dimarts, 31 de març de 2020

SANT ANDREU DE CLARÀ. CASTELLAR DE LA RIBERA. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Clarà és un poble de poblament disseminat (70 h. 2009/832 msnm.) situat al voltant de l’església parroquial de Sant Andreu, en un contrafort de la serra que separa les conques del Cardener i del Segre, a la capçalera de la riera de Pinell.


Clarà és una de les quatre entitats de població del municipi de Castellar de la Ribera. És a la banda oriental del municipi que és també la que assoleix majors altituds. El 959 hi ha el primer document en què apareix el topònim en la forma de «Clerà». Es tracta de la venda d'un alou que realitza Borrell II, comte d'Urgell. En fer-ne relació dels límits, se cita l'esmentat topònim juntament amb altres que continuen vigents al poble.

Des del 1043 tenim notícia de l'existència del castell de Sant Andreu de Clarà. Això vol dir que hi havia una residència feudal i una església que era parròquial, i per tant, hi havia també molts masos i famílies.


L’església de Sant Andreu de Clarà apareix esmentada documentalment el 29 de maig de 1043, quan el sacerdot Folc féu donació a Santa Maria de Solsona d’un alou que tenia al terme del castell de Sant Andreu de Clarà.

El 21 de gener de 1117 és l’església de Sant Andreu la que es beneficià d’una mida de forment que li deixà en testament Guadall d’Eimeric.

La importància d’aquesta església es palesa en el fet que no solament li feien censos un grapat d’esglésies veïnes, entre les quals Sant Julià de Cerdanyola i Sant Pere de Castellar, sinó que el mateix senyor de Santa Fe, Galceran, en un document, donava als rectors de Clarà tot el cens i el delme que ja els seus avantpassats els havien atorgat, i reconeixia el patronatge del rector sobre les esglésies de Sant Julià de Canalda i sufragànies, Castellar de la Ribera, Santa Fe, Vergós Guerrejat i Sant Jaume d’Arbeca.

 A més, segons un document de l’any 1299, tenia el privilegi, que utilitzà els anys 1335 i 1346, de presentar els rectors de Santa Fe i Arbeca. El rector de Sant Andreu de Clarà tingué el títol de plebà, que era com un arxipreste, com a senyor eclesiàstic que era de les cases i termes de Plans de Sarri, Casgualda i el mas de Vilanova Jussà. Aquest privilegi sembla que li prevenia dels senyors Berenguer i Ponç, de Santa Fe, que procedien de Canalda i que foren senyors d'Arbeca durant algun temps (segle XIII).

L'actual edifici és de tres naus. És molt difícil poder escatir quin era el pla antic d'aquesta església, bo i més després de les reformes que es dugueren a terme l'any 1756. Destaca al mur de migjorn una finestra de doble esqueixada amb una llinda monolítica, d'on ha estat rebaixat un arc de mig punt. Hi ha també dues altres finestres semblants que es troben a l'interior de la nau, entre les arcades que s'obren sent afegides les capelles laterals.

Amb tot, pels vestigis conservats sembla que devia tractar-se d'una església d'una sola nau, amb absis semicircular, construïda amb un aparell de carreus ben tallats, sense polir, disposats en fileres molt uniformes i regulars, lo qual pot apuntar a una data dintre el començament del segle XII.

Actualment la volta interior és apuntada. El cor és barroc i l'arc que el sustenta, té molt poc punt.

Un document de l'Arxiu Diocesà de Solsona on figuren uns pagaments ha permès identificar els autors del retaule major de l'església de Sant Andreu de Clarà (1662), al municipi de Castellar de la Ribera. Es dóna el cas que és l'única obra que es conserva de l'escultor siscentista mallorquí Feliu Vidal i del pintor solsoní Josep Bordons. La identificació dels autors és el primer pas d'un estudi que l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural vol dedicar al retaule barroc.

L'escultor Feliu Vidal representa la tercera generació d'un obrador fundat pel seu avi Antoni i pel seu pare Miquel, procedents de Mallorca. De la seva banda, Josep Bordons és un membre destacat de la família d'orgueners i pintors solsonins.


Sant Andreu de Clarà és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Graudissabte, 28 de març de 2020

SANT ANDREU D’OLIANA. ALT URGELL

TERRES DE L’ALT URGELL

Oliana és una vila (1832 h. 2001/469 msnm.) i cap del municipi, situat a la part sud de la comarca, que s'estén entre l'esquerra del riu Segre, entre la serra de Turp i el congost dels Espluvins. Oliana és el segon municipi amb el major nombre d'habitants de l'Alt Urgell. Tanmateix, la vila antiga és situada a llevant d’aquesta, sobre un turonet, al marge esquerre de l'ampla vall i al peu mateix dels primers contraforts del Pirineu: el massís de Sant Honorat i les Serres de les Canals, d'Oliana, d'Aubenç i de Turp. La vila és coneguda pel fet d'acollir el pantà que porta el mateix nom. Aigües avall del pantà d’Oliana comença el pantà de Rialb

La vall on està ubicat Oliana està habitada des de la prehistòria. El curs del riu Segre sempre ha estat una via natural de comunicació de la població. En molts indrets s'ha trobat restes d'antics pobladors, entre ells, una colònia romana que s'establí, probablement, a la rodalia de l'actual nucli d'El Castell.

L’església parroquial de Sant Andreu d’Oliana és situada a l’interessant centre històric de la població.Les notícies històriques sobre aquesta església es confonen amb les de Sant Andreu del Castell. Si el castell d’Oliana apareix esmentat l’any 919, la vila es documenta l’any 1001, en una donació feta a Santa Maria de la Seu, d’un alou situat a Oliana, i posteriorment en d’altres documents datats els anys 1061, 1066, 1078, 1085, 1126, 1132, 1134 i 1135. A l’arxiu capitular de la Seu d’Urgell es conserva un capbreu, del segle XI o XII, dels alous que Santa Maria de la Seu tenia a la vila d’Oliana. La parròquia d’Uliana apareix també en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell.

L’advocació i l’església de Sant Andreu apareixen en documents dels anys 1054, 1066 i 1090, on, però, no hi ha una concreció sobre si es tracta de l’església de la vila d’Oliana o la del castell. L’any 1090 Gombau, en el seu testament, llegà els alous heretats de la seva mare i els que havia comprat a diversos particulars al seu fill Gilabert, que estava al servei de Sant Andreu d’Oliana, i després d’ell havien de passar al prevere de Sant Andreu que ell elegís, i que n’hauria de tenir cura.
L’església de Dolina era inclosa al deganat d’Urgell de la diòcesi d’Urgell, tant en la dècima del 1279 i el 1280 com en la del 1391.

Sant Andreu d’Oliana en un principi era una església romànica construïda en els segles XII-XIII. D’aquest edifici només se'n conserva un fragment al mur nord i en la cantonada del nord-oest. Molt modificada cap el 1621-28 ara és un edifici bàsicament barroc.

Consta de tres naus de cinc trams cobertes amb voltes de creueria totes elles sobre arcs torals de mig punt; estan separades per cinc arcs formers en arc apuntat damunt quatre robustes columnes de carreus ben escairats; té la capçalera recta.
El frontis, de carreus grans, irregulars i matussers de pedra marronosa, té una gran portalada barroca de pedra grisa amb el portal en arc de mig punt filetejat damunt impostes; està flanquejat per pilastres amb decoració floral als muntants i dues columnes estriades i exemptes sobre pedestals al davant dels brancals; sostenen un entaulament sobri amb un frontó circular truncat damunt una cornisa molt destacada; intercalada hi ha una fornícula sense imatge; una rosassa motllurada i atrompetada queda oberta a mitja alçada i una minsa cornisa angular corona aquesta façana. Els murs laterals presenten paraments de maçoneria.

L’ampliació del segle XVII-XVIII fou desenvolupada pel mestre d'obres local Anton Serra.


Guarda, adossades al mur de tramuntana, per l'interior, tres làpides funeràries amb relleus que abans estaven al terra del passadís central.

El campanar és d’estil neoclàssic construït l’any 1778. Té un primer cos de planta quadrada i fou bastit amb murs de paredat i carreus a cantoneres; en el segon de vuit cares els murs són de carreus petits, irregulars, ben escairats i disposats en filades uniformes; ostenta unes minses motllures entre el primer i el segon cos i una de destacada sota finestres; està coronat per una cornisa motllurada i una coberta plana coronada per vuit pinacles amb bola i un edicle fent cúpula amb un pinacle al cim assegurat amb petits contraforts als caires.

La cel·la, amb una campana, està oberta amb finestres d'arc de mig punt una a cada cara alterna menys a llevant on n'hi ha una de geminada. Un rellotge d'esfera, sota la cel·la, es troba encarat a ponent. L'escala que puja per l'interior és de pedra arrapada als murs, amb un ull central i arriba només fins a la cel·la.

Sant Andreu d'Oliana és una església parroquial protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 26 de març de 2020

SANT PERE MÀRTIR DE PERACAMPS. LLOBERA. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS


Antigament l’església es trobava en un replà situat a uns 200 m de la cara de migjorn del castell o torre de Peracamps. La primera notícia de la qual es té constància sobre l’església l’aporta un document de l’any 1067. Llavors però estava consagrada a Maria i s’anomenava Santa Maria de Peracamps. L’edifici original es trobava en un replà situat a uns 200 m de la cara de migjorn del castell o torre del mateix lloc; però l’any 1909 fou molt refet. Segons testimoni l’any 1922, de la construcció antiga n’hi havia “sols fragments en la sagristia”.


El 1896 el bisbe Ramon Riu i Cabanes creà una nova parròquia al voltant de Sant Pere Màrtir de Peracamps (antigament Santa Maria). Aquesta nova parròquia va tenir pocs anys de vida, primerament per causa de la guerra del 1936 i després perquè l'entorn de Peracamps, vers als anys 40, no tenia gaires masies. El bisbe doctor Valentí Comellas i els propietaris, després d'algunes discussions, acordaren fer una nova església prop de la carretera de Solsona a Torà, on s'hi edificà alguna casa nova prop del Vell Hostal Nou. Era rector Mn. Àngel Viladrich. La raó del canvi, doncs, fou la destrucció de l'antiga església, les millors condicions d'accés per a la majoria de feligresos i la comoditat del rector, el fet d'estar al costat de l'Escola Nacional. Els plànols de la nova església i la casa rectoral són de l'arquitecte diocesà Isidre Puig i Boada. Es va presentar a Madrid a la "Junta Nacional de Reconstrucción de templos Parroquiales" per tal d'obtenir una subvenció, que acabà sent de 80.000 ptes. El terreny fou cedit gratuïtament per Domènec Roure i Riu, de la casa Palet. També el propietari de davant l'església es comprometé a no edificar-hi al davant. Les obres, iniciades l'octubre de 1943, s'acabaren el mateix mes de 1945.

Sant Pere Màrtir de Peracamps és una església d'una nau coberta amb una volta de canó rebaixada i capçada per un absis quadrat. El terra és de mosaic i les parets estan enguixades, així com la volta. Tot l'edifici està fet de materials moderns, ciment, pedra, totxo. Hi ha un cor i també una sagristia al fons de la nau a mà dreta de l'altar.

A l'exterior, a la dreta de l'entrada hi ha un campanar de planta quadrada. Està coronat per una cornisa motllurada i un sostre piramidal a quatre vessants de plaques metàl·liques en disposició en escata; fa inflexió a la base. La cel·la queda oberta amb finestres d'arc de mig punt, una a cada cara; hi pengen dues campanes. Per accedir hi ha una escala de pedra fins al cor i des d'ell, una escala d'obra que va de paret a paret per l'interior de la torre. Els seus murs són de maçoneria amb carreus a les cantoneres de pedra marronosa.


A l'esquerra de l'entrada hi ha un edifici hexagonal adossat al temple. Hi ha una obertura adovellada a cadascuna de les cares d'aquest edifici adossat. Són també obertures adovellades i d'arc de mig punt.

Un porxo fondo amb volta de canó i arc exterior dovellat sobresurt de la façana principal i aixopluga un portal amb dues arquivoltes en arc de mig punt; una rosassa a mitja alçada és visible per damunt del porxo i, per coronament, sobresurt una cornisa angular que es correspon amb la teulada de doble vessant.  La gran majoria d'arcades de mig punt d'aquest edifici estan fetes amb totxo.

Guarda un retaule renaixentista de fusta dedicat a Sant Martí. També l’antic retaule major dedicat a sant Martí, provinent de Sant Martí de la Llanera que podem datar a l’entorn del 1651, constitueix un dels exemples més reeixits de la producció de l’escultor Joan Grau, originari de Constantí però arrelat a Manresa. Ha perdut la part inferior (la predel·la i el pedestal), així com les escultures que ocupaven les fornícules, però la resta del moble es conserva intacta. L’esquema compositiu es revela pròxim a dos grans retaules del mateix autor, el de Sant Benet de Bages i el del Roser de Sant Pere Màrtir de Manresa, que prengué com a prototip al llarg dels anys a l’hora de resoldre altres encàrrecs de menor ambició.

Sant Pere Màrtir de Peracamps és una església inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 24 de març de 2020

TORRE O CASTELL DE PERACAMPS. LLOBERA. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

La Torre  o Castell de Peracamps (831 msnm.) es troba sobre un pujol, dominant una gran extensió de camps de conreu amb moltes masies i controlant la vall que baixa, per la Rasa dels Quadros, cap a la Torre de Vallferosa.  Des de la fortificació, bastida al cim de la petita elevació, es domina tota una àmplia plana de conreus i boscs.

La primera notícia documental és de l'any 1042. Bonfill, senyor de Peracamps deixava en el seu testament  el castell de Peracamps a la seva muller Amaltruda; passava havent mort ella, a algun dels seus fills. El 1067 Amaltruda el donava al seu fill Arnau, però en un testament del 1072 encara consta Amaltruda com a senyora de Peracamps. L'any 1084 Arnau cedí la meitat del castell i de l'església de Peracamps a la Canònica de Santa Maria de la Seu d'Urgell. Finalment, al testament del mateix Arnau (1091) es concretà que els seus pares havien comprat l’alou de Peracamps i la meitat de les seves esglésies a Ramon Sanç i a Gunedell.

El 1122 n'eren senyors els germans Umbert i Ramon Currià. Durant uns anys depengué, doncs, dels canonges d'Urgell, fins que el 1447, el castell i la baronia de Peracamps foren comprats per la Confraria laïcal de la Mare de Déu dels Colls de la vila de Sant Llorenç de Morunys a Ramon Altarriba, senyor d'Oliana. Aquesta senyoria s'acabà cap al 1837.

Aquest castell fou mig enrunat per encàrrec reial després de la Guerra de Successió (1716). Quan s'ensorrà hi hagué aprofitaments posteriors: un cobert.

El conjunt el formen la torre i estructures annexes dins un clos emmurallat.
De la torre de planta rectangular es conserva bé només la part de ponent. Els murs són molt gruixuts, més de dos m. a la part baixa. L'espai interior de la torre a la part baixa és de 2,35 m. Les parets s'aprimen a mesura que pugem.

La porta es trobava al primer pis al cantó meridional. Les cantoneres són de pedres grosses  i ben treballades. El parament de les parets és més petit de pedres només lleugerament escalabornades. Hi ha restes també d'opus spicatum matusser. El morter és de calç. Hi ha indicis que l'edifici devia estar arrebossat. Hi ha nombrosos forats als murs, segurament per alçar les bastides. Dels altres murs del castell només en resten trossos. Hi ha vestigis al voltant de la torre d'altres construccions. A l'angle nord-oest hi ha un dipòsit cavat a la roca. Segons diu el cartell també hi ha tombes antropomorfes excavades en la roca

La datació d’aquesta torre és problemàtica. Malgrat el relatiu buit documental, creiem que per la seva situació i, sobretot, per les característiques del seu aparell constructiu (amb certes semblances amb el de la torre primitiva d’Ardèvol) pot ésser datada vers l’any 1000 i potser —és només una hipòtesi— cal situar-la, cronològicament, en una etapa anterior a la difusió de les torres de planta circular, la qual, ben cert, a Catalunya ja es produí abans del canvi de mil·lenni.

La Torre o Castell de Perecamps és un monument declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 21 de març de 2020

SANT JUST I SANT PASTOR D’ARDÈVOL. PINÓS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Sant Just d'Ardèvol,  també anomenat Sant Just o Sant Just de Su, és un poble (47 h,2009/ 715 msnm.) i, des del punt de vista administratiu, una de les cinc entitats de població del municipi de Pinós . Anteriorment, el poble pertanyia a l'antic comú d'Ardèvol, fins que aquest darrer s'integrà al terme municipal de Pinós.


Sant Just i la seva església es troba a l'extrem nord-oest del municipi de Pinós, al llom de l'aplanada carena que s'aixeca entre la rasa de la Rovira, al sud i el barranc de Gangolells, al nord, a la capçalera de la riera de Llanera que s'esmuny cap a la Segarra. Les cases del poble juntament amb l'església, formen un recinte clos compacte. 

Gairebé segur que la primera notícia és la que es troba en un testament signat el 29 de setembre de 1027, en què una tal Rotudis, o Rutudis, fa diverses deixes.


De l’església antiga no queda res; ocupa el seu lloc un edifici barroc bastit al segle XVII en l’època d’esplendor d’aquesta comarca. Amb tot, remarquem el conjunt que fa aquest edifici amb les altres construccions anteriors. Talment un exemple d’una vila closa.

L'església de Sant Just és un edifici de planta rectangular amb un campanar de planta quadrangular adossat a l'església. L'edifici és rematat per un presbiteri rectangular.


La porta, oberta a la façana de ponent, és un exemplar amb formes ornamentals renaixentistes: frontó triangular, columnes estriades, frontis, etc.

L'església de Sant Just d'Ardèvol és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Espectacular el coneixem d’aquest lloc i passejar pel seu interior..

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell grau

dijous, 19 de març de 2020

SANT JUST I SANT PASTOR DE LA VALLDAN. ODÈN. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

La Valldan és un poble (21 h.2009/685 msnm) situat a l’extrem occidental del terme municipal, a la vall de la riera de Valldan, tributària, per la dreta, del Segre, damunt la vila d’Oliana (Alt Urgell). El lloc és esmentat ja el 839. als segles XIV i XV és esmentat el castell de Valldan, pertanyent al comtat de Cardona. Formà, al segle XIX, un municipi amb la Móra Comtal i Sàlzer.

Aquesta església, situada dins l'antic terme del castell d'An o de Valldan, va tenir des d'un principi funcions parroquials. Pertangué a la canònica de Santa Maria de la Seu d'Urgell com a propietat particular. Les primeres notícies de l'església es troben en la relació de parròquies del final del segle X o de principi de l'XI, continguda a l'apòcrifa acta de consagració de la Seu d'Urgell, on es fa constar la parròquia de Valldan. La següent notícia correspon a la venda que l'any 1029 feren Borrell, fill d'Ellemar, i la seva muller Aimó al bisbe d'Urgell del seu alou situat al terme de Sant Just, a la Valldan. En la creació del bisbat de Solsona, després d'una llarga disputa amb el bisbe d'Urgell, aquesta parròquia quedaria dins els límits del bisbat d'Urgell.

Situada al nucli de la Valldan, l’església de  Sant Just i Sant Pastor és un edifici d'una sola nau de planta rectangular, cobert amb volta de canó i capçat a la banda SE per un absis que supera el semicercle en planta. A l'interior, arrebossat i pintat, es pot comprovar com l'absis ha sofert una reforma posterior, en la qual es va intentar donar-li forma rectangular tallant els muntants de l'arc que inicia l'absis. Actualment només es veu la curvatura originària prop de la seva finestra central. L'absis s'obre a la nau mitjançant un arc preabsidal de mig punt. La nau té un arc toral i al mur sud un arcosoli practicat al gruix del mur.

Tota la construcció presenta un parament a base de carreus disposats en filades uniformes i treballats a cops de maceta. L'absis descansa damunt un sòcol de pedres més grosses que la resta de la construcció i és resseguit, igual que els murs laterals de la nau, per una cornisa de pedres trapezoïdals.

La porta, oberta posteriorment, és al frontis i damunt seu hi ha una finestra rectangular de doble esqueixada. La porta romànica, d'arc de mig punt, es troba tapiada i encara es pot veure al mur sud. En aquest mateix mur hi ha una finestra d'una esqueixada, coronada per un arc de mig punt, i a l'absis hi ha dues finestres del mateix tipus. Al frontis s'alça un campanar de cadireta amb dues finestres d'arc rebaixat, adovellat, molt malmeses. Al mur de tramuntana hi ha adossada una sagristia.
Per l'aparell es pot datar aquesta construcció dins el segle XII, seguint un estil romànic rural.

Aquesta crònica l’escric amb certa recança ja que les dades són una mica confoses a l’haver una altre església amb sota la mateixa advocació molt a prop i també romànica. Quan sigui possible hi anirem a comprovar la realitat i rectificar-la, però aquest dies hem de fer bondat.Sant Just i Sant Pastor de La Valldan és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 17 de març de 2020

SANTA SUSANNA DE CARDENER. RINER. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Santa Susanna de Cardener és un poble (51 h. 2009/620 msnm) situada entre les valls del Cardener i del riu Negre o riera de Solsona. Cal considerar que el seu poblament és íntegrament dispers.


La primitiva església es troba arruïnada. Situada dins l’antic terme del castell de Riner, durant molts segles fou una capella rural o, com a màxim, sufragània, i no fou fins temps moderns que adquirí funcions parroquials.  

Les primeres notícies d’aquesta església es troben en el testament de Rotrudis, publicat l’any 1027, en el qual aquesta dama fa una deixa a Santa Susanna de Riner. Aquesta església fou donada pel senyor del castell de Riner, Hug Dalmau, fill de Dalmau Isarn, el qual era nebot de l’esmentada Rotrudis.

Així consta al testament del citat Hug Dalmau, redactat l’any 1096, en el qual manà als seus marmessors que donessin al cenobi de Santa Maria de Castellfollit l’església de Santa Susanna amb el seu alou. Aquesta donació es fa constar en la que el seu fill, Ponç Hug, féu a Santa Maria de Solsona, per la qual deixava l’església de Sant Martí de Riner, amb totes les altres esglésies del terme, excepte la de Santa Susanna, que ja havia donat a Santa Maria de
Castellfollit.

Al segle XVI hi consta una ferreria i té antiga tradició l’hostal de Can Ponç.

L’església de Santa Susanna de Cardener va ser de nou aixecada cap el 1927 amb la data del 1929 gravada al portal. Consta d'una nau amb un absis semicircular a la capçalera. El frontis, amb un sòcol de carreus a mig picar, té un portal en arc de mig punt a base de carreus i dovelles de pedra groguenca, una rosassa a mitja alçada i una cornisa angular amb creu de pedra al cim. El seu mur es troba arrebossat i pintat de blanc amb carreus groguencs a les cantoneres; els murs laterals són de maçoneria.

El campanar coetani del temple es troba adossat al mur est, molt a prop de  la façana. La seva planta és pràcticament quadrad i esta coronat per una cornisa sobre permòdols i una teulada a quatre vents. La cel·la queda oberta amb quatre finestres d'arc de mig punt, una a cada cara, amb els marcs lleugerament ressaltats de pedra groguenca; hi penja alguna campana; té una finestra gran a mitja alçada a la banda frontal similar a les de la cel·la. Els seus murs estan arrebossats i emblanquinats i amb carreus
en relleus a les cantoneres de pedra groguenca com la façana.


Al seu costat i formant part de l’edifici hi ha la rectoria. En el seu interior de l’església s’hi venera una interessant talla de fusta de sant Blai.

Santa Susanna de Riner és una església inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia. M. Rosa Planell Grau

dissabte, 14 de març de 2020

SANT PELAI DE L’OLIVA. PINÓS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

L’església de Sant Pelai, situada a l’ombra del castell de Vallmanya, es troba vora  de la masia de l’Oliva que li ha donat el nom. No degué passar mai de capella rural dependent de la parroquial de Sant Pere de Vallmanya.


Les primeres notícies de l’església es troben al testament que l’any 1060 féu un tal Ramon, que deixà tres auris per a l’obra de Sant Pelai de Vallmanya

Es tracta d’un edifici dubtosament romànic, de planta rectangular actualment. Originàriament tenia un absis adossat, del qual encara es conserva la fonamentació.

La coberta de l’edifici és de dos vessants, ornamentada amb un campanar d’espadanya, d’una obertura, el qual ha estat col·locat damunt la façana de l’edifici.

La porta d’entrada, situada al costat de ponent, fou refeta i sobreposada a la romànica adovellada original, d’acord amb els gustos de l’època (any 1638). Hi ha encara una altra obertura: la finestra de doble esqueixada, gairebé centrada al mur de migjorn. El mur de tramuntana ha estat apuntalat amb una rafa.

Aquest edifici ha estat construït amb un aparell de carreus de mida regular, escantonats a cops de martell i disposats ordenadament a trencajunts de mitja peça, formant unes filades regulars.


Al mur de migjorn hom pot veure, adossats a una imposta, tres caps humans, a manera de caràtules. Es tracta d’uns rostres monstruosos, molt esquemàtics, gairebé caricaturescs, inexpressius i estàtics; un d’ells es troba a l’extrem, tocant a la façana. Els altres dos, situats de manera asimètrica, apareixen un a mitja altura, entre la porta i el campanar, i l’altre, a mà dreta de la porta.

La masia d'Oliva és una antiga casa pairal,, inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És més coneguda com a l'Oliva de Vallmanya, per a distingir-la de l'Oliva d'Ardèvol, del mateix municipi.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 12 de març de 2020

MARE DE DÉU DE L’AVELLANA. PINÓS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

 L’església de Mare de déu de l’Avellana forma un conjunt amb un petit cementiri que encara s’usa, la qual cosa fa que encara avui aquest temple conservi el títol de sufragània de Vallmanya, a causa dels enterraments que s’hi fan dels difunts de les sis o set cases d’aquest entorn.


L’advocació és deguda al topònim d’aquest lloc, conegut per l’Avellana, i terme de l’Estella. Actualment és més conegut per cal Sala. Aquesta casa pairal es troba just a mà dreta de la carretera, davant el temple.

Sembla ser esmentada al  1270,  però les dades històriques són ben minses, i posteriors a la seva primera construcció. Hi ha documentació de l’any 1416, que fa referència al temple i a la casa veïna. L’any 1680, tal com indica la llinda de la porta d’entrada a l’esglesiola, l’edifici fou profundament reestructurat i adaptat als nous estils de l’època.El primer cop d’ull ja ens fa adonar de la transformació que ha sofert l’edifici. La porta és encarada a llevant, amb l’orientació primitiva capgirada. De l’antiga església romànica queda un pany de mur a migdia, amb una obertura posterior que il·lumina el sota-cor de l’interior, i una altra finestra, romànica, de doble esqueixada, adovellada i actualment tapiada a la banda interior.

Recentment, l’any 2015 s’ha restaurat  la capella. Els treballa han consistit en el reforç dels contraforts i la restauració de les façanes laterals i frontals. També s'ha netejat la rosassa que conté la Verge.

Conserva en el seu interior un notable altar barroc, contractat el 1651, esculpit amb escenes de la vida de la Mare de Déu.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 10 de març de 2020

SANT MIQUEL DE VALLMANYA. PINÓS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Vallmanya i dins el terme parroquial de Sant Pere de Vallmanya, del qual depenia, ja que sempre degué ésser una simple capella rural.


Les primeres notícies d’aquesta capella sobrepassen el segle XIII, ja que no és fins l’any 1342, quan és citada l’església de Sant Miquel juntament amb la de Sant Pere de Vallmanya, al permís que Bernat de Boixadors concedí a Bernat de Bonfills i al seu fill Pere per a passar amb el seu ramat pel terme de Vallmanya; entre els límits figurava el camí que venia de Sant Miquel.

L’església és de planta rectangular, d’una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular, ornamentat exteriorment amb un fris d’arcuacions llombardes, disposades en sèries de dues entre lesenes, amb la peculiaritat que aquestes arrenquen d’un sòcol disposat a mitja alçada i no pas del nivell del terra, com és habitual.


La coberta de l’edifici és a dos vessants, damunt la nau, i amb lloses de forma cònica, a l’absis. Enmig dels dos cossos, damunt la paret que sobrepuja la teulada, hi ha el campanar d’espadanya d’una obertura, a l’indret de l’arc pre-absidal.

La pedra de l’edifici és basta, trencada a cops de maceta, i segueix filades regulars, segons s’entreveu per l’escardejat que cobreix les parets. La paret que dóna a ponent és posterior, i fou refeta segurament per problemes de fonamentació, afegint-hi un ull de bou. Podria ésser que aquesta obra hagués estat realitzada coincidint amb la renovació de la porta (l’any 1854, tal com hi consta).A l’interior, on s’entra per la porta situada a migdia, la nau és coberta amb volta de canó, arrebossada entre els arcs per aturar la degradació de la pedra sorrenca. A més de l’arc pre-absidal en degradació, hi ha tres arcs torals sostenint la volta de la nau, que arrenquen d’una imposta de quart de bocell.

Altres obertures, a més de la porta i de l’ull de bou, són les dues finestres de doble esqueixada i arc de mig punt: l’una a l’absis —feta amb tècnica de repeu i amb elements estranys a la seva forma originària— i l’altra al mur de migdia, entre els dos arcs entrant a mà dreta de la porta.


L’edifici és un bon exemple de les formes rurals de l’arquitectura del segle XI i segueix els models llombards.

Sant Miquel de Vallmanya és una església romànica inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 7 de març de 2020

SANTA MARIA D’ARDÈVOL. PINÓS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Ardèvol és un poble (108h. 2009/728 msnm.) situat a l’esquerra de la rasa d’Ardèvol (a la capçalera de la riera de Llanera), al vessant septentrional de la serra de Pinós i molt a prop del centre geogràfic de Catalunya. Antigament disposava d'un castell del qual només queda la torre de guaita rectangular. La població viu repartida entre el nucli i les cases de pagès dispersades. Entre les masies hi ha la de Tristany, casa pairal dels generals carlins Benet i Rafael Tristany.


L’església de Santa Maria està situada al bell mig del poble, enfront de la Torre. Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell d’Ardèvol, del qual fou església parroquial. L’església depengué de la canònica de Solsona per donació dels seus patrons. La possessió de l’església de Santa Maria d’Ardèvol per la canònica de Santa Maria de Solsona es veié confirmada repetidament, ja sigui a la tercera consagració de l’església de Santa Maria de Solsona, de l’any 1103, o ja sigui a la butlla papal d’Alexandre III el 1180, o a la de Climent III el 1188.


Les restes arquitectòniques romàniques que veiem actualment són ben insignificants. D’aquella primera església queda una part de la nau, reutilitzada avui com a sagristia del temple parroquial bastit l’any 1688, segon la data que figura a la llinda del portal, i situada darrere el seu altar major.

Les restes visibles consisteixen bàsicament en un mur de petits carreus, ben tallats i polits, els quals palesen les tècniques pròpies del segle XII. En aquest mur s’obren, al cantó de migjorn, dues finestres, d’un treball molt acurat, la funció de les quals desconeixem a causa de l’estat tan fragmentari del conjunt.


L’exterior d’aquest edifici ha sofert diverses modificacions, els segles XVI-XVII, que només deixen entreveure una part baixa de l’edifici antic al mur de llevant. 

Església d'una sola nau amb la capçalera recta  i capelles laterals, orientada a llevant i amb la façana a ponent. Al costat de migdia hi té adossada la rectoria. L'església té un presbiteri quadrat.

El frontis a ponent té un portal classicitzant rectangular amb el marc flanquejat per unes primes pilastres estriades, un petit entaulament. El  frontó és triangular amb fornícula i la imatge de sant Isidre al timpà. Hi ha un òcul motllurat damunt i una cornisa angular. La porta té la següent inscripció a la llinda: "Sit Nomen Domini Benedictum anno 1688".


El campanar d’un barroc senzill està recolzat al mur de tramuntana fent angle amb la capçalera. De planta gairebé quadrada  està coronat per una minsa cornisa amb gàrgoles als angles i per un terrat amb barana de petits pilars i algun pinacle de bola en un caire. La cel·la queda oberta amb quatre finestres d'arc de mig punt, una a cada cara. Els seus murs són de carreus grans irregulars i matussers disposats en filades regulars; no tenen altra element decoratiu que una fina motllura sota les finestres.

En el seu interior guarda sarcòfags i una piva baptismal antiga.

Santa Maria d'Ardèvol és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia. M. Rosa Planell Grau

dijous, 5 de març de 2020

CASTELL O TORRE D’ARDÈVOL. PINÒS. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Aquest castell —bastit en un lloc elevat devia servir per a vigilar, vers l’any 1000, juntament amb els de Pinós, Vallferosa, Llanera, Peracamps, etc., el sector oriental de la frontera que el comtat d’Urgell tenia amb les terres dominades pels musulmans.

L’any 975, en un document comtal de donació, és esmentada la serra d’Ardèvol, que sembla que devia ésser l’extrem meridional del comtat d’Urgell, zona límit amb l’anomenada “marca de Berga”.

Pocs anys més tard, l’any 986, en un altre document, a l’hora de situar el castell de Figuerola, hom diu que és dins el terme d’Ardèvol; tot i que no sigui esmentat d’una manera palesa, és gairebé segur que en aquest moment a Ardèvol ja hi havia un castell.

Malgrat això, fins l’any 1027 no trobem una església de Sant Just situada al terme del castell d’Ardèvol. Després d’aquesta data, aquest castell és esmentat com a afrontació o bé com a punt de referència per situar béns immobles, en diversos documents.

Amb tot, el primer document que fa esment d’un senyor d’Ardèvol és del segle XIII; l’any 1222 hi ha un Guerau d’Ardèvol i el 1273 un Ponç d’Ardèvol.

El segle XIV —almenys d’ençà de l’any 1314—, aquest castell pertanyia al vescomtat de Cardona; des de l’any 1375 fou del comtat cardoní.

Vers l’any 1932, la part exterior de la construcció s’ensorrà. Els anys 1970 hi foren fetes obres per tal de consolidar allò que en restava.

Inicialment, a Ardèvol es construí una torre de planta rectangular; aquest edifici és el que hom pot veure actualment. Uns segles més tard, tot aprofitant com a esquelet aquesta torre paral·lelepipèdica, fou bastida una torre de planta circular; aquesta segona construcció és la que s’ensulsià els anys 1931.

La porta d’aquesta construcció és situada a uns 6 m de la seva base i, curiosament, és a la façana orientada vers el nord-oest. Els muntants són formats per diverses pedres, algunes de força petites, ben treballades. L’arc és compost, en canvi, per una vintena de lloses. Sembla, d’acord amb allò que ens han dit, que aquesta porta fou tapiada quan fou edificada la torre de planta circular, la qual tenia la porta d’entrada més amunt.

El castell d'Ardèvol o Torre d'Ardèvol és un edifici declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau