dijous, 19 de desembre de 2019

FESTES NADAL, CAP D’ANY I REIS D’ORIENT 2019- 2020


Amics seguidors.

Aquestes festes  són plenes de trobades  i celebracions que ens omplen de joia.

Malgrat tot ens trenquen el ritme normal de cada dia. Per tant hem de fer uns dies de descans, intentant també netejar una taula plena de papers i il·lusions..

Sinó hi ha res en contra ens tornarem a trobar el 6 de gener.


US DESITGEM UNES FELICES FESTES NADALENQUES.

M. Rosa Planell Grau
Miquel Pujol Mur

dimarts, 17 de desembre de 2019

SANT JOAN D’ISIL. ALT ÀNEU. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

L’església de Sant Joan d’Isil és situada a mig quilòmetre del petit nucli de població d’Isil o Gil, aigua avall de la Noguera Pallaresa. El temple és disposat transversalment a la vall i ocupa l’estret comprès entre un esperó rocós i el riu, les aigües del qual llisquen arran del sòcol de la seva capçalera. Prop seu hi passa el vell camí de la Vall d’Aran, cosa que explica la fortificació que es va fer a l’església en la part que mira al camí.


L’esment documental més antic de la parròquia d’Isil és a l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. En la convinença entre els comtes de Pallars de l’any 1064, juntament amb d’altres béns, el lloc d’Isil passà de mans de Ramon V de Pallars Jussà a Artau I de Pallars Sobirà. L’any 1090 Artau II i la seva muller Eslonça, amb d’altres familiars, donaren un excusatum al monestir de Gerri, per a «Raimun Iscle, de Isil, cum filii suis».
La parròquia de Sant Joan d’Isil, en el segle XVI, la traslladaren al centre de l’actual nucli de població. Amb tot, en el cementiri ha continuat les seves funcions, fins a l’actualitat.


Un gran aiguat l’any 1937 destruí part del mur septentrional de l’edifici i l’aigua va córrer per les naus, esbotzant la porta del mur meridional i s’emporta part del cementiri.
              
L’església de Sant Joan d’Isil és un edifici de planta basilical de tres naus capçat al sud-est per tres absis semicirculars. De l’estructura primitiva d’aquest temple només en perdura la planta, la qual, si bé no ha sofert modificacions estructurals importants, sí que les han patit els murs i les cobertes, que foren molt modificats en època gòtica. Les naus es cobreixen amb embigat de fusta a doble vessant, a excepció del tram més proper a la capçalera, en què la nau central, més ampla, es cobreix amb volta de mig punt mentre que les laterals són resoltes amb volta de quart de canó.


Als absis, amb volta de quart d’esfera, s’hi accedeix a través de sengles arcs triomfals de doble replec. Ambdós elements presenten perfil semicircular a les naus laterals si bé a la central dibuixen perfil apuntat. Les tres naus de l’església es diferencien amb una successió d’arcs formers que descansen damunt d’uns pilars rectangulars amb semi-columnes adossades coronades per una decoració motllurada a la part superior, la qual creiem que correspon amb el nivell inicial de l’església. Aquesta estructura es modificà a la zona de ponent del costat sud on l’arc former s’ha paredat, obrint-s’hi una arcada d’alçada inferior com a conseqüència d’una transformació de l’espai en època posterior a l’edificació de l’església.  Per damunt d’aquesta obertura es conserva una finestra d’arc de mig punt, de doble esqueixada, dibuixada amb dovelles fins a l’inici de l’arc. Hi ha una altra finestra, en aquest cas de perfil rectangular, en el pany de paret sobre l’arc former de davant de la porta d’entrada.


Pel que fa als punts de llum que il·luminen l’espai interior del temple hom veu tres finestres de doble esplandit a l’absis central que dibuixen un arc de mig punt amb dovelles radials fins a l’inici de l’arc, treballades amb pedra tosca a l’igual que els muntants. Aquesta mateixa tipologia la retrobem en sengles finestres que presideixen els absis lateral nord i sud de la capçalera. Al mur est de l’edifici hi observem tres ulls de bou, que s’intueixen oberts en època gòtica, disposats respectivament, damunt els tres absis. Els laterals estan actualment tapiats i el rosetó del central sembla que es deixà inacabat o s’ha malmès. Al mur de migdia hom hi contempla dos grans finestrals geminats d’època gòtica.

Al mur de ponent, es conserva a nivell de la nau central, i descentrada respecte l’eix de l’església, una finestra de doble esqueixada, l’arc de la qual és treballat, a l’exterior, en un sol bloc de pedra i, a l’interior, per dovelles radials fins a l’inici de l’arc. En aquesta mateixa paret s’aixeca un petit campanaret d’espadanya construït en una època posterior.
Si observem els paraments del mur de tramuntana hi veiem una discontinuïtat en la forma i en la distribució dels carreus a causa de les destrosses que patí l’edifici a causa dels forts aiguats i desbordaments del riu que, periòdicament, al llarg de la història, han malmès aquesta part de l’edificació. La resta de l’església està construïda per uns petits carreuons de pedra, tot just desbastats, ordenats de forma heterogènia que tendeixen a formar eixos transversals.


La riquesa constructiva de Sant Joan d’Isil es manifesta no tan sols en l’exterior sinó també a l’interior. A la nau meridional, sobre l’arc de la porta i ocupant les pilastres que la circumden i l’espai de paret entre elles, hom troba una cornisa decorada que perfila un seguit d’elements, en relleu, decorats amb un repertoris abstractes de difícil identificació. Hi destaca una figura humana, disposada en sentit horitzontal que té un cap desproporcionat, amb les faccions del rostre molt marcades. Cobreix el cos amb una túnica fins els turmells, la qual deixa entreveure els peus en rotació. Es presenta frontalment i estàtica, amb els braços recollits damunt del pit. La tipologia d’aquesta figura antropomòrfica no defuig estilísticament d’altres que s’observen a l’exterior, sota el ràfec de la cornisa. En la motllura que ressegueix la pilastra del costat oest de la porta s’hi observa un fris amb tres caps sobre un fons fitomòrfic molt esquemàtic, sostingut a la part inferior per uns permòdols la figuració dels quals és molt difícil de determinar, si bé sembla intuir-s’hi un animal quadrúpede i una au. A un dels costats d’aquest fris hi veiem una figura humana amb el cap molt desmesurat, el qual ha perdut pràcticament la representació del seu cos; a l’altre hi ha un element abstracte, que retrobem en un altre fris d’aquesta cornisa.


L’estil llombard de l’església queda definit amb els majestuosos absis que, sobre un sòcol, s’erigeixen damunt del riu. Les finestres d’arc de mig punt i de doble esqueixada segueixen el mateix prototipus de l’interior. Un fris d’arcuacions cegues amb mènsules decorades marquen, entre lesenes, el ritme plàstic d’aquest espai. Damunt de les cobertes de pissarra d’inclinació a una vessant, apareixen uns cossos triangulars sobresortits, amb coberta  
de pissarra a dues vessants, per sota dels quals es pot apreciar el dovellatge dels arcs presbiterals.


A l’exterior de Sant Joan d’Isil hi ha encara unes restes arquitectòniques singulars. Als quatre escaires de l’edifici hi ha vestigis d’uns elements constructius els quals recorden la part baixa d’uns matacans que podríem relacionar amb aquells que els estudis precedents hi situen unes petites torretes. Ceferí Rocafort, a la Geografia General de Catalunya, informa que «hi havia quatre torres en los angles del edifici, que per amenaçar caure manà enderrocar un visitador al començament del segle XVIII».


L’espectacularitat del mur meridional se subratlla per la porta que dóna accés a l’edifici. Aquesta, amb arcs degradats i arquivoltes, segueix un esquema similar a la de Sant Lliser d’Alós d’Isil, a la mateixa vall. Hom hi troba l’analogia en la distribució del repertori vegetal del motiu, en relleu, d’una flor de sis pètals inscrita en un cercle, treballada amb talla a bisell, la qual es combina amb uns fragments de cilindre sense ornamentació.


La seva estructura és de tres arcs degradats, amb un arc a sobre decorat amb un tema d’escacat a la part frontal i un motiu de flors de sis pètals a l’intradós. Hom hi observa també tres arquivoltes, les més externes de les quals són llises, i la central es decora amb motius vegetals de sis pètals i bossells. A diferència de les altres esglésies en què apareix aquest repertori floral, a Sant Joan d’Isil l’escultor en modificà la temàtica, presentant diferències força significatives, entre les quals destacaríem les que mostren una decoració amb roleus al costat de les que comparteixen cercles o pètals entre altres.


A banda i banda de la porta, hi ha tres capitells figurats damunt unes columnes de fust circular i bases de tradició àtica, decorades amb motius ornamentals actualment  molt erosionats. La part frontal de la línia d’imposta presenta una decoració incisa de traços molt sinuosos que recorda una figuració vegetal, mentre a l’intradós de cinc dels sis capitells, torna a mostrar el tema de la flor de sis pètals.


L’única correspondència que hom troba entre la temàtica d’aquests capitells i els representats a la portada d’Alós d’Isil és la figura d’un cap amb una gran cabellera que li envolta al rostre, situada al costat extern del brancal esquerre, i la figuració de dues aus enfrontades en el vèrtex exterior del capitell. Les altres representacions mostren un repertori similar en els dos capitells que es troben a banda i banda de la porta d’entrada. En ambdós, l’angle del capitell l’ocupa una cara oval que té representada els ulls petits i rodons, un nas prominent i la boca insinuada amb un traç horitzontal. L’espai compositiu que deixa lliure el rostre s’omple amb els braços, que prenen una forma ondulant i es disposen de tal manera que omplen tota la superfície seguint la llei del marc.


El tema d’aus de coll allargat amb els caps tangencials o bé amb els colls entrellaçats és un tema que apareix sovint representat amb diverses manifestacions del món alt medieval. En el cas concret de la porta de Sant Joan d’Isil, la disposició espacial d’aquests ocells, a l’aresta del capitell, configura una superfície circumscrita que envolta un element esfèric l’interior del qual semblen picotejar. El missatge que transmet la decoració d’aquesta porta té un sentit simbòlic molt semblant al que hem descrit per a l’església d’Alós d’isil. 

Les característiques estilístiques i el tractament plàstic dels repertoris temàtics de les arquivoltes així com el modelatge de les figuracions que apareixen en els capitells de la porta ens permeten intuir que les escultures que decoren aquesta obertura són obra, possiblement, d’un taller local, l’estil del qual no defuig de les manifestacions artístiques que es podien incloure a l’entorn del final del segle xII.

Es té notícia que l’església conservava, fins l’any 1936, un retaule gòtic.

Sant Joan d'Isil és una església romànica catalogada  com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Dades majoritàriament del Centre d’Art Romànic Català.
Catalunya Romànica ofereix també una extensa i detallada explicació.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 14 de desembre de 2019

SANT LLISER DE ALÓS D’ISIL. ALT ÀNEU. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

El poble d’Alós d’Isil (o de Gil, antigament esmentat també amb el nom d’Alós d’Àneu) (34 h el 2001/1280 msnm.) és, el més septentrional de la vall i de tot el Pallars. Es troba a la dreta de la Noguera Pallaresa, en un petit pla. Conserva cases antigues amb balcons de fusta, i un pont de pedra romànic ( en reconstrucció) d’una arcada que permet de travessar el riu.


El lloc d’Alós és esmentat en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, datada l'any 839, però actualment de cronologia molt discutida, com una de les parròquies de la Vall d’Àneu, i podem suposar que formava part del pàgus anabiensis que s’esmenta en els preceptes del 835 de l’emperador Lluís, i en el del 860 del rei Carles de confirmació dels drets del bisbat d’Urgell.

 El primer esment concret de la vila d’Alós, o millor, de les viles d’Alós, Alós Jussà i Alós Sobirà és de l’any 1090, data en la qual el comte Artau II, amb la seva muller Eslonça i el seu germà Ot, amb el consentiment del seu cosí Tedball Guitard de Vallferrera, donen al monestir de Gerri la vila d’Alós Jussà amb tots els seus plets i serveis i el “receptum” comtal del pa, carn i civada, i un “excusatum” a les viles comtals de la vall d’Àneu, entre les quals hi ha Alós Sobirà. Amb anterioritat, aquesta vila havia estat jurisdicció del comte de Pallars Jussà.

El domini de Gerri sobre la vila d’Alós Jussà es confirmà l’any 1105, en què els homes d’Alós lliuraren el seu delme davant l’abat Ponç, i el prior Ponç de Gerri, per al remei de llurs ànimes.

En la butlla del papa Alexandre III, del 1164, de confirmació de béns del monestir de Gerri, s’esmenta la vila d’Alós com una de les possessions del monestir.

El 1244 el monestir de Gerri amplia les seves possessions, amb la donació que li fa el comte Roger II d’el cens que li pagava cadascun dels masos que tenia a les viles d’Alós, Borén i Isavarre.

El 1278, segons Coy i Cotonat, el lloc d’Alós, amb el conjunt de la vall d’Àneu, passà de mans del comte de Pallars a domini directe de l’infant Alfons.

El domini de Gerri sobre Alós es manifesta novament el 1335, data en la qual l’abat Ramon de Gerri, amb el consentiment del comte Arnau Roger II, afranqueix els habitants d’Alós Jussà, Borén i Isavarre dels censos que pagaven al monestir, en canvi de 6 000 sous barcelonesos.

El domini de Gerri sobre la vila d’Alós Jussà s’extingí el 1368, en el primer pariatge entre el comte de Pallars i l’abat de Gerri.

Amb aquesta jurisdicció passà a la fi del segle XV a poder dels ducs de Cardona, amb tot el comtat de Pallars, fins a l’extinció de les senyories.

Fou un municipi independent fins al 1846, data en la qual s'uní a Isil, juntament amb el poble d’Àrreu. Des de l'any 1999 forma l'entitat municipal descentralitzada d'Isil i Alós.


L’església de Sant Lliser d’Alós és al centre del poble d’Alós. La primera referència documental concreta de l’església parroquial de Sant Lliser, esmentada juntament amb la de Sant Pere és de l’any 1090 en la donació de la vila d’Alós al monestir de Gerri per part dels comtes, on s’inclouen les dues esglésies fundades a la població, amb els delmes i les oblacions.

De l’església de Sant Lliser, no en tenim noves notícies, però sabem que era plenament integrada en l’organització del deganat de la vall d’Àneu, dins la qual, l’any 1553 disposava de tres co-rectories, sis durant els anys 1566, 1723 i 1770, i quatre en el pla del 1781, xifra que és mantenia el 1821. En el llibre de visites del 1574, Alós hi consta com a parròquia de l’oficialat de la vall d’Àneu.


L’actual edifici és de factura barroca, orientat de nord a sud, que en la seva façana sud conserva alguns elements de l’antic edifici alt-medieval, que semblen preservar-se in situ. A les parts on és  visible el parament, aquest és de carreus irregulars alternats amb filades de pedres llosenques, disposades més o menys horitzontals. La resta de façana i campanar són clarament d'època posterior. 

L’element més important és la seva portada, situada en aquesta façana sud, prop de l’angle sud-oest, i és formada per la porta, resolta en arc de mig punt, i emfasitzada per tres arquivoltes que arrenquen de sengles parelles de columnes. El conjunt es corona per una motllura col·locada com a guardapols, per sobre la qual hi ha encastats dos relleus. Al costat d’aquesta porta, a la banda est, hi ha dues finestres de doble esqueixada, molt esveltes i arrebossades, que podrien correspondre a l’obra original, però no podem precisar-ho.


La façana on s’obre la porta d’entrada a l’església de Sant Lliser presenta decoració escultòrica en les arquivoltes i els capitells que ornen el portal i també fora del seu marc estricte. Les quatre arquivoltes que formen l’arc d’ingrés són decorades amb uns motius ornamentals que es repeteixen en moltes portades d’altres esglésies d’aquesta comarca. L’arquivolta exterior, més gran, és emmarcada per un guardapols amb una decoració d’escacat, a la cara exterior, i de rosetes formades per sis pètals, a la interior. Les rosetes segueixen uns esquemes geomètrics i són inscrites dins un cercle. Aquest mateix motiu, el trobem repetit en els relleus que hi ha encastats en la mateixa façana, concretament en el de la dreta de la portada. Entre la segona i la tercera arquivolta, de dins cap a fora, en lloc de la motllura cilíndrica hi ha una decoració a base de rosetes de sis pètals encerclades i de cilindres, que es distribueixen de forma alternativa.


A la banda esquerra de la portada trobem un conjunt de tres columnes llises que suporten sengles capitells, d’estructura bàsicament troncocònica i decorats en les dues cares visibles (les altres dues resten adossades al mur). Les impostes són decorades amb els mateixos motius florals que trobem en el guardapols i en les arquivoltes: flors de sis pètals inscrites en un cercle. Tot descrivint la decoració de dins cap enfora, el primer capitell mostra dos animals afrontats. és distingeixen molt bé els cossos dels animals quadrúpedes units per un mateix cap. Per les característiques que tenen semblen cavalls o animals de carrega. No hi ha gaires exemples de capitells decorats amb cavalls —sí amb cavallers—, però en podem esmentar fins i tot un exemple de Ventimiglia, a la Ligúria . En el segon capitell figuren representats un rostre i dos braços que sembla que agafen la boca oberta. Segurament es tracta de la representació d’un vici. En el tercer capitell figura una cara amb una impressionant cabellera, semblant, tot i que més ben treballada, a la representada en un capitell de l’església de Sant Andreu d’Angostrina, a l’alta Cerdanya.


La banda dreta de la portada és formada per un grup de capitells d’estructura i forma similars als que trobem a la banda esquerra. De dins cap a fora, en el primer capitell hi ha, just a l’aresta formada per les dues cares externes del capitell, un rostre. Dos braços, que decoren pròpiament les dues cares visibles del capitell, sembla que agafin amb les mans aquest rostre pel front i per la barbeta. El rostre, com en el cas anterior, és allargat; malgrat que l’estat de conservació no és pas gaire bo, hi veiem uns llavis molsuts i un nas vertical. Tal com s’esdevé en escenes d’aquest tipus, deu ésser amb relació a la crítica d’algun vici. Al segon capitell hi ha representats dos ocells afrontats, potser coloms que beuen d’una gerreta o ampolla. Tot i que en aquest cas és una mica difícil d’assegurar que ho sigui, aquest tipus de representació és normal en l’escultura romànica. Al tercer capitell, situat més a l’exterior, figura la representació d’un rostre femení amb una llarga cabellera, molt semblant al que trobem a la banda esquerra de la portada. També, com en l’altre exemplar, cal relacionar segurament els cabells llargs amb la luxúria, coincidint amb una crítica de diversos vicis que trobem així mateix en altres capitells. Això reforça el contingut moralitzador d’aquestes representacions; s’hi contraposa el món del pecat amb el de la gràcia (els ocells afrontats que beuen de l’aigua, font de la vida eterna).


En principi, hem d’incloure aquests capitells dins una escultura rústica, no gaire acurada però força expressiva, típica de moltes de les esglésies rurals. Cal assenyalar també, altre cop, el caràcter moralitzador de moltes de les escenes representades i, anant més enllà de la funció purament ornamental, hom pot datar el conjunt cap al final del segle XII o la primeria del XIII.

A banda i banda de la portada principal hi ha dues làpides amb relleus. La situada a l’esquerra de la porta, vista des de fora és un alt relleu i l’estat de conservació actual és bo. Hi veiem representada una parella, sembla que un home i una dona, que s’agafen del braç. La figura de l’home, situada a l’esquerra des de l’espectador, sembla que porta unes calces curtes fins al nivell del genoll. La dona que l’acompanya és esculpida tota nua, només amb una mena de capell que li tapa els cabells. Els rostres de les dues figures són semblants. Les faccions de la cara són força marcades: ulls enfonsats sota un front pla, nas triangular i boca recta. Hi és molt marcada la caixa toràcica, tant en la dona com en l’home. En tots dos casos sembla que es posin les mans a la cintura; això no obstant, el braç de la suposada dona resta per sota del de l’home, com si anessin agafats del braç. Entre les dues figures, al nivell dels caps, hi ha una creu llatina amb un peduncle que, tenia segurament una finalitat màgica de conjura contra els núvols.


En el relleu situat a la dreta de la porta,  veiem igualment dues figures. En aquest cas, desgraciadament, la part inferior dels cossos resta mutilada —sembla que des del començament del segle XX—, per tal com hi havia dues figures nues, un home i una dona. En la part del cos que veiem podem distingir els caps poc acurats, els braços col·locats a la cintura i la caixa toràcica o els pits més o menys marcats. És difícil de saber qui era l’home i qui la dona; podem suposar, però, que la figura situada a l’esquerra —segons el punt de vista de l’espectador— era l’home i que la de la dreta era la dona, que agafa el braç de la seva parella. Ocupant l’espai lliure que resta al fons veiem: en cada angle de la part baixa una roseta de sis pètals.  Entre el crismó i la roseta i entremig de les dues figures hi ha estels de cinc puntes, amb formes diferents, i sobre la roseta de l’esquerra hi ha una flor de quatre pètals. L’espai restant del fons de la làpida és ocupat per una ziga-zaga feta amb una línia doble.


A l'interior de l'església es conserven tres piques, una de baptismal i dues d'oli, datades de la mateixa època que el portal. La seva decoració es basa en motius geomètrics, vegetals i figures humanes.

Al MNAC es guarda un frontal d'altar de fusta policromada de principis del segle XIII que es creu que procedia d'aquesta església. Com és habitual no vam poder accedir a l’interior del temple aprofito una fotografia treta d’internet del frontal de l’altar.


El 1989, en el decurs dels treballs de restauració de l'església, es trobaren dos blocs de pedra esculpits dins dels murs del campanar. A més, en altres prospeccions fetes a l'entorn del temple es trobaren vint-i-una tombes pertanyents a enterraments fets des del segle XI fins al XVIII.

A l’Enciclopèdia Catalunya Romànica hi ha una més detallada i extensa explicació.

Sant Lliser d’Alós d’Isil és una església inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 12 de desembre de 2019

NOSTRA SENYORA DE LA IMMACULADA D’ISIL. ALT ÀNEU. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Isil, anomenat antigament Gil, és un poble (72 h.2009/1161 msnm.) situat a banda i banda de la Noguera Pallaresa, a la confluència amb el riu d’Airoto. L’església parroquial és situada en l’illa que formen els dos braços del riu.


Isil fou un municipi independent fins al 1970, data en la qual, juntament amb València d'Àneu, Son i Sorpe crearen el municipi d'Alt Àneu. L'any 1971 Isil i Alós d'Isil es constituïren en entitat local menor, que fou suprimida l'any 1992. Tanmateix, el 1999 es tornà a constituir en entitat municipal descentralitzada amb el nom d'Isil i Alós.

La menció documental més antiga és a l'acta de consagració de la catedral d'Urgell, datada l'any 839, però de cronologia molt discutida. També està documentat en una convinença del 1064 entre els comtes Artau I i Ramon VI, per la qual Isil passa al Pallars Sobirà.

La parròquia de la Immaculada d´Isil, també dedicada a Sant Joan Baptista, tal i com la coneixem avui, és fonamentalment un edifici de l’estil gòtic tardà possiblement del segle XVI. La definició dels seus volums exteriors està dominada pel disseny de la coberta a dues vessants, a la capçalera s'evidència l´estructura d'un absis poligonal amb grans contraforts que reforcen el parament i integren simètricament dos espais a manera de capelles.

El desnivell de la seva coberta respecte a la de l'absis permet ampliar el sistema de buits, el qual es complementa en les parts laterals amb altres obertures sota el ràfec de la teulada.


Tanmateix, cal tenir en compte els buits de la façana principal, en particular els que configuren l´eix d´una portalada d’arc adovellat de mig punt, obra de concepció senzilla i pedra ben tallada, que inclou al seu damunt una fornícula i un òcul circular. Als angles de la façana se situen dos contraforts que l'emmarquen.

Trenca la simetria del conjunt un campanar que, al damunt d´un basament integrat al frontis, s´aixeca com a projecció d´un octògon regular de costats desiguals, coronat amb xapitell piramidal de llicorella.

Tanmateix, cal tenir en compte els buits de la façana principal, en particular els que configuren l'eix de la portalada setcentista, de concepció senzilla i pedra ben tallada, que inclou al seu damunt una fornícula i un òcul circular.
Als angles de la façana se situen dos contraforts que l'emmarquen.

L’església de la Immaculada de Isil està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Isil és també conegut per les Falles d'Isil, dins de la tradició de falles o teies, molt comuna al Pallars i a la Ribagorça. Com a record de la celebració pagana del solstici d'estiu, els habitants d'Isil descendeixen de la muntanya amb troncs encesos, la corrua de la qual enmig de la nit sembla una serp de foc. Aquesta festa fou recuperada l'any 1978 i declarada festa d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 1991.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 10 de desembre de 2019

SANT JULIÀ DE CARDÓS. ESTERRI DE CARDÓS. PALLARS SOBIRÁ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Arròs és un poble (22 h. 2009/ 1031 msnm.) situat a la dreta del torrent d’Esterri, poc abans de l’aiguabarreig amb la Noguera de Cardós.El poble es presenta agrupat, amb dos grans espais: el del sud-oest, amb l'església parroquial, format essencialment per tres curts carrers que formen una placeta en el seu punt de trobada i l'església a l'extrem de ponent. El del nord-est, amb quatre carrerons més, que també formen eixamplam, fent en forma de placeta almenys en tres llocs diferents. Separa els dos àmbits una llarga línia de cases sense cap pas enmig.

El lloc d’Arrós és esmentat l’any 1146 en l’acta de consagració de l’església de Sant Martí de Cardós, a la qual els habitants de la vila havien de lliurar, anualment, un modi de blat. La vila figura també en l’acta de consagració de l’església de Santa Maria de Gerri, del 1149, a la qual Guillem d’Esterri féu donació del mas de Pere Guillem del lloc d’Erross.
´
L’església de Sant Julià és inclosa en la relació d’esglésies parroquials visitades pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona al deganat de Cardós del bisbat d’Urgell, entre els anys 1314 i 1315.

L’edifici actual de l’església de Sant Julià, situat dins del nucli urbà d’Arrós, fou bastit durant la primera meitat del segle XVIII, substituint, segurament, l’edifici medieval, car en la visita pastoral del 1758 s’indicava clarament que “como és nueva, toda ella esta decente, firme y bien reparada y su campanario moderno”.


Segons les relacions eclesiàstiques conegudes, de la fi del segle XV al principi del segle XX, tradicionalment l’església d’Arrós havia tingut com a sufragània l’església de Santa Maria de Ginestarre, situada al cap de la vall, per sobre del poble d’Esterri; també, i com a mínim des del 1758, tenia annexa la capella de Sant Lliser de Benante.

L’actual església de Sant Julià d’Arròs és un edifici d'una sola nau amb capelles laterals i capçalera rectangular al nord. Adossat a la façana de migdia, en la qual s'obren la porta de mig punt i un òcul, es troba el campanar. L'aparell és irregular, amb façana, torre i part superior dels murs laterals arrebossats.

Sant Julià d‘Arròs de Cardós és una església inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i Recull dades: Miquel Pujol Mur 
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 7 de desembre de 2019

SANT ESTEVE DE MONTESCLADO. FARRERA. PALLARS SOBIRÀ

CAMIINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Montesclado és un poble (36 h. 2009/ 1160 msnm.) de poblament disseminat, a la coma de Burg, en un vessant de la serra de Sant Andreu, que domina, per l’esquerra, el riu de la Glorieta.

Montesclado, és un altre dels pobles dels entorns que s'estenen de forma esglaonada en una carena o en un vessant de muntanya. Té la forma d’un poble compacte, tot i que no arriba a formar en el seu interior carrers convencionals.

Originalment, Sant Esteve de Montesclado estava als afores del poble. Ara aquesta església és situada al cementiri, malgrat  només siguin unes restes. Les primeres notícies de l'església són del 1314, quan fou objecte de visita dels deganats de l'arquebisbe de Tarragona, quan formava part del deganat de Cardós.

L’església actual sota la mateixa advocació (Sant Esteve) és moderna; i en depèn la de Sant Quirc de la Glorieta, que formà part, al segle XIX, del municipi de Montesclado.  


Sant Esteve de Montesclado és una església barroca d'una sola nau amb capelles laterals, coberta amb volta d'aresta que descansa sobre petites mènsules. La capçalera està orientada a migdia i la porta d'accés, de mig punt, es troba als peus de la nau, a la base del campanar, formant un petit atri.

El campanar, que s'aixeca a l'extrem de la nau, presenta una base quasi quadrada que es transforma, a la part superior, en trapezoïdal bastant irregular. A la part superior s'obren dos pisos de finestres de mig punt, parcialment cegades les del pis inferior. Un petit capitell de llicorella corona el campanar.

Exteriorment, el mur lateral est de la nau és arrodonit. L'aparell, de mida petita i pissarrós, és recobert per arrebossat en alguns punts.

A l'interior decoren la capçalera uns frescos contemporanis, obra del pintor J. Verdaguer. Durant la Guerra Civil l’edifici de Sant Esteve va patir greus danys.

Formant part de la paret de l'absis trobem una pintura mural de Sant Esteve, de l’any 1970, en un bon estat de conservació.

Sant Esteve de Montesclado és una església que consta en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 5 de desembre de 2019

SANT QUIRC DE LA GLORIETA DE MONTESCLADO. FARRERA. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

Glorieta, o Glorieta de Montesclado és un poble (1 h. 2009/ 1019 msnm.), situat a l'esquerra del Barranc de Mallolís i a llevant de Montesclado. Just al nord-oest del poble, aquests dos cursos d'aigua s'ajunten per tal de formar el Riu de Glorieta. Al sud-est del poble, damunt seu, es troba el Roc de la Torre.


Les poques cases del poble de Glorieta s'arrengleren en una mena de carrer al llarg de la carena. L’església de Sant Quirc (Quirze) és situada a l’extrem sud-oriental una mica allunyada del nucli urbà

El castell de Glorieta, o la vila closa de Glorieta, està documentat des de finals del segle XII, però a principis del segle XXI no se'n conserva cap vestigi.

Sant Quirc de la Glorieta és una església poc documentada al llarg de la història, se sap que el segle XV estava integrada en l'Oficialat de Tírvia, com a església sufragània de la de Montesclado. No sembla quedar cap element de l'església romànica original.

Petita església de base rectangular sense absis, adossada al pendent d'una verda vessant. La capçalera està orientada a Sud-oest. La porta d'accés es troba a la façana de migdia, i conserva una llinda de fusta.


A la façana de ponent s'obre un ull de bou i un campanar d'espadanya d'un sol ull a sobre. Es noten restes d'afegits en el mur de sol naixent i en el de ponent, que juntament amb la forma de la porta i de la planta de l'edifici, fa pensar que l'actual temple continua un altre d'anterior, d'època preromànica, refet diverses vegades. La coberta a dues aigües està realitzada amb llicorella.

Es conserva una interessant talla de fusta romànica de Santa Julita, dreta, que porta als braços el petit sant Quirze.

Sant Quirc (Quirze) de la Glorieta de Montesclado és una església inclosa en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 3 de desembre de 2019

SANT JOAN BAPTISTA NOU DE TÍRVIA. PALLARS SOBIRÀ

CAMINANT PEL PALLARS SOBIRÀ

El poble deTírvia està situat al nord-est de la comarca, enlairat damunt del punt on es troben la Vall Ferrera, la Vall de Cardós i la Coma de Burg, o de Farrera. Aquest punt és el de tres vies, que dona nom a la vila i al terme.


Aquest municipi és el més petit en extensió de la comarca del Pallars Sobirà, i és dels pocs que al llarg dels dos darrers segles no ha sofert cap agregació, ni se l'ha agregat a un altre terme municipal. Té un nucli important de població, la vila de Tírvia, i dues caseries amb molt poca població: la Bana i Terveu, que mai no van tenir ajuntament propi.

Nosaltres tornaven a visitar el poble de Tírvia (hi ha una crònica anterior de Sant Feliu de Tírvia). Aquesta vegada vam voler fotografiar la petita capella sota l’advocació de Sant Joan Baptista.  Està situada a l'extrem nord-est del nucli de la vila, al nord de les Horts. Prop seu hi ha les restes de la capella de Sant Joan de Tírvia


Església d'una sola nau amb volta de canó amb absis lleugerament corbat, amb finestres als murs de sol ixent i de ponent. A la part superior de la façana hi ha un campanar d’espadanya

Sant Joan Baptista Nou de Tírvia, és una capella catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau