dissabte, 30 d’agost de 2014

SANT ANTONI ABAT DE RO. SALLAGOSA. ALTA CERDANYA.

TERRES D’ALTA CERDANYA. 

Quan circulàvem per la carretera de Llívia en direcció a Sallagosa, al travessar el petit grup de cases del poble de Ro, va sorprendre’ns la església situada ben bé al costat de l’estret pas i la cruïlla de la carretera. Sense pensar-nos-ho gaire van fer unes fotografies. 


Ro (en francès Rô) és un poblet agregat al municipi de Sallagosa (Alta Cerdanya), situat a 1.289 m alt, sobre la terrassa fluvial superior de l’esquerra del Segre, al peu del pla de la Perxa, aigua avall del cap del municipi. 

La consulta etimològica al diccionari Alcover- Moll ens facilita aquesta resposta.: de Adarrōne, nom pre-romà que apareix documentat en l'edat mitjana i que per una evolució normal es convertí en Asarró, Aarró, Arró i finalment Ro. 

A la fi del s. XII, Galceran de Pinós n'ostentava la senyoria.  

L'església, dedicada a sant Antoni Abad, està esmentada al segle XI, però l'actual edifici és modern. A destacar l’absis semi circular i el campanar amb quatre pilars. 

En el seu interior s'hi conserva un retaule del 1704, obra de Joan Sunyer. 

Però cercant més dades no trobo el nom de Joan Sunyer i si el de Josep Sunyer i Raurell que segons Enciclopèdia Catalana (Manresa, Bages, 1673? - Manresa, 1751) fou un escultor del Barroc català. 

Altres dades semblant confirmar aquest nom i copia una part del text citat de Viquipèdia.  

Aprengué l’ofici amb el seu pare Pau Sunyer i amb Lluís Generes i Francesc Grau. Col·laborà amb aquest en l’obra de la façana de migdia de la Cova de Sant Ignasi, de Manresa, i amb el seu pare en els retaules del Roser, de Navarcles, i de Santa Maria, de Cererols (1674). A la darreria del segle XVII i al principi del següent produí obres importants per a diverses esglésies del Conflent, el Rosselló i l’Alta Cerdanya: el retaule major de Sant Pere de Prada (1696-99), el de Cotlliure (1698-1701), el del Roser, d’Oceja (1699) i altres obres a Vinçà, Vilafranca de Conflent, Catllà de Conflent, Tuïr, Ro i Càldegues. El 1704 començà el retaule de Font-romeu que, amb les obres de decoració del cambril d’aquest santuari, el tingueren ocupat fins el 1712. Durant aquests anys tingué domicili a Perpinyà (on formà part de la confraria de Sant Lluc) i a Prada.

A continuació hi ha un extens paràgraf d’obres seves en diferents poblacions de Catalunya: com Igualada, Vic, altre cop Manresa, Santa Margarida de Montbuí, un treball d’exornació de l’interior de la Santa Cova de Manresa, monestir de Santa Caterina a Barcelona, retaule de la capella del Claustre a Solsona i altre més a Manresa. 


Les últimes obres documentades de Josep Sunyer són de caràcter arquitectònic: l’església nova de Joncadella (1748) i l’acabament de la façana meridional de la Santa Cova, de Manresa (1749).  

Si alguna persona sabés dades més exactes li agrairia profundament per poder rectificar en cas d’error. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

dijous, 28 d’agost de 2014

SANT MARTÍ DE BIURE. SAGÀS. BERGUEDÀ.

TERRA BERGUEDANA. 

També és adient que recorrem la nostra terra i en aquesta ocasió visitàvem el lloc de Biure i la seva església sota l’advocació de Sant Martí.  

 
L’església de Sant Martí és situada en un indret enlairat prop del mas vell de Biure, vora la riera del Pontarró i el rec de Passavant, a la part central del municipi. 

En la consulta al diccionari Alcover-Moll de la variant Biure escrit amb b alta ens remet a la més coneguda actualment de Viure amb b baixa i ens dóna aquesta definició etimològica que després al llegir altre documentació ens sorprèn la seva concordança.: incerta. En els textos medievals predomina la grafia amb b-: Biure (doc. a. 1315, ap. Col. Bof. xxxix, 42); Biura (doc. a. 1359, ap. Col. Bof. xii, 50). En un document de l'any 957 apareix el topònim empordanès llatinitzat en la forma Bene-viver (Abadal CC, ii, 169, 173), la qual, si no és una reconstrucció dels escribes, ens donaria com a origen de Biure o Viure el llatí bĕne vīvĕre, ‘ben viure, bona vida’. 

La primera notícia de l’església i també del lloc, és de l’any 903 i es tracta de l’Acta de Consagarció. El 13 de desembre el bisbe Nantigis de la Seu d’Urgell consagrava el lloc de Biure (in territorio bergitanensi, in locum vocitatum Benevivere), l’església de Sant Martí i la constituïa com a parròquia. Ho feia atenent els precs del baró de Guadamir i els habitants del lloc que l’havien edificada. També es determina la quantitat de sis modis d’annona, tres sous i dos anyells a pagar anualment pel sacerdot al servei de Santa Maria de la Seu. 

Consagrada pocs mesos després de Santa Maria de Vilada i Sant Andreu de Sagàs  suposava la consolidació en la zona capdavantera de la repoblació iniciada pel comte Guifré el Pelós. 

L’església de Bire és referenciada en l’acta de Consagració de Santa mria de la Seu d’Urgell, dins el comtat de Berga, document del segle xX o del començament del XI. Moltes terres d’aquest lloc foren cedides al llarg del segle XI a Ripoll ( i a Santa Maria de la Seu d’Urgell(1041) per diferents homes piadosos.1012). 

L’any 1044 l’església torna a ser consagrada, la qual cosa indica una nova construcció i el manteniment del nucli de població. Fou el bisbe Guillem Guifré d’Urgell, germà del comte de Cerdanya qui consagra el nou edifici. L’acta explica que ho féu a instancies dels habitants del lloc. 

És possible que Biure fos residència dels Templers des de la segona meitat del segle XII fins a la seva extinció, a la primera meitat del segle XV.  La visita del deganat del Berguedà l’any 1312 confirma el seu caràter parroquial. L’any 1371 pagava anualment a la Seu d’Urgell quinze sous de dècima. 

A final s del segle XIV fou convertida en sufragània de Sant Andreu de Sagàs a causa del descens de la població.  

Al segle XVIII hom afegí a l’edifici la capella lateral. L'edifici ha estat restaurat als anys cinquanta del segle XX. 

Església romànica d'una sola nau coberta amb volta de canó i coronada per un elegant absis de planta semicircular i cobert a quart d'esfera. L'absis és de la mateixa amplada que la nau i té una finestra de doble esqueixada, amb un arc de mig punt adovellat i decorada amb petites esferes o botons. 

La porta d'entrada al mur de ponent està formada per dos arcs de mig punt en degradació. En aquest mateix mur hi ha una finestra similar a la de l'absis. L'edifici no té cap tipus d'ornamentació, amb els murs totalment llisos. L'aparell, molt regular, és de grans blocs de pedra quadrada col·locats a trenca punt. 

El campanar a la façana oest és de cadireta que substituí un robust campanar de torre també posterior. En aquesta façana hi ha l’altra finestra de les tres que il·luminen la nau. 

Sembla ser que abans de l'any 1890 el bisbe de Vic, Josep Morgades, aleshores administrador apostòlic de Solsona, retirà d'aquesta església una majestat romànica per a guardar-la al Museu Episcopal de Vic. Malgrat aquesta notícia, és difícil reconèixer la peça.  

 
En el seu interior hi ha la pica beneitera de l'església romànica. Presenta les característiques pròpies d'una peça de finals del Romànic que es repeteix formalment durant els primers segles del Gòtic a les zones rurals i pobres de Catalunya. No presenta cap ornamentació i tot el cos és totalment llis. Cal destacar la puresa de les seves formes i el bon treball de la pedra massissa. De forma circular, un petit collarí també circular, separa la pica del peu, també de formes arrodonides i molt massís. 

Un lloc de Bon viure i un bell indret per visitar. Quants racons del nostre país desconeixem? 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

dimarts, 26 d’agost de 2014

SANT ROMÀ DE BANAT. ALÀS I CERC. ALT URGELL.

TERRES DE L’ALT URGELL. 

Continuant la nostra recerca per la part nord de la serra del Cadí aquest cop visitàvem el lloc de Banat i la seva església sota l’advocació de Sant Romà. 

 
Sant Romà de Banat és situada al camp obert que hi ha junt a les cases del Masover de Banat, a una altitud de 1.100 m., al vessant meridional del Segre, prop del barranc de Banat. 

El lloc de Banat apareix esmentat a partir del segle IX, època en que dos instruments dels anys 860 i 895 parlen de la vila dita Banatte subteriore i Banate superiore respectivament. Un instrument de permuta de terres de l’any 988 fa esment a l’alou de Banati. 

No és fins al segle XI que la documentació consigna la parròquia de Banat. Al marge de l’esment en l’Acta de Consagració de la Catedral d’Urgell. La primera notícia és donada en na escriptura de 1030, mitjançant la qual Sidela féu donació a Isarn, sacerdot, d’un alou situat al terme de Sancti Romani de Banato. 

Posteriorment hi ha dues actes testamentaries datades els anys 1054 i 1059, i atorgades les dues per un sacerdot anomenat Arnau, informen que l’esmentat personatge féu donació a la seva muller Tedberga i als seus fills de bona part dels seus alous, entre els quals s’esmenta un dins el terme de l’església de Sant Romà de Banat. 

A l’any 1083 uns escriptura de donació notifica que els esposos Arnau Dacó i Guilla, juntament amb llurs fills cediren a Santa Maria de la Seu i la seva canònica uns alous, entre ells s’anomena un a Sancto Romano de Banat. 

En la dècima recaptada l’any 1391 a la diòcesi d’Urgell, el capellà de la parròquia de Banat va satisfer la quantitat d’un sou i dues lliures. 
 
 
El lloc va pertànyer durant l’edat mitjana a la jurisdicció de la baronia de Pinós. Galceran de Pinós l’any 1255 va mudar de lloc el castell de Banat i el va traslladar al puig de Calbell i confirmà al seu castlà Berenguer de Sant Esteve els drets que posseïa sobre els homes de Banat  Sobirà i els que tindria damunt els habitants que poblessin la nova fortalesa. Aquest mateix any atorgà una carta de franqueses al habitants del nou nucli esmentat aleshores com Calbell de Banat. A la darreria del segle XIII els documents parlen de Vilanova de Banat i Banat com a indrets inclosos en el terme del castell de Sant Jaume de Cadí, també possessió dels barons de Pinós. 

Tant Vilanova com Banat van pertànyer al municipi de Cerc, que el 1970 amb l'annexió a Alàs van crear l'actual municipi. 

Es tracta d’una església de planta rectangular encapçalada per un absis semicircular adossat a la nau amb dos plecs. L’absis és llis sense finestres i de la mateixa alçada que la nau i és cobert amb volta de quart d’esfera.  

La nau ha quedat reduïda a la meitat, però encara es conserva la part de la paret del costat de l'epístola i l'angle que formava amb el frontis. 
 
A la façana de migjorn hi ha l’única finestra de doble esqueixada i el portal d’entrada és refet amb grans carreus formant una arcada adovellada.
 
La façana de ponent té un campanar de cadireta nou que encapçala la primitiva llargada de la nau.

 
La coberta de la nau de volta de canó segurament va cedir a causa de la empenta de la volta. Actualment hi ha una encavallada doblada en el plec de la nau i l’absis que suporta la nova coberta. Tant la coberta de la nau com la de l’absis són de llicorella. 

Els paraments interiors són enguixats i es conserva la pica baptismal i la pica beneitera. 

Digne d’elogi és el petit i net cementiri al redós de l’església. Un lloc de pau digne de recordar. 

Un lloc amb gran vistes de la depressió del Segre i el Pirineu davant nostre, llàstima que la calitja no ens permetés observar-lo amb més detall. Creiem que davant nostre divisàvem el poble d’Estamariu i entremig de les muntanyes el de Bescaran.  

Tet i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

dissabte, 23 d’agost de 2014

SANT VICENÇ DE SANEJA. GUILS DE C. BAIXA CERDANYA.

TERRES DE BAIXA CERDANYA. 

En el nostre recorregut per la Cerdanya visitàvem el poble de Saneja i la seva església sota l’advocació de Sant Vicenç. 

 
Malgrat que molt proper a la capital cerdana, Puigcerdà, pertany al municipi de Guils de Cerdanya. Al peu del puig de Saneja o de Sant Martí (1.285 m) es localitza el poble de Saneja (1.214 m.) (121 h. 2009). És situat al sector més baix de la vall de Querol, vora el canal de la Solana, a la dreta del riu d’Aravó. 

La consulta etimològica al diccionari Alcover-Moll ens dóna aquesta definició.: probablement d'origen basc; apareix escrit Exenegia en l'Acta Consagració de la Seu d'Urgell (a. 839). Però aquesta Acta en realitat sembla que fou redactada a final del segle X. Formava part del Pagus Liviensis. 

La primera menció certa d'aquest temple parroquial, de l'any 1088, correspon a una escriptura de donació de dues peces de terra a l'abadia de Sant Martí del Canigó, a l'entrada de Ramon com a monjo d'aquest monestir; una de les peces de terra era situada més enllà de l'església de Saneja (qui est trans ipsa ecclesia) i confrontava, d'una banda, amb una terra de Sant Martí del Canigó, i de l'altra, amb una de Sant Miquel de Cuixà.  

A l'inici del segle XII, l'any 1105, en una convinença feta entre el bisbe Ot de la Seu d'Urgell i Ramon Ermengol, fill d'Ermengol Ramon d'Illa, s'esmenta que el prelat donà en feu a l'esmentat Ramon Ermengol la dècima de Sallagosa, d'Angostrina i de Cortals i la tercera part de la dècima de Saneja. Posteriorment, la butlla del papa Alexandre III del 1163, atorgada en favor de l'abadia del Canigó, confirmava els predis que aquest monestir posseïa in parrochia Sancti Vicentii Exaneda. 

L'església actual és un edifici romànic d'una nau, capçada amb absis semicircular i diverses estances afegides en època tardana.  

L'absis, de tipus llombard, és del segle XI, mentre que els murs de la nau va ser refets al segle XIX. L'absis és un dels models més senzills del romànic, com ara els de Baltarga o el de Queixans. Aquest està decorat externament amb un fris d'arcs cecs, recolzats en petites mènsules triangulars, llises a excepció de la central, que té una cara humana molt arcaica. Part del tambor absidal està ocult per la sagristia. 

El campanar de torre quadrada del segle XII -època de la seva construcció- és de forma piramidal, de grossos carreus de granit ben treballats per fora i pedra sense treballar per dintre. En el pis inferior s'obren finestres espitllerades en cadascun dels murs. En segon nivell hi havia dues finestres per mur, algunes de les quals han estat reconstruïdes i actualment estan cegades. Sota de les finestres trobem un plafó dividit en tres espais. El pis superior va ser reconstruïen en 1939, després que una explosió durant la Guerra Civil. 

Originàriament s'accedia al campanar per una entrada situada a l'interior de l'església, però quan és construí una capella nova en aquell lloc es paredà, i s'obrí un nou accés des de la cambra veïna. El lloc on hi havia hagut la primitiva porta, al mur sud, ara tapiada, es convertí en baptisteri, i a més es construí en aquest mateix mur una capella i una sagristia, estança que amaga una bona part de l’absis. 

Els murs de la nau no arriben al metre de gruix, la planta és regular i la volta molt apuntada i mal perfilada, motiu per qual contrasta amb el perfil semicircular de la volta de l'absis, que queda bastant més baixa. Es tracta segurament d'una obra del final del segle XIX, moment en què es van pujar les parets laterals i es remodelà el frontispici ponentí, on s'obrí un ull de bou i una porta, que té la data de 1879 a la clau de l'arc. Els seus batents conserven la ferramenta romànica original.  

Una magnífica Mare de Déu romànica de fusta, que es conservava a l'església de Saneja, desaparegué el 1936; actualment només és coneguda per una fotografia de l'Arxiu Mas. Aquesta imatge té relació amb una remarcable marededéu d'origen pirinenc conservada a Nova York, a la col·lecció Eric de Kolb, i amb una altra del Museu Marès de Barcelona, que pertany a l'escola de Taüll. 

En l’interior s’hi conserva el notable retaule de Sant Vicenç, del segle XV. 


A l’església parroquial romànica de Sant Vicenç està protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Senzillament Saneja ens va agradar força per la seva esmentada església i la pau i ordre que si respirava el moment de la nostra visita. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

dijous, 21 d’agost de 2014

SANT JOAN DE CASELLES. CANILLO. ANDORRA.

PETJADES DAMUNT TERRA ANDORRANA. 

Visitàvem la població de Canillo i a les seves afores, al peu de la carretera en direcció a Envalira, una joia del romànic andorrà: l’església de Sant Joan de Canillo. 


Església de la parròquia de Canillo (Andorra), de tradició preromànica, situada a 1.560 m alt, damunt un turonet que s’aixeca a la dreta de la Valira d’Encamp, aigua amunt de la població. 

Tot i que tardans els documents medievals que parlen de l’església, el lloc si que és conegut, puix que en les concòrdies dels anys 1162 i 1176 figuren pobladors del nucli de Caselles. L’any 1162 , entre els signants de Canillo hi ha Ferrer de Caselles. En 1176 , és Pere Ponç qui signa entre els homes de Canillo. 

 
L’església surt esmentada l’any 1312 en  la visita arquebisbal com a subjecta al rector de Sant Serni de Canillo, que rebia, així com de la de Sant Miquel del Prats, un cens anyal, el qual hom diu que fa més de deu anys que no es paga. Aquesta subjecció es confirma els anys 1461 i 1513. 

Aquest edifici ha sofert diferents restauracions. Així l’any 1933, els Amics de l’Art Vell, de Barcelona, sota la direcció de l’arquitecte Cesar Martinell, arranjaren la coberta de l’absis i consolidaren el campanar, foren destapats alguns finestrals i restauraren tant els mainells (lesenes?)com les arcuacions que es trobaven en mal estat. L’any següent fou repassat i consolidat l’absis. 

L’any 1963, en el curs dels treballs de restauració, duts a terme sota la direcció de Rafael Benet, hi fou descoberta una majestat d’estuc, adossada a una creu pintada, sobre els braços de la qual hi ha representats el sol i la lluna i, a sota, dos personatges llegendaris, Longí i Stefanaton, relacionats amb la crucifixió, tot emmarcat per una sanefa també pintada. S'hi guarda igualment un notable retaule gòtic del principi del s. XVI, d’autor desconegut, amb escenes de la vida de Joan Evangelista, titular de l’església. 

La planta de l’edifici és rectangular. Es orientada de llevant a ponent i capçada per un absis semicircular de construcció posterior al cos de la nau. A la part de tramuntana de la nau hi ha una torre campanar , separada de la nau per un petit recinte tancat. Fou en la refeta efectuada al segle XII, quan li foren afegits l’absis i el campanar llombard. 

Els pòrtics de davant i de la façana W daten dels segles XVI i XVII. 

La configuració del terreny fa que la porta de l’església estigui situada en la paret de tramuntana, ja que el migjorn es arran d’un penya-segat que baixa fins el riu. La porta d’entrada és d’arc de mig punt adovellat, sense decoració. Encara conserva part de la ferramenta romànica. 

Als peus de la nau hi ha una escala de fusta que dóna accés a un cor d’època posterior, com es troba en moltes de les esglésies del Principat. 

La coberta és d’encavallades de fusta amb tegellat per sobre, tot i que la part alta de les parets prenen una forma que pot recordar l’arrencada d’una volta de canó. Tant la nau com l’absis són coberts en la part exterior per lloses de llicorella. 

El terra de la nau és de fusta. El del presbiteri i el de l’absis, situats a nivell posterior són fets de grans lloses. 

L’absis, semicircular i cobert amb volta de quart d’esfera, ocupa tota l’amplada de la nau i s’obre mitjançant dos plecs. 

El campanar és separat de la nau. La torre és de planta quadrada i quatre pisos d’alçada. L’inferior té els murs més gruixuts per tal de suportar la volta de canó que el cobreix. La resta del pisos estan dividits per terres i sostres de fusta. El segon pis té tres finestrals simples amb arc de mig punt. A la tercera planta hi ha quatre, tres d’ells geminats i finalment a la quarta planta n’hi ha quatre, geminat tres d’ells, amb una pedra dreta que fa la funció de mainell. La coberta del campanar és piramidal a quatre aigües. És feta mitjançant una sèrie de cabirons i la coberta és amb lloses. 

A l'interior es conserven diferents peces artístiques, essent la principal una imatge d'estuc del Crist Majestat, de grans dimensions, emmarcada per un mural amb pintures al fresc, obra del segle XII; aquestes pintures descriuen el passatge evangèlic del calvari: Estefanaton que dóna beure a Jesús; Longi, el Centurió que li clava la llança al cor, i la lluna i el sol mig tapat, que ens recorden que la terra es cobrí de tenebres en expirar Jesús. També és d'una qualitat excepcional el retaule gòtic de principis del segle XVI, amb escenes de la vida de Sant Joan i de les seves visions a Patmos i, a la predel·la, de la passió i mort de Jesús. Finalment, cal destacar una reixa de ferro forjat i la decoració, d'època romànica, pintada en els llistons que dissimulen les juntes de l’encavallada de la coberta. 

 
Per la seva situació i per la seva bellesa és una de les més admirades d'Andorra. Crec que val la pena fer un petit esforç, si és possible, per conèixer aquesta perla de la corona. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

dimarts, 19 d’agost de 2014

SANT ESTEVE DE LLETÓ. ALÀS I CERC. ALT URGELL.

TERRES DE L’ALT URGELL. 

Portats per la nostra curiositat al veure el nom d’una església en un lloc tan amagat, potser la més humil i oblidada, visitàvem el poble de Lletó i la seva capella sota l’advocació de Sant Esteve. 

Per a nosaltres la visita a aquest lloc formava part d’una sortida a peu per un lloc que desconeixíem.  

Lletó és un despoblat  (1.470 m. alt) que pertany a les  terres del municipi d'Alàs i Cerc que s'estenen al peu de la serra del Cadí en els seus contraforts septentrionals, prop del coll de Vanses. Bona part  del municipi és integrat al Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

Lletó al segle  XIX pertanyia al municipi d’Artedó i fins el 1970 al de Cerc. Aleshores va formar-se el municipi que incloïa les terres d’Alàs i Cerc. 

El lloc surt esmentat en l’ACCU del 839?. 

La consulta al diccionari Alcover-Moll ens dóna aquesta definició etimològica.: segons Meyer-Lübke Noms lloch Urg. 8, d'origen celta; en l'Acta de consagració de la Seu d'Urgell apareix escrit Lothone, i Meyer-Lübke posa aquesta forma com a variant dels mots celtes Lotto, Lottus, Lotticius i Lotteius. 

La capell de Sant Esteve és un edifici religiós d'una nau coberta amb fusta i exteriorment amb pissarra a una vessant.  

La seva construcció és amb pedres sense fer filades i arrebossada. La porta  és adovellada i té un petit campanar de paret al mur sud. 

Actualment són unes runes, com la major part de les cases que composen el poble, tret d’una nova que sembla ser una casa rural, i una altra que ha rebut alguna obra per conservar-la dreta. 

L’església es adossada a una altre casa també ruïnosa. No té porta d’entrada,  tret d’unes fustes. 


El seu interior era enguixat i les parets pintades.  Al fons hi ha un petit absis quadrangular potser excavat en la pròpia terra. Suposem  que més que res per fer cabre l’altar. El terreny cobreix també la paret dreta. 

Entremig del maremàgnum de fustes caigudes apareixen les formes d’un possible cor. 

En la part dreta del terreny, també elevada  és situa,  el cementiri al que s’accedeix per una escala de rajoles. Curiosament hi ha uns nínxols d’obra arrebossats.   

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia. M. Rosa Planell Grau. 

dissabte, 16 d’agost de 2014

SANT ROMA DE SISQUER. LAVANSA I FÓRNOLS. ALT URGELL.

TERRES DE L’ALT URGELL. 

Visitàvem el poble de Sisquer i la seva església sota l’advocació de Sant Romà. L’església de Sant Romà és situada, totalment envoltada d’edificacions que només deixen lliure la seva façana nord, al veïnat de Sísquer sobre la carretera de Sorribes a la Seu d’Urgell. 

 
Sisquer, antigament Cisquer, és un nucli de població (16 h. 2009)(1182 m. d’alt.) del municipi de Lavansa i Fórnols a la vall de La Vansa. El poble es troba en un coster a l’esquerra del riu de Bona, entre la Barceloneta i Adraén. 

La vall de Lavansa és citada en diversos documents del segle X com a valle Lavanciense.  

En la consulta etimològica al diccionari Alcover- Moll sobre Sisquer, ens donà aquesta definició.: derivat de sisca. Consultada la paraula sisca ens diu que pot ser un mot derivat del celta sesca. 

Al segle XI és documentat el llinatge dels Lavansa, els membres del qual sembla que eren vinculats a la casa de Cerdanya. Així, vers el 1067 Gausbert de Lavansa figurava entre els comdors d'Urgell, que eren homes del comte Ramon Guifre de Cerdanya, en un document pel qual el comte Ermengol III d'Urgell donava garantia a Ramon Berenguer I de Barcelona que procuraria atreure's al bisbe d'Urgell, el comte de Berga i altres homes, entre els quals el susdit Lavansa, en contra del comte de Cerdanya. 

El castell Sanctum Romanum vinculat al topònim de vall de Lavansa, com el castell d’Ossera, i amb el castell de Josa, és esmentat l’any 1107 en el conveni signat per Ermengol Josbert, fill del comte de Cerdanya, i Galceran de Pinós, on el primer concedeix a aquest la potestat de dits castells. 

Aquest castell i lloc de Sant Romà seria doncs Sant Romà de Sisquer ; i més quan l’any 1313, Ot de Montcada, com a tutor de Pere Galceran de Pinós, requerí al comte d’Urgell, el retorn de les potestats de certs castells i llocs da la vall de Lavansa, entre el quals consta el castro et villa de Sisquer, que Pere Galceran de Pinós tenia en feu. Castell i lloc que degué formar part dels castells de la vall de Lavansa venuts per Pere Galceran de Pinós  al capítol d’Urgell l’any 1371. En endavant, i fins a 1'extincio de l'antic règim, el lloc fou de la jurisdicció del dit capítol. 

La vila de Siscer apareix a l’inventari de béns que el difunt Guillem B. De Prullans  tenia a la vall de Lavansa, document datat entre els segles XI i XII. 

Sant Romà de Sisquer consta en les relacions del segle XVI al XX com a sufragània de Sant Martí de Lavansa. L’any 1575 s’especifica de diverses reparacions al temple. L’any 1758  es diu que l’església no té cementiri i els seus parroquians han de ser enterrats a Sant Julià de Pera o Garrics 

Ës un edifici de una sola nau, coberta amb una volta de canó de perfill apuntat, reforçada per dos arcs torals.

L’absis s’obre a la nau mitjançant un simple plec que forma l’arc presbiteral, que arrenca d’una senzilla imposta bisellada. 

La porta actual molt matussera, s’obre en la façana nord, l’única que queda lliure d’edificacions afegides, tant aquesta part de l’edifici com l’absis són assentats sobre una alta penya de Roca, retallada per l’assentament de la construcció.  

L’exterior és totalment orfe d’ornamentació, llevat d’una senzilla motllura en cavet que forma el ràfec de la coberta absidal, i sobre el mur de ponent se situa un senzill campanar d’espadanya d’un sol ull. És una construcció de carreus força regular i fent filades. 

Per les seves característiques cal considerar aquesta església com una obra romànica de la plenitud del segle XII.  

 
Segons notícies de premsa del 11/2006: L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Departament de Cultura de la Generalitat han arribat a un acord per endegar la restauració de les pintures murals de les esglésies de Sant Julià dels Garrics i de Sant Romà de Sisquer. Amb la recuperació dels murals s'ampliarà l'oferta turística de la vall de la Vansa i Tuixén. Bo es recordar-se d’aquest pobles oblidats en les terres interiors. 

Un de tants llocs a conèixer i no deixar en l’oblit. No confondre en Sisquer, mateix nom toponímic, del Solsonès. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau. 

dijous, 14 d’agost de 2014

SANT PERE DELS FORCATS. ALTA CERDANYA.

TERRES D’ALTA CERDANYA. 

Visitàvem el poble de Sant Pere dels Forcats I la seva església sota l’advocació del mateix Sant. 

 
Sant Pere dels Forcats (en francès Saint-Pierre-dels-Forcats)  és un municipi de 13 km2  amb una població de 260 h. 2009 situat a l’extrem est de la comarca, que pertany a la conca de la Tet.  Comprèn el sector meridional del pla de la Perxa, fins al riu de Jardó i la conca del Tet (que constitueixen el límit septentrional del terme), i la vall del riu Fred fins al cim de Cambresdases (2.711 m. alt).

El poble (108 h. 1982), (1.571 m. alt) és aturonat, dominat per l’església parroquial de Sant Pere, d’origen romànic, que fou ampliada als segles XVII i XVIII, alhora que hom hi col·locà el retaule barroc de l’altar major.  

El terme parroquial, de la jurisdicció de l’abat de Cuixà, comprenia, a més, els llocs de Sant Pere de Riufred (despoblat del municipi, a l’indret del nucli de Sant Pere), Planès i el Vilar d’Ovança; també en depengueren, fins el 1710, les noves poblacions de la Cabanassa i de Montlluís i l’hospital de la Perxa. 

El lloc era conegut com a portus Inforcatus; és a dir, encreuament del camí que menava al Conflent (Strata Francisca superior) amb el que portava cap al el Rasès (grado Redense). El 877, el lloc fou donat a Eixalada i Cuixà per la comtessa Ermessenda i els seus fills. Tot i pertànyer al comtat de Cerdanya, era part de l’Alt Conflent i depenia del bisbat d’Elna. El llogaret del Molí del Riu o Riufred és a migdia d’aquest, i hom el troba documentat des del segle XI. 

El document de donació de la comtessa i fills deixa força ben especificat el lloc: 

“ in portu Inforcatus donamus ipsam ecclesiam Sancti Petri cum decimis et primitiis et omnibus oblationibus sibi pertinentibus; et afforntat ipsa parrochia Sancti Petri de una parte in campo Agreval, de alia in chero Ennegone, de tertia in Catella pendenta, de quarta in rivo Bolcharia, de quinta in strata Francisca superiore usque in grado Redese, et sic tendit per ipsa Tete. 

Es tracta, doncs, de la propietat de l'església i dels seus drets parroquials en el terme que s'assenyala; no hi ha heretat adjunta de cap mena. 

Aquesta idea la tradueixen molt bé els inventaris de les butlles del 950 i el 968 (aps. 73 i 94) i dels preceptes del 952 i del 958 (aps. 76 i 86); parlen sempre exclusivament de l'església o parròquia de Sant Pere dels Forcats i en tot cas afegeixen, com el precepte del 958, «amb els seus delmes». 

 
Poca cosa a dir de l’església molt modificada durant el pas dels anys. Les fotografies donen evidència de la seva actual construcció. 
 
Fins al 1790, el terme de Sant Pere dels Forcats va pertànyer a la "viguerie de Cerdagne" (Sallagosa). Actualment és del departament dels Pirineus Orientals, així com del districte de Prada de Conflent, i del cantó i de la rodalia de Montlluís. 

L’estació d’esquí Domaine Cambre d’Aze és un lloc privilegiat pels esquiadors amants de la natura. També ha adquirit importància el turisme d’estiueig. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau. 

dimarts, 12 d’agost de 2014

SANTA MARIA DE LLUÇA. LLUCANÈS. OSONA.

TERRES D’OSONA. 

En la nostra sortida a les veïnes terres del Lluçanès visitàvem l’església parroquial de Santa Maria de Lluçà, antic monestir canonical i santuari marià. Sens dubte el més notable edifici arqueològic i històric del Lluçanès i el més estimat per la gent del país. S'aixeca aïllada, amb la rectoria i el cementiri, al SE del castell i a peu de carretera.   

 
La nostra habitual consulta etimològica al diccionari Alcover-Moll ens dóna aquesta definició.: del llatí Luciānu, derivat del nom propi Lūcius (cf. Aebischer Topon. 104). 

Aquest establiment monàstic té el seu origen en la reorganització territorial feta en un lloc fronterer entre les terres en mans islàmiques i les que s’havien recuperat. Aquesta organització tenia una base militar i el castell de Lluçà formava part important d’aquella línia defensiva. La fortalesa estava sota la influència del comtat de Barcelona. El primer senyor de Lluçà conegut és Sunifred (988).
 
La consagració de Santa Maria de Lluçà, fou duta a terme pel bisbe de Vic, Idelguer, el 22 de maig de l’any 905. Aquesta església es trobava ad radices castri de Luzano, al peu del castell de Lluçà- és a dir, al lloc actual-. Fou erigida pel prevere Vininza i dotada pels parroquians. Estava formada per una nau amb un petit creuer, en el qual hi havia un absis central i una absidiola a cada extrem. 

Diu l’acta de consagració que el bisbe va subjectar a aquesta església els vilars o centres d’explotació rural que es repartiren el terme del castell de Lluçà, i moltes esglesioles que ja funcionaven.  Així doncs, al segle X, ens trobem que les terres lluçaneses estaven organitzades, i el centre era Santa Maria de Lluçà. 
 

Es pot assegurar que abans del 1150 a Lluçà no hi havia cap comunitat, i que la seva església estava regida per un o més sacerdots. Es veu sobretot a través dels testaments dels senyors de Lluçà, que consideren Lluçà com una parròquia més, i per tant les seves preferències són pel monestir de Ripoll. A partir de 1154, ja es fan enterrar a Lluçà. Això ho coneixem gràcies al testament de Bernat Guillem de Lluçà.  

És a partir de 1168 que trobem la primera comunitat de canonges, amb el primer prior, Pere de Sagàs. És llavors quan s’assegura la subsidència de la comunitat gràcies a donacions. Per suposat, les més importants eren les dels senyors de Lluçà. 
 
Cap al 1170 i 1190 ja es va fer una reedificació. La nova església és va construir sota un mòdul romànic. Hi havia tres altars a l’absis principal, i dues absidioles laterals dedicades a Santa Maria, a Sant Joan i Sant Miquel. Els de Santa Maria Magdalena i Sant Agustí serien més tardans, encara que anteriors a 1270. A l’altar de Santa Magdalena, se li va afegir l’advocació de Sant Vicenç, en abandonar-se la capella del Castell. Es va convertir en un temple més gran que, amb moltes modificacions, és el que ens ha arribat als nostres dies. 
 

El segle XIII, va ser el moment de major  esplendor de la canònica ja que va rebre importants donacions dels propietaris de la zona. Ens fem una idea de la importància de la influència religiosa de Santa Maria en l’època quan veiem que la majoria  de canonges que van exercir de canonges eren fills dels masos veïns. La canònica agustiniana estava sota la protecció de la de l’Estany i es beneficiava dels seus béns i càrrecs, que s’intercanviaven. Deuria ser en aquest segle XIII, tan pròsper, quan es va pintar el revestiment d’altar pintat sobre fusta.  

Cap a l’any 1330 comença la decadència espiritual i econòmica, fins a tal punt que al 1357, al monestir, hi havia només el prior, tres canonges i un deodonat. D’altra banda, els terratrèmols que van assolar Catalunya entre 1428 i 1448, van castigar Lluçà que va veure com  s’esfondrava la nau de l’església, el campanar i algunes dependències monàstiques. L’any 1592, el papa suprimeix les  canòniques agustinianes a Catalunya, i la de Lluçà s’uneix a la Casa de Caritat de Barcelona que es queda amb tots els  seus béns. 

L’actual església correspon a la renovació feta a la fi del segle XII, probablement entre el 1170 i el 1190, a la fundació del priorat. Les reformes que hi feu la Diputació de  Barcelona l’any 1967 retorna a l’església la fesomia original del segle XII.  

Originàriament tenia una nau i tres absis, les dues absidioles secundaris a l’extrem d’un petit creuer disposat al capdamunt de la nau. El seu emplaçament damunt l’anterior resta demostrat per diverses sepultures antropomorfes aparegudes en enllosar l’església i el claustre, algunes de les quals s’han deixat visibles per mitjà de claraboies. 
 

Al segle XVII es converteix en santuari marià i es porten a terme transformacions a l’església, com l’aixecament del  campanar, remodelació de la façana, una nova sagristia, un portal pel campanar.... Més tard, al segle XVIII es decora l’església seguint l’estil barroc i s’afegeix un pis amb porxades amb claustre. 

L'església de Lluçà és un edifici d'una sola nau amb un absis semicircular, abans del qual s'obren sengles capelles als murs nord i sud respectivament, que formen una mena de transsepte; una de les capelles acaba amb un petit absis al mur de migdia on hi ha una pica baptismal del segle XII-XIII procedent de l'església de Salselles.  

A la capella nord l'absis, situat a tramuntana, va ser substituïda per la capella del Santíssim del segle XVIII d'on arrenca l'escala que puja al campanar La volta de canó apuntat, fou refeta després dels terratrèmols del segle XV. El campanar i diverses dependències monacals també foren renovades.

Als peus de la nau hi ha el cor sobre un arc rebaixat, sota el qual el 1954 van ser descobertes les pintures murals del segle XIV, ara instal·lades en dependències de la rectoria.  

El segle XVII, es reféu la façana de l'església en estil barroc però es va reaprofitar la porta i la ferramenta romànica, datada entre 1170 i 1300, ornada amb valuoses aplicacions de ferro.
 

També es dataren les llindes de la sagristia i la porta del campanar i s'arrebossà l'església interiorment, a la qual, el 1765, s'hi afegiren motllures de guix barroques. 

A migdia de la nau hi ha el claustre, de planta quadrangular molt irregular, els capitells del qual estan estretament relacionats amb els de Ripoll. La iconografia dels capitells és de tipus decorativa, amb motius zoomòrfics i vegetals, només hi ha un capitell amb una imatge antropomòrfica. De les dependències monacals, encerclades per un mur de 3 m d'alçada, queden pocs vestigis.  

La part de ponent ha estat agençada com a casa rectoral i s'han col·locat, a més, les pintures procedents de l'església; aquestes, datades entre 1349 i 1370, representen el Pantocràtor, Escenes de la Vida de Crist; un home amb garrot; la Vida de Sant Agustí; un àngel amb tres lliris; Sant Jordi i Santa Mònica. Les seves obres formen un  conjunt importantíssim del Romànic Català. 

A Lluçà també trobem una altra obra de gran importància, l’antic revestiment d’altar. És una obra d’un viu cromatisme i una de les pintures més belles del romànic català. Està composta per tres taules de fusta pintades i que servien per recobrir el davant i costats de l’altar romànic. El frontal d’altar és un bon exemple d’un nou corrent bizantí dins el romànic català del començament del segle XIII, manifest en altres obres, que hom ha atribuït a un Mestre de Lluçà o del Lluçanès. La taula central va ser serrada pel mig per ser utilitzada com a portes per a una cor de porcs. Actualment és una de les peces més valuoses del Museu Episcopal de Vic. 

Hom conserva la lipsanoteca o arqueta de relíquies al Museu de Manresa.  

Posteriorment, la dècada dels 60, la Diputació de Barcelona hi ha dut a terme les obres de restauració que han donat al conjunt l'aspecte que té actualment. El 7 de maig de 1972 s’inaugurà el temple restaurat amb l’entronització d’una còpia de la primitiva imatge romànica de Santa Maria (segle XVIII), desapareguda l'any 1936, feta per Emili Colom.  

Les escultures que trobem a Lluçà són: la imatge de Santa Maria que presidia l’altar, per les característiques tècniques, es pot afirmar que la imatge és una obra romànica del darrer temps, és a dir de molt avançat el segle XIII. 

La Creu de fusta es troba al Museu Episcopal de Vic des de abans de 1898. La talla policromada és una antiga creu processional. Hi apareix la imatge de Crist, repetida a cada banda, i està pintada directament sobre la fusta. Aquesta obra té marcada la influència bizantina i anuncia ja el gòtic. També hi ha un candeler de ferro forjat i una caixeta de relíquies. 

Les dependències monàstiques es troben en part englobades en l’actual rectoria; hi ha restes d’una gran sala, amb un arc apuntat, a la banda de migdia, ara en ruïnes, on també hi havia l’entrada i l’escala d’accés, un pati en un pla més inferior, la lliça amb una porta protegida de merlets i matacans i una petita capella en la qual, segons tradició, es va trobar la imatge de Santa Maria que presidia l’església. 

Des de mitjan segle XIX fa funcions de parròquia dins del bisbat de Vic.  
Santa Maria de Lluça està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Després d’escriure aquesta ressenya amb aportació de moltes dades de diferents mitjans , he de dir que l’Ajuntament de Puig-Oriola en la seva web té una descripció molt ben feta per qui desitgi més dades.  

I sobretot si podeu anar-hi he de dir-vos que les atencions rebudes en la nostra visita són mostra de l’amor i el sentiment de les persones que regenten actualment el monestir. S’està fent una campanya per què una perla del romànic com aquesta no estigui oblidada del coneixement del públic. Hi ha una petita mostra de productes artesans de la zona.  

Amb un dolçt sentiment de agraïment escrit aquesta crònica. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia : M. Rosa Planell Grau.