dijous, 31 de gener del 2019

SANT VICENÇ DE RIÀ. RIÀ I CIRAC. CONFLENT. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL CONFLENT

Rià (648.8 msnm.) és un poble de la comuna de Rià i Cirac. Entre 1790 i 1823 gaudí d'independència municipal, fins que hi fou agregat aquest darrer any el poble de Cirac, que fins aquell moment tenia també comuna pròpia. D'altra banda, entre 1973 i 1983 fou integrat en la nova comuna de Rià, Cirac i Orbanyà. En desfer-se aquesta darrera agrupació, la comuna passà a anomenar-se Rià i Cirac, incorporant així el nom del segon poble del terme.


És a l'esquerra de la Tet, i ocupa una mica més de la meitat nord del terme actual de Rià i Ciracessent el cap de municipi el poble de Rià. L’església parroquial de Sant Vicenç de Rià és a la part baixa del poble.

Tot i que la villa de Rià és coneguda des del segle IX, de la seva parròquia no se’n sap res fins al segle XII. El 9 de novembre de l’any 1134, Udalgar de Castellnou, bisbe d’Elna, cedí a l’abat Gregori de Sant Miquel de Cuixà, a títol de transacció, l’església de Sant Vicenç de Rià (Sancti Vicentii de Arriano), en canvi dels drets que tenia el monestir sobre l’església de Santa Maria d’Espirà de l’Aglí.

Amb aquest pacte es completà el domini que l’abadia de Cuixà posseïa sobre Rià des del segle IX, i que s’anà incrementant posteriorment. La senyoria de Rià, amb el seu castell i la seva parròquia, estigué en poder dels monjos de Cuixà fins a la fi de l’antic règim.

A l’actual església resten el campanar i altres sectors de construcció romànics, però va ser molt transformada, pràcticament del tot reconstruïda, al segle XVII, i s’hi afegiren o modificaren parts al segle XVIII. Ha conservat retaules barrocs força notables.


Fou completament modificada al segle XVII: l’any 1628 figura, en baix relleu, a la dovella clau del portal de la façana principal, a ponent, que és fet amb marbre rosa. Altres reformes són encara posteriors, com demostra la data del 1701 gravada en un carreu angular —també de marbre— d’una capella del costat septentrional.

Com a testimoni més notable del temple d’època romànica es dreça un campanar de torre, amb decoració de tipus llombard, encara ben sencer.

Dins la resta del conjunt de l’església, són escasses les pervivències romàniques que es poden observar, incorporades a l’obra de reconstrucció, sempre a l’exterior, ja que els elements interiors resten amagats per capes d’arrebossats, pintures i els retaules barrocs que són força interessants.

A la façana de ponent, a l’esquerra de la portada, hi ha un espai de parament romànic, el qual es diferencia de la resta del mur pertanyent a la reconstrucció esmentada. L’aparell és fet amb blocs de pedra només trencats, principalment de granit, de formes allargassades a manera de carreuons, que s’afileren força regularment. Hi ha rastres d’incisions en el morter de les juntures, que a més eren ressaltades. Es tracta d’un aparell característic del segle XI.

Per sobre dels cossos d’edificació afegits a tot el mur meridional —una casa a l’extrem oest i, a continuació, capelles i una sagristia—, sobresurt poc menys de la meitat superior del mur de la nau. El seu parament presenta un aparellat romànic, de carreuons, pràcticament idèntic a l’esmentat suara.

S’hi mantenen tres finestres romàniques de doble biaix i arcs de mig punt fets amb dovelles curtes i sense poliment. Només resten visibles en la seva part superior. Una altra finestra, ja dins el dit sector de ponent, és d’època posterior.

Sota dels arrebossats i els afegitons diversos, indubtablement deuen existir altres parts pertanyents a l’església romànica.

El campanar romànic es dreça al costat de tramuntana de l’església. És una torre de planta quadrada, o més exactament trapezoidal, ja que el costat sud té gairebé mig metre menys que els altres tres, els quals fan 5 m de llargada.

Es tracta d’un petit campanar de tipus llombard, esvelt i ben proporcionat. Consta de tres pisos. En els dos primers hi ha una sola obertura al centre de cada façana. Són obertures d’un sol biaix, rectangulars, estretes i molt altes; tenen aspecte de sageteres de grans dimensions. Al pis superior, a cada façana, hi ha un finestral gran, simplement d’un sol arc de mig punt.


La decoració de les façanes és definida per dos frisos d'arcuacions entre les grosses lesenes angulars. Un fris és situat a la part superior del mur i l’altre entre els dos pisos inferiors. Tots els frisos de la part alta consten de cinc arcuacions, mentre que els inferiors tenen quatre arcuacions a les façanes est i oest, i cinc arcuacions a la façana nord (al sud la torre queda afegida a l’església i aquest fris resta amagat o és destruït)
.
El campanar té un coronament piramidal molt destacat, amb coberta de lloses de pissarra, actualment capçat per un element de forja per a campanes afegit tardanament. En origen, l’interior de la torre ja tenia trespols de fusta. També ha d’ésser d’època posterior el basament de talús, molt potent, el qual recorda, en una dimensió més reduïda, el que hom va construir al campanar de Sant Miquel de Cuixà. És una mostra de campanar llombard del segle XI, tant per la decoració arquitectònica com per l’aparell petit i força regular. Dins de la dita tipologia és una obra de marcada senzillesa, però ben resolta.

En els dos batents de fusta de la porta d’entrada a l’església de Sant Vicenç hi han estat clavetejades diverses peces procedents d’un conjunt de ferramenta romànica, o bé de tradició romànica.

Text i recull dades. Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 29 de gener del 2019

SANT LLORENÇ DE CERDANS. VALLESPIR. CATALUNYA NORD

PETJADES PEL VALLESPIR

Sant Llorenç de Cerdans, en francès (Saint-Laurent-de-Cerdans) és una vila i comú del Vallespir (1.136h.2015/ 680 msnm.) a la comarca natural de l’Alt  Vallespir. 

La vall de Sant Llorenç de Cerdans està definida pel curs de la Quera, també anomenada Ribera de Sant Llorenç. Aquest curs d'aigua és format per la unió de les rieres de Vila-roja i de Costoja que provenen, totes dues, del terme de Costoja, de tal manera que el terme comunal de Costoja és, de fet, la continuïtat geogràfica del terme de Sant Llorenç de Cerdans: la vall de la Quera i els seus afluents. Alhora, tota aquesta vall es decanta cap al Tec, que és el límit nord-oest de la vall i de la comuna de Sant Llorenç de Cerdans.

Sant Llorenç de Cerdans es crea, en forma de cellera, al voltant de l'església parroquial de Sant Llorenç de Cerdans i el seu cementiri, a partir de la qual la vila comença a créixer seguint els camins que en sortien en direcció a Prats de Molló, Arles i els Banys d'Arles.          

Sant Llorenç de Cerdans apareix a la història com una part del territori de Costoja donada al monestir de Santa Maria d'Arles el 988 pel comte de Cerdanya, Oliba Cabreta. Però l’església, es esmentada en primer cop en una butlla de l’any 1011, era una sufragània de santa Maria de Costoja i a través d’aquesta depenia del monestir de Santa Maria d’Arles. Aquesta subjecció a la parròquia de Costoja es comprova en l’acta de consagració de Santa Maria de Costoja  del l’any 1142. Més endavant al segle XVII, s’independitzà de l’església matriu.

L’any 1159 l’església de Sant Llorenç fou consagrada de nou per Artau, bisbe d’Elna, desprès d’haver estat reconstruïda per l’abat d’Arles i el rector, els fidels i els prohoms de Costoja. Durant la cerimònia , l’abat d’Arles va donar-li com a sagrera un espai de dotze passes al seu voltant i el bisbe d’Elna el va consagrar per tal que s’enterressin els cossos del morts. Un espai tan petit consagrat és excepcional, però no és pas un cas únic, ja que se’n troben d’altres exemples al sud dels Pirineus.

El nom sencer de Sant Llorenç de Cerdans no apareix fins al 1359 (Sent Lorenç de Serdans), moment en què sembla que s'establí en el lloc una colònia important de cerdans cridats per l'abat d'Arles per tal de repoblar la vall. Entre els masos antics de la vall de Sant Llorenç hi havia el Mas Cerdà.

L’abat d’Arles, senyor del lloc, posseïa el 1414 tota la jurisdicció civil i el dret de costell (pal on es lligava el qui era condemnat a la vergonya pública), mentre el rei conservava l’alta justícia. El mateix any l’abat va fer una crida perquè ningú s’acostés al mur amb una ballesta tensada.


L’observació del plan cadastral del segle XIX mostra clarament el traç de l’espai consagrat al voltant de l’església. Aixó de certa manera ho confirmen  les vistes aèries de l'Institut Géographique National francès on s'aprecia perfectament el traçat de la vila antiga, amb els seus ravals cap al nord.

L’abril de 1793 hi tingué lloc un avalot amb motiu de la prohibició, per part de la Convenció Nacional francesa, de la processó de dijous sant; hi hagué una cruel repressió i els veïns demanaren auxili al general Ricardos, aleshores capità general de Catalunya, fet que originà la Guerra Gran.


L’actual església de Sant Llorenç de Cerdans que ocupa la part més alta del poble fou construïda de nou en 1838-84. No he sabut trobar dades de l’actual edifici, però incloc una fotografia de l’interior del temple trobada en una pàgina web del mateix ajuntament.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 26 de gener del 2019

ERMITA DE LA PIETAT DE VILADRAU. OSONA

TERRES D’OSONA

Ermita d'una sola nau, coberta per voltes de llunetes combinades amb creueria A la seva façana principal té un porxada amb un gran arc d'accés i unes obertures laterals, cobert a dues aigües al igual com la teulada de l'ermita.

E
n tot dos casos s'observa una doble teulada, és a dir que van construir-ne una de nova posant un aïllant sobre la teulada vella. S'observa d'aquesta manera que hi ha hagut una reconstrucció posterior i un alçament del sostre. Aquest fet ha provocat que hi hagi dos ulls de bou en la façana de l'ermita.


El seu interior es tot blanc amb imatges dels sants penjats de les parets. Als peus de l'ermita trobem el cor. Les parets són fetes de pedra. Abans els paraments exteriors eren arrebossats; ara la pedra és vista


La Pietat de Viladrau és una ermita gòtica protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau 

dijous, 24 de gener del 2019

SANT MARTÍ DE VILADRAU. OSONA

TERRES D’OSONA

Viladrau és un poble  ( 822 h el 2005/821 msnm.) que es troba situat a la solana de la serra del Martí i la Vila, que arriba fins al puig de la Torre de Vilarmau. Té un nucli de carrers petits i estrets on hi ha la plaça i l’església.


Sant Martí de Viladrau es trobava situada dins l’antic terme del castell de Taradell. El terme de Taradell és documentat a partir del 893, quan Teudefred ila seva muller Borrella vengueren al bisbe Gotmar una peça de terra, situada al comtat d’Osona, al terme de Taradell, al lloc de Socarrats.

El lloc de Viladrau es troba documentat l’any 934, quan Rautari i la seva muller Guntiló vengueren a Fluridi, a Vendrell i a Domènec una vinya, situada al terme del castell de Taradell, als confins del vilar Adrald. 

L’església, ja amb funcions parroquials, es documenta el 908, quan Pere i la seva muller Francoberta vengueren a Argila i a la seva muller Elísia unes terres de regadiu, situades al comtat d’Osona, a la parròquia de Sant Martí, a Osor. Com que una de les afrontacions correspon al riu Osor, l’actual riera Major, només pot correspondre a Sant Martí de Viladrau.

El nom complet de la parròquia apareix l’any 1042, quan es documenta l’església de Sant Martí de Vilaredral. Aquest temple, documentat des del 908, fou substituït per un de nou que consagrà el 1082 el bisbe de Vic, Berenguer Sunifred de Lluçà.

De l’edifici consagrat l’any 1086 es conserva l’àmbit de la nau central, totalment envoltat de noves construccions, les quals tenien la finalitat d’ampliar l’espai per al culte. Ja en època romànica, el segle XII, se li afegí un atri o galilea. Amb aquest estat degué arribar al segle XVI, i començà a ser ampliada amb la capella de Sant Sebastià, mentre que l’any 1593 es construí la capella del Roser.

El creixement de la població efectuat durant el segle XVIII motivà que es construïssin dues naus laterals, mentre la façana i possiblement el campanar s’aixecaren el 1769, com a culminació de les reformes interiors.

Actualment és impossible veure res de les edificacions romàniques inicials immerses en el conjunt barroc del temple. Cal destacar, això no obstant, la galilea o pòrtic, que ha estat restaurat i es troba net d’arrebossats.

Ben poca cosa es conserva de l’església románica de Sant Martí de Viladrau. L’església del segle XI constava bàsicament d’una nau, coberta amb volta de canó i acabada en un absis. Només resten evidents dues arcades, que corresponen a l’estructura d’un atri. Es troben a mà dreta de l’entrada actual, dins el temple. Es tracta de dos arcs de mig punt, amb un rebaix, recolzats en dues columnes bessones centrals. Les columnes tenen base, canya i capitell, el qual és trapezoïdal.


L’actual edifici és de tres naus, separades per grans arcs de mig punt sobre pilars de base octogonal. El presbiteri és pla. La façana principal és centrada per la portalada barroca (amb la data 1769), feta de carreus ben escairats (la resta de la façana és arrebossada) amb la imatge de Sant Martí. Sobre d'aquesta hi ha un òcul. La teulada és a dues aigües. Tota l'església, tant per dins com per fora està arrebossada de color blanc.


Al costat esquerre de l'església s'alça un campanar, de base quadrangular, amb els cossos superiors de base vuitavada. Té finestres d'arc apuntat i és coronat per una teulada també de base vuitavada i amb molt pendent.

Sant Martí de Viladrau és una església amb elements romànics i barrocs inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 22 de gener del 2019

SANTA EULÀLIA DE LA VALL D’ORA. NAVÈS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Al peu dels impressionants cingles de Busa, al nord-est de la comarca del Solsonès, el riu Aiguadora forma una àmplia vall amb uns paratges de gran bellesa.


La Vall d’Ora és un poble disseminat (17 h. 2009/729 msnm.) centrat en l’església de Santa Eulàlia, situada a la dreta de l’aigua d’Ora, al peu del tossal on s’assenten l’església i masia del Soler de Gramoneda, al sector mitjà de la vall d’Ora; en depèn l’església de Móra.

El lloc és esmentat ja l’any 839 centra un gran nombre de masies i molins, actualmente en procés d’abandonament.


Santa Eulàlia de la Vall d’Ora era dins la vall de Lord, tot i no pot ésser situada en un terme de castell concret. Des d’un principi tingué funcions parroquials.


Les primeres noticies corresponen al capbreu de parròquies constituïdes a la vall de Lord entre 872 i 878 pel comte Guifré i el bisbe d’Urgell, Galderic, entre els qual figurava la Valldora. Torna a parèixer a la relació de parròquies del final del segle X o del principi del XI, continguda en l’apòcrifa acta de consagració de la Seu d’Urgell, on, entre les parròquies de la vall de Lord, es trobava la de Valldora.

L’any 960, en el moment de la restauració de la vida comunitària a Sant Pere de Graudescales, el restaurador, el prevere Francemir, donà, entre altres béns, l’església de Santa Eulàlia, al cenobi. Encara que el locatiu no sigui esmentat explícitament, aquesta Santa Eulàlia ha de correspondre a la parròquia de la Valldora.

Apareix també a la relació de parròquies visitades pe! vicari arquepiscopal de Tarragona a la diòcesis d‘Urgell els anys 1312-1313

Al segle XVII fou construïda una nova església, tot aprofitant parets de l’edifici antic.

El floriment humà i econòmic del segle XVIII a tota aquesta comarca fa entendre la desaparició del temple antic, substituït per un de més capacitat i més al gust de l’època , digne d’acollir també els feligresos de la suprimida parròquia de la Móra.

Amb tot, hi ha petites restes de parets , bastant indefinibles, que podrien ésser de l’edifici romànic. Són a la part de migdia , entre el cos del temple actual i el de la rectoria.  


Hi ha una placa d’agraïment a la germana Antonia Fages, enterrada en el fosar, que juntament amb l’Anna Maria Janer Anglarill, ambdues de la congregació de la Sagrada Família d’Urgell, que durant la primera guerra carlina (1838-1840) van gestionar l’Hospital de Solsona, traslladat a la masia el Pujol.


És notòria la manca d’informació d’aquesta església, no apareix en Viquipèdia en l’apartat de monument de Navès, i sort que a “Catalunya Romànica” he trobat la major part de les dades que transcric.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau
Fotografia Interior temple: blog. les33ermitesromaniquesdenaves.

dissabte, 19 de gener del 2019

SANT PERE DE MIRAVÉ. PINELL DEL SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Miravé és una de les cinc entitats de població del municipi de Pinell de Solsonès.


Poble de poblament íntegrament dispers que abasta l'extrem nord-oriental del terme municipal, l'mita al nor-oest amb el poble de Clarà (municipi de Castellar de la Ribera), al nord-est amb el terme de Castellvell (del terme municipal d'Olius), al sud-est amb el terme de Llobera i al sud-oest amb el poble de Sant Climenç.

El nucli del poble es va formar a redós de la parròquia de Sant Pere de Miravé que està situada al tossal de Miravé, a uns 885 msnm.

L’església es documentada ja el 16 de novembre de 1099, quan Pere, fill de Ramon, juntament amb el seu fill Ramon Pere, fa donació a Déu de l’església que el veïnat anomena de Sant Pere, i què és al comtat d’Urgell, dins els límits del Castell de Miraver.

També consta en la relació d’esglésies pertanyents a la canònica de Solsona, segons la butlla del papa Eugeni III del 3 de març de 1150, dirigida al prepòsit Guillem. Així mateix, consta a la segona consagració de l’església de Solsona , l’any 1163, i a la butlla del papa Alexandre III, del l’any 1180, adreçada al prpòsit Bernard, i a la de Climent III, l’any 1188.

Església d'una nau i absis rodó. Només es conserva d'època romànica l'absis i el mur sud-est amb la porta d'arc de mig punt adovellada i una finestra romànica a l'absis.

El parament és de grans carreus fent fileres regulars.

L'afegit frontal data aproximadament de l'any 1700. Està coronat per un campanar d'espadanya de dos ulls. El cementiri està adossat a l' església.


Cal remarcar que en un angle de la sagristia, a la part sud-oriental de l’edifici, hi ha un gran carreu rectangular on, en posició apaïsada, ha estat esculpida una figura humana, en relleu, la qual té els braços enlaire, aguantant una pedra.

Sant Pere de Miravé és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 17 de gener del 2019

SANT SERNI DEL GRAU. GUIXERS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Vilamantells (67 h. 2009) és un antic terme del municipi de Guixers , al límit amb el terme de Sant Llorenç de Morunys, a l’oest de la vila.


Sant Serni o Sant Sadurní del Grau (coneguda també amb els noms de Sant Serni o Sant Sadurní de Vilamantells, l'església de Vilamantells o l'església de la Mare de Déu del Grau) és una ermita romànica del segle XI o XII, que centrava el terme de Vilamantells. És situada a 1.045 m. d'altitud en un petit planell de a l'extrem oriental del serrat de la Creueta.  i on comença el camí d’accès al Santuari del Lord.

La primera noticia documentada és del 13 d’octubre del 1064, quan el comte Ermengol d’Urgell i la seva muller Adalberta, la donaren aquest any al cenobi de Sant Llorenç Màrtir, prop de la villa novezana. El 16 de setembre de 1088, Ermengol IV la cedí a Santa Maria de Solsona. El 23 d'agost de 1203, l'abat de Sant Serni de Tavèrnoles restituí als monjos de Sant Llorenç i al seu prior Arnau Ramon l'església de Sant Serni del Grau o de Vilamentells.


El 1297 va esdevenir la parròquia de Vilamantells i que ho va ser fins a l'any 1593 quan, amb la supressió del monestir de Sant Llorenç, va passar a formar part, juntament amb la de Santa Creu d'Ollers, de la parròquia de Guixers.

Per la banda oriental (façana principal) i la banda sud l'ermita està closa per un mur de pedra. Aquest clos és un cementiri on hi ha unes quantes tombes a terra assenyalades per una creu. Antigament, adossats a la paret oriental del clos del cementiri hi havia uns quants nínxols. Al cementiri s'hi accedeix per una porta de ferro situada davant la façana principal per bé que no pas alineada perpendicularment a la portalada de l'església. Entre aquesta i la porta d'accés al cementiri hi ha una creu de pedra obrada damunt d'un roc.


L'ermita és d'una sola nau rectangular capçada a llevant per un absis semicircular que ha estat sobrealçat fins al nivell de la teulada de la nau que és a dos vessants. La teulada que cobreix l'absis s'uneix directament a la de la nau rectangular. Damunt el sobrealçament de l'absis s'hi han col·locat les pedres trapezoïdals amb bisell de l'antiga cornisa. 

El frontis és coronat per un campanar d'espadanya, amb dues finestres cobertes amb arc de mig punt adovellat. La finestra de la dreta té campana mentre que la de l'esquerra és buida.


L'actual porta d'accés a l'ermita s'obre al centre del frontis i és d'arc de mig punt adovellat. La porta, de doble fulla, és de fusta ferrada amb volutes senzilles. Damunt d'aquesta porta s'hi obre una finestreta rectangular amb llinda de llosa. A la façana meridional hi ha una porta tapiada. També és d'arc de mig punt adovellat. Al centre de l'absis hi ha una altra finestra de doble esqueixada i també d'arc de mig punt.

El parament dels murs està fet amb pedres de diferents mides col·locades en filades, i escairades a cops de maceta.

L'interior és cobert amb volta de canó, reforçada per tres arcs torals de mig punt deformats. En els espais que hi ha entre els arcs s'ha buidat el mur per fer-hi sis arcades, tres per costat, de mides diferents, amb arcs de mig punt amb dovelles de lloses primes.


Als últims anys del segle XX van realitzar-se diverses obres de restauració a l’església i als seus voltants. 

Sant Serni (Sadurní) del Grau és una  església protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 15 de gener del 2019

SANT FELIU DE TÍRVIA. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

La vila de Tírvia (111 h el 20017991 msnm.)) és situada en un replà enlairat del sector oriental del terme, a l’interfluvi de les tres valls que l’afaiçonen, dominada a llevant per les elevacions del Faro.

Els antics carrers porxats foren malmesos en la guerra civil de 1936-39 i resten poques cases del nucli antic. Tot i que fou restaurat aviat, els criteris que se seguiren —els de la Direcció General de Regions Devastades— no restituïren el caràcter tradicional que havia tingut.

Els primers esments de Tírvia es troben en els preceptes atorgats per l’emperador Lluís, el 835, i pel rei Carles el Calb, el 860, que recullen dos preceptes anteriors, perduts , corresponents  el primer a Carlemany , amb data entre l’any 800 i el 814, i el segon al reis Lluís d’Aquitània, del 814 atorgats a l’església d’Urgell i als seus bisbes respectius, on s’atribuïa i confirmava les parròquies dels diferents “pagos” que formaven el bisbat, entre el quals figura el de Tírvia. Posteriorment Tírvia s’integrà al deganat de Cardós  i així figura en la relació d’esglésies del 1314 visitades pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona i en el llibre de la dècima del bisbat d’Urgell de 1391.

Els primers esments, en concret de l’església de Sant Feliu de Tírvia daten del 1060 en la donació d’uns alous feta per Galí Arnau al seus fills Selvà i Tedball.

L’edifici romànic era descrit pel visitador episcopal, l’any 1758, com un ampli edifici amb un altar principal i cinc de secundaris, una sagristia i un cementiri ben tancat.

Sant Feliu de Tírvia fou integralment restaurada el 1943 dins del programa de restauració de zonas devastadas” per la Guerra Civil. L'església anterior, molt afectada per la guerra, s'esfondrà sobtadament el 1941 durant les obres de reconstrucció del poble. La nova, s'aixeca en el lloc de l'antiga   dins d'un estil neoromànic.

L’església és un edifici de planta rectangular orientada a l'oest i portal de mig punt amb arcuacions en degradació. Per damunt d'aquest i sota el pinyó s'obre un òcul.

A la dreta, entrant per la porta, s'aixeca el campanar similar a l’antic. És dividit externament, amb frisos d'arcuacions cegues, per quatre pisos en els que s'obren estretes espitlleres així com finestres de mig punt geminades amb columneta central que suporta un capitell trapezoïdal sobre la que descansen els arcs. Un xapitell remata el campanar.

Va ser construïda amb totxana i ciment, recoberts amb arrebossat, excepte els angles, les arcuacions i la porta de pedra vista.
Interiorment s’aprofità el retaule del Roser de l’anterior i l’absis fou decorat amb noves pintures.

Sant Feliu de Tírvia és una església, d'origen romànic, inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 12 de gener del 2019

MAIR DE DIU DETH ROSER. ES BÒRDES. VIELHA I MIJARAN. VAL D’ARAN

PETJADES PER LA VAL D’ARAN 

Es Bòrdes és un poble (179 h. 2005/852 msnm.) situat al començament del Mijaran),  deixant a l’est, aigües avall, la veina regió del Baish Aran. Està enclavat en la confluència del riu Garona, que l’envolta pel nord, i el Joeu, que ho fa pel sud.


Cal assenyalar que l’enclavament on neix aquest riu, que rep el nom d’Uelhs deth Joeu (Ojos del Joeu) és un fenomen geològic excepcional amb aigües que baixen de la glacera de l’Aneto i crea un dels paratges més bells de la Vall.

Antigament es coneixia com Les Bordes de Castell-lleó, ja que hi havia hagut el castell medieval de Lleó (1283–1719). Recentment s'han trobat les restes d'aquesta construcció.


Fins al segle XVIII no era més que un nucli de bordes pertanyents als pobles de Benòs i Begòs, però després de la destrucció del castell (1719), amb materials aprofitats d'aquest, s'anaren edificant algunes cases i l'església parroquial. En el casc històric de Es Bordes, tortuós i empinat, trobarem estampes i aromes genuines del vell Aran.

Sembla ser que l'actual temple d’era Mair de Diu deth Roser està ubicat en un emplaçament on abans hi havia una església romànica de la que no queden restes visibles; fins a l'any 1810 l'església era sufragània de la parròquia de Benós.


Església d'una sola nau en volta de canó; el presbiteri és format per tres arcs de mig punt (amb dues voltes d'aresta) sostinguts per pilars de base circular.

La porta d'entrada està realitzada en pedra a l'estil neoclàssic(brancals i llinda en angle recte) amb una llosa al capdamunt on hi ha la inscripció de l'any de fundació (1806).


Disposa d'una torre de campanes adossada a l'extrem SO que consta de quatre pisos i presenta planta quadrangular. Està arrebossada en morter de calç i els elements decoratius es redueixen a les cornises que divideixen cada un dels pisos del campanar; el pis superior consta de dues obertures per les campanes. A l'extrem SE hi ha afegida una sagristia.


A la porta de migdia de l'església hi ha encastada una llosa en marbre d'1,24 x 0,36 cm i representa la figura jacent, molt esquemàtica, d'un cavaller amb cota i espasa en posició orant. Als seus peus hi ha la figura d'un lleó coronat. Al voltant de la làpida hi ha una llegenda explicativa en caràcters gòtics i en llatí amb el suposat nom del guerrer : "Hc jhacet Stephs. De Merriaco, filius Stephi. De Merriaco. Cuiaia. (cuiius anima) requiescat in pace". Procedeix de Castell Lleó.[

L'església d’era Mair de Diu deth Roser d'Es Bòrdes és inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 10 de gener del 2019

SANTA MARIA SAVALL. BALENYÀ. OSONA

TERRES D’OSONA

Aquesta crònica és a causa del guiatge d’en Antonio Mora, ja que per la vegetació que cobria el terreny era necessari un “sherpa” molt ben documentat, 
per trobar aquestes restes del que va ser una església i  un petit monestir de donades.


 L’església és situada en un fondal de la Sauva Negra prop d’un petit pantà que origina el torrent de Santa Maria i queda a l’extrem de ponent de la urbanització de Puigsagordi.

Aquesta església es trobava dins els límits del terme del castell de Sant Esteve o de Centelles, tocant amb el de Castellcir, i s’aixecava en un lloc proper a la vila de Càsoles, junt al mas Calcina. L’església no va passar de ser una capella rural dependent de la parròquia de Santa Coloma Sasserra, si bé durant un temps adquirí una certa autonomia, quan al seu redós s’aplegà un petit grup de deodonades sota la protecció de la família de la domus de Càsoles.


El lloc de Calcina apareix el 1009 quan Vidal i la seva muller Quíxol i llur fill Joan donaren al monestir de Sant Benet de Bages un alou situat a la vila de Calcina. En un altre document d’aquest monestir es documenta el lloc de Selva Negra quan el 1030 els almoiners de la difunta Trudgards feren donació al fill de la difunta, Bernat, levita, de l’alou que tenia al comtat d’Osona, als termes de Moià, al lloc dit Calcina, amb la condició que després de la mort de Bernat havia de passar al monestir de Sant Benet de Bages. No obstant aquesta disposició, un altre fill de la difunta, anomenat Berenguer Ató, no cedí el domini de l’alou que havia deixat la seva mare a Sant Benet de Bages, fins que en dues restitucions, una del 1081 i una altra del 1082, va retornar-lo al monestir de Sant Benet de Bages. Així que cal considerar que l’església que s’havia fundat en l’alou de Calcina era la que es coneixerà com a Santa Maria de Selva Negra en un principi i després com a Santa Maria Savall.


La forma inicial es documenta ja a partir del 1121 quan apareix com a Santa Maria de Selva Negra (Silva Negra). Malgrat la donació inicial i les restitucions, el monestir de Sant Benet de Bages no sembla que exercís cap domini en el mas Calcina ni tingués cap dret en l’església de Santa Maria Savall, i seguí tot sota el domini de Berenguer Ató.

Aquests senyors seguiren protegint l’església que segurament havien fundat; així vers l’any 1218 feren edificar una segona nau de l’església, i possiblement correspon a aquest moment la construcció d’una capelleta al costat de tramuntana de la nau principal amb la finalitat que servís de lloc de sepultura de la família protectora de l’església. Aquesta ampliació es podria deure a l’interès per crear entorn de l’església un petit monestir de monges o deodonades, que tingué una certa vida, que finí a principis del segle XIV.


La família de Càsoles va seguir protegint la capella i autoritzà el sacerdot que la regia que el 1241 fes un conveni amb el rector de la parròquia de Santa Coloma Sasserra sobre l’administració de les donacions que feien els fidels dels voltants a la capella, ja que eren molts els qui es feien enterrar en el seu cementiri i li feien nombrosos llegats piadosos, la qual cosa explica que s’hi celebrés missa cada festa. A més, en aquest moment, s’aconseguí que el bisbe de Vic, sant Bernat Calbó, concedís una important autonomia a l’església de Santa Maria respecte a la parròquia de Santa Coloma Sasserra.

A principis del segle XIV la família benefactora de Càsoles desaparegué, al mateix temps que finia la vida comunitària en el petit monestir de deodonades. Després fou la família del castell, els Centelles, qui protegí l’església amb donacions de béns. A partir de la desaparició de la vida comunitària només restà a l’església un sacerdot beneficiat que tenia l’obligació de celebrar missa cada festa. Aquesta situació perdurà fins al 1774, quan el benefici s’extingí i les rendes passaren al rector de Santa Coloma Sasserra.


L’edifici s’anà degradant paulatinament, i no s’hi feren les necessàries reparacions que de tant en tant manaven els bisbes en les seves visites pastorals, fins que el 1887 es va prohibir la celebració d’oficis divins. Això motivà que els masovers de la casa veïna de l’església utilitzessin el temple com a corral per a tancar-hi el bestiar.

L’edifici és en estat molt ruïnós, i totalment abandonat. Consta d’una nau, coberta amb volta de canó, i capçada a llevant per un presbiteri quadrat, avui totalment esfondrat, la qual cosa fa que hom no pugui determinar-ne la contemporaneitat amb la resta de l’obra. Al cantó de tramuntana fou afegida una capella rectangular, coberta amb volta de canó, perpendicular a la nau. Al cantó sud s’hi afegí una nau paral·lela a la inicial, també coberta amb una volta de canó, que arrenca d’una senzilla imposta aixamfranada. Aquesta nau degué substituir un atri, possiblement, i la seva construcció obligà a substituir la porta d’accés a l’església que s’obria al mur meridional per una altra d’oberta a la façana de ponent, avui totalment esfondrada. 


Als murs sud, el de la nau primera i el de la nau afegida, s’obren dues espitlleres, respectivament, que juntament amb una finestra, molt desfeta, oberta a la façana de ponent, constituïen la il·luminació del temple, amb les possibles finestres que es devien obrir en els cossos de llevant, avui desapareguts.
L’estat de ruïna de l’edifici és molt avançat, i la seva coberta ha desaparegut, envaïda per la vegetació, i no permet d’esbrinar tampoc, la composició de tot el sector de llevant, sobretot pel que respecta a la nau de migdia. La façana d’aquest cantó, precisament, és la part més ben conservada, i permet de veure el seu aparell, constituït per carreus ben trencats, sense polir, agafats amb morter de calç i formant filades uniformes i regulars. Els punts singulars del parament, cantonades i espitlleres, són construïts amb carreus ben tallats i polits, d’una pedra diferent a la de la resta del mur, però que apareix també en algunes filades del sector de llevant.

L’estat actual de les restes no permet de resoldre totalment els interrogants que planteja aquesta església sobre la seva cronologia relativa, per més que la façana de migdia sembla recordar uns modes constructius ja tardans, possiblement del segle XIII, que correspon perfectament amb la data de 1218.

Text i recull dades: Miquel Pujol mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau