic hostal de Can Llonga. La disposició dels dos carrers que formen el poble -el carrer de Vic i el carrer de Teixeda-, que conflueixen a l'església de Santa Maria, respon a la funció inicial que tingué com a lloc d'hostalatge nascut a la vora d'un camí.


La restauració soferta pels Hostalets d'en Bas d'ençà de la declaració com a Conjunt Històrico-Artístic ha restat autenticitat a la seva fesomia agrària i pagesa. 

La plana d'en Bas, situada al sud de la comarca de la Garrotxa, era el nucli central de les terres patrimonials dels vescomtes de Bas. 

El nucli dels Hostalets d'en Bas va sorgir el segle XVIII entorn de l'antic camí de Vic a Olot pel Collsacabra.

Santa Maria dels Hostalets d’en Bas és una església d'una nau, amb capelles laterals, amb volta de creuria i absis poligonal. A l'exterior, les façanes laterals estan tenen contraforts seguint un ritme regular fins arribar a la cantonada amb la façana principal on els contraforts estan situats en diagonal creant un angle obtús a cada costat de la façana. 

La porta principal és allindada amb un frontó semicircular amb el timpà buit. A mitja alçada una motllura llisa migparteix la façana. A la part superior s'obren tres finestres d'arc de mig punt, la central més alta que les laterals, i un òcul. Una cornisa recorre la part superior i al centre una creu corona la façana.

Adossada a l'església es troba el campanar de planta quadrada i teulada piramidal. A la part superior quatre obertures d'arc de mig punt allotgen les campanes. 

Santa Maria dels Hostalets de la Vall d'en Bas és una església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fons: IPAC

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 4 de maig de 2021

SANT QUIRZE DE BESORA. OSONA

 TERRES D’OSONA 

Sant Quirze de Besora es troba a la comarca d’Osona, a la subcomarca del Bisaura. Està situat a la riba dreta del riu Ter. És terra de transició entre els Prepirineus i la plana de Vic, i al municipi arriben les vessants muntanyoses de la serra de la Cogulera, el puig Bofí i el pla del Revell amb alçades que superen els 900 metres. Al nord del municipi s’obre el Parc Comarcal de Montesquiu. 

La història de la parròquia de Sant Quirze de Besora va molt lligada, en el seus primers temps, amb la de la parròquia de Santa Maria, juntament amb la qual formava un sol terme sota un mateix senyor, civil i eclesiàstic, i els seus feligresos formaven una sola assemblea o universitat fins al punt de semblar una mateixa església amb dos titulars. 

El primer document en què apareixen esmentades les dues esglésies és en la donació que l’any 885 féu Guifré el Pelós al monestir de Sant Joan de les Abadesses. Aquest document, però, segons F. Udina i Martorell és fals i cal datar-lo del final del segle X. L’any 898, el bisbe Gotmar de Vic consagrà l’església de Sant Quirze, juntament amb la de Santa Maria de Besora, a precs de l’abadessa Emma, document que sembla una segona versió d’una donació al mateix monestir de Sant Joan que tingué lloc als voltants de l’any 897. 

La parròquia de Sant Quirze de Besora surt esmentada a les tres llistes de parròquies del bisbat de Vic, redactades entre els anys 1026 i 1154. En una casa situada prop d’aquesta església residia i hi va morir, l’any 1058, la comtessa Ermessenda de Barcelona. 

Durant el segle XIII l’església de Sant Quirze tenia tres altars, dedicats als sants Quirze i Julita, santa Maria i sant Joan, que a partir del segle XVI s’incrementaren amb noves capelles, com la del Roser, de 1592; i de Sant Sebastià, l’any 1595; de Sant Isidre, al 1622; del Sant Crist l’any 1680 i la de Santa Rosa, l’any 1686. En aquesta darrera data subsistia encara l’antic altar de Sant Joan i el de Santa Maria s’havia convertit en el del Roser. El segle XVIII fou empresa la construcció de l’església actual, en la qual hom treballava l’any 1771, i que substituí l’antiga església parroquial. 

Fou construïda en substitució de l’església romànica dedicada a Sant Quirze i Santa Julita. Per bé que és d'un estil barroc-neoclassicista poc definit, l'església comptava amb un retaule barroc de grans proporcions, que va ser destruït durant la Guerra Civil. Anteriorment fou objecte de saqueig durant la darrera Carlinada (1873), per la facció liberal. 

El 1979 va ser objecte d'una restauració consistent en l'emblanquinada dels murs, de tal manera que sols al presbiteri es poden veure les pintures barroques. Amb anterioritat a aquest data, hom restaurà la teulada tot cobrint-la d'uralita. 

Edifici d'una sola nau amb corredors laterals i capelles. Amb planta de creu i absis quadrat, presenta el campanar integrat a la planta. És de planta quadrada i es troba a l'extrem sud-oest. La coberta és a doble vessant. 

L'accés al temple es fa des del costat sud, on hi ha un porxo precedit d'una escalinata. Al seu interior, els corredors laterals són aprofitats per a col·locar-hi les diverses capelles, entre les que destaca la dedicada a Sant Sebastià, als murs de la qual hi podem veure una carda, símbol del Gremi de Paraires i Teixidors que tanta importància tingué a la vila durant els segles XVII i XVIII. 

L'església de Sant Quirze de Besora és una església barroca inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fons: Catalunya Romànica i IPAC

Fotografia: M. Rosa Planell Grau