dissabte, 30 de juny de 2018

SANTA MARIA DE TORREDENEGÓ. LLOBERA. SOLSONÈS

TERRES DEL SOLSONÈS

Torredenegó (també Torredenagó) és un poble (34 h. 2009/841 m. alt.) disseminat proper al santuari del Miracle


La primera notícia de l’església és del 1142. És un document que l'anomena "Sancte Marie de Turre de Negó". Aquest topònim fa referència a una torre o un mas fortificat, al voltant del qual s'estenia una zona que devia tenir per senyor un tal Enneg o Ennegó, senyor de Canalda, el maig de l’any 1000, emigrà de la muntanya per establir-se en les terres reconquerides als moros.


En el seu terme al segle XI hi havia diverses propietats feudals sota el domini dels comtes d'Urgell. Al segle XI apareix com a senyor Amaltruda, de la família vescomtal de Cardona. El 1158 posseïen aquest sector Pere i Arnau de Freixenet, que feren donacions de terres a Santa Maria de Solsona. Als documents, doncs, dels segles XI-XII, Torredenegó és entès com un terme més o menys estès, amb diferents masos escampats.

L'any 1313 va ser visitada pel bisbe d’Urgell, Ramon Treballa. És el primer document on consta com a temple parroquial. El 1593, amb la creació del Bisbat de Solsona, encara la mantenia, per bé que posteriorment la perdé. Segons una llinda datada l'any 1660, a la segona meitat del segle XVII l'església va ser ampliada pel cantó nord amb un cos que servia de sagristia. També s'hi afegí un cor postís.

Des de 1936 la seva portalada es conserva al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. A l'església en el seu lloc hi havia una porta nova, que intentava recordar l'original. Finalment la direcció del Museu, a instàncies de la gent del poble, el 1988, restituí a la portalada del temple el complement de columnes, capitells i arcada que hi havia hagut.

Conserva encara l'estructura romànica del segle XII. La planta és rectangular i de nau única. L'interior de la nau presenta una volta de canó i l'absis s'obre amb un arc preabsidal. L'absis és semicircular amb el parament format per grans carreus escairats i de bona talla menys a la base, on són més grans i irregulars. L'absis presenta una cornisa de peces trapezoïdals en bisell i dues obertures: una al centre, amb arc de mig punt de pedra única i d'una esqueixada; l'altra rectangular al cantó de migdia.


La portalada s'obre al mur de migdia. Té dues columnes a banda i banda amb base llisa i capitell decorat amb motius vegetals. L'arquivolta té un bordó que segueix les columnes, una franja ampla sense decoració i una banda lleugerament encorbada, decorada amb palmetes sense interrupció. Alguns elements originals es conserven al Museu Diocesà de Solsona.


Al frontis s'alça un campanar d'espadanya amb dues obertures. No es pot dir res d’aquest mur al haver enganxada la rectoria.

Santa Maria de Torredenegó és un monument protegit i inventariat com a Bé Cultural d’Interès Local dins el Patrimoni Arquitectònic Català.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 28 de juny de 2018

SANT MIQUEL DE PINEDA. SANT FELIU DE PALLEROLS. GARROTXA

PASSEJANT PER LA GARROTXA

Sant Miquel de Pineda és un poble (29 h. 2009), situat a l’esquerra del riu Brugent, vora la riera de Sant Iscle. L'església formava part del terme del castell d'Hostoles. Al segle XVII era de la batllia reial d'Hostoles.


Com alguns dels edificis religiosos de la zona de la Garrotxa , l’església de Sant Miquel de Pineda patí els efectes devastadors de la sèrie sísmica de l’any 1428.

En la visita pastoral de l‘any 1430 consta que l’església es troba totalment arruïnada i que l’altar estava instal·lat en una construcció provisional.

L’any 1600 el bisbe mana que es faci una petita intervenció en el cementiri parroquial.

Com a centre parroquial s’hi instauren diferents beneficis, destacant el de Santa Cecília (amb una capella pròpia).

Entre el segles XVI-XVIII l’església era sufragània de Sant Iscle de Colltort.

Sant Miquel de Pineda és una construcció del segle XI, romànica d’una sola nau, amb capelles afegides posteriorment.

L'absis és sobrealçat i eixalbat. El campanar és de torre quadrada. A ponent hi ha la porta, d'època més moderna. A la part posterior hi ha un petit cementiri.


Sant Miquel de Pineda és una església inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 26 de juny de 2018

SANT ISCLE DE COLLTORT. SANT FELIU DE PALLEROLS. GARROTXA


PASSEJANT PER LA GARROTXA

Sant Iscle de Colltort (30 h. 2009) és un nucli de població, majoritàriament disseminada, que té com a punt de referència principal l’església de Sant Iscle de Colltort. Situat a l’extrem oriental de la serra de Marboleny, al peu del castell de Colltort (845 m d'altitud) i a la capçalera de la riera de Sant Iscle, afluent per l’esquerra del riu Brugent.


El castell de Colltort està documentat el 1017 en què havia estat donat en feu pel comte de Barcelona Ramon Borrell. Possiblement en aquella data ja existia l’església depenen del castell.

El primer document que parla de l’església data de 1020. Procedeix d’un testament de Bernat Tallaferro, el qual llegà al seu fill Guillem el lloc i l’església. El 1184 es torna a esmentar en el testament de Dulcia, senyora de la vall i castell d’Hostoles. El 1394, Altibella, esposa de Bernat de Palau, llega diversos béns de la parròquia de sant Iscle  al monestir de Sant Pere de Besalú. I el 1472, Anna, esposa del baró de Santa Pau, Guillem d’Oix, concedeix diversos privilegis als habitants de la parroquia. El segle XVIII pertanyia a la batllia reial d'Hostoles.
La primitiva església romànica construïda el segle XI va desaparèixer amb els terratrèmols. Al seu lloc se’n bastí una altra a partir del segle XV – època de la qual se’n conserven pintures – i va ser reformada àmpliament fins el segle XVIII. L’absis fou substituït a l’ampliació del temple. A migdia hi ha restes del seu origen romànic.

A l'entrada hi ha un petit porxo amb un ull de bou a la part superior. El portal d'entrada està treballat en pedra. La part superior del frontis està coronada de merlets.

Al seu costat l’edifici de la rectoria s’ha convertit en una casa de turisme rural.


En el periodo entre 1985- 1987 es va procedir a la seva restauració. Es van realitzar les següents obres: repàs de la teulada del porxo, rascat de les arcuacions de pedra de les capelles laterals, massissat de pilars i parets de la nau central, enderroc de maçoneria en el full que revesteix la torre dins la sagristia, excavació del replè de pedres i formigó dins el paviment original, neteja i extracció de la calç de la volta i descoberta de les pintures del segle XV, fixació de les pintures, enderroc del cor i repicat i cates a les parets.

Es creu que l’església es troba sobre un assentament visigòtic.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 23 de juny de 2018

SANT ROMÀ DE DELFIÀ. RABÓS DE L’EMPORDÀ. ALT EMPORDÀ

Delfià ( 25h. 2009) és un petit nucli de població, del terme municipal de Rabós, format a més per algunes masies i la mateixa església.


Sant Romà de Delfià és una església romànica que va ser construïda segurament a la segona meitat del segle XI. Encara que el primer esment del lloc de Delfià ja és documentat en l'acta de consagració de Sant Quirze de Colera l'any 935, no es troba una referència directa de l'església de Delfià fins als anys 1279 i 1280. Figura posteriorment com a parroquial en els nomenclàtors de la diòcesi del segle XIV. 

Queda entredit un document que hom considera fals d'una suposada sentència de Carles el Calb, datada l'any 844, a favor del monestir de Sant Quirze de Colera i en contra del comte Alaric d'Empúries i que suposadament fou escrit vers el segle XII o XIII en un intent dels monjos de Sant Quirze d'atribuir-se el control d'una bona part del territori de Peralada, mitjançant  les esglésies que en ell hi figuraven.  Posteriorment en convertí en sufragània de l'Església de Santa Eulàlia de Noves, encara que vers el 1691 ja no consta en el llistat de parròquies.


Sant Romà de Delfià és un temple de petites dimensions d'una sola nau amb absis semicircular capçat a llevant. La nau està coberta per una volta rebaixada de maó pla, de construcció tardana, mentre que l'absis presenta una volta de quart d'esfera. Aquest últim està obert a la nau mitjançant un doble arc de mig punt en gradació, amb les impostes motllurades. L'antic espai del presbiteri està convertit en la sagristia actual.

Els murs laterals de la nau presenten bancs d'obra correguts. La porta d'accés està ubicada al mur de migdia. Està formada per dos arcs de mig punt adovellats en gradació, sense cap element decoratiu interessant. Damunt seu hi ha una finestra d'arc de punt rodó i doble esbiaix.

La façana està rematada per una cornisa motllurada. El frontis presenta una única finestra de grans dimensions, de doble biaix i arcs de mig punt adovellats. A la part superior s'aixeca el campanar d'espadanya, format per dos arcs de mig punt rematats per una teulada a dues aigües.


La construcció està bastida amb pedres desbastades i carreus, disposats en filades regulars i lligats amb morter de calç. L'interior està totalment cobert de calç.

Sant Romà de Delfià és una església que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 21 de juny de 2018

MONESTIR DE SANT QUIRZE DE COLERA. RABÓS DE L’EMPORDÀ. ALT EMPORDÀ II

PASSEJANT PER L’ALT EMPORDÀ

Les restes del claustre del monestir estan ubicades a la banda de migdia de la basílica. Adossades a l'extrem de ponent del mur de migdia del temple hi ha restes d'una de les dependències monàstiques i, disposat en paral·lel a la part restant del mur, hi ha el fragment d'una de les galeries del claustre. Està format per dues arcades dobles de mig punt adovellades, separades per un gran pilar carreuat i recolzades en columnes i grans capitells. A la banda de llevant del pati del claustre hi ha un fragment de mur amb aparell d'opus spicatum pertanyent a un dels edificis de les antigues dependències monàstiques.


Tancant el claustre per la banda de ponent hi ha un edifici de planta rectangular força allargada, amb la coberta d'un sol vessant a l'exterior i volta apuntada seguida internament, tot i que a la part sud està esfondrada. La façana principal està orientada al claustre i presenta dos portals d'accés de mig punt adovellat a la planta baixa i, al pis, dues finestres de doble esqueixada i arcs de mig punt. La façana de ponent, encarada a l'exterior del recinte, presenta el basament atalussat i una llarga espitllera. Al pis hi ha dues finestres de doble biaix, pràcticament idèntiques a les de la façana principal. L'aparell és bastit amb carreus de pedra ben desbastats, disposats en filades. La construcció ha estat identificada com el refectori o bé el dormitori del monestir.


A la banda de migdia hi ha un altre edifici que s'ha identificat com la casa de l'abat, i que ha servit de masia fins no fa gaire temps. És rectangular, està format per tres cossos adossats amb les cobertes d'un sol vessant i distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada a l'exterior del recinte, presenta un portal de mig punt adovellat i una llarga espitllera a la planta baixa, mentre que al pis hi ha dues finestres rectangulars emmarcades en carreus i amb les llindes biforades amb arquets trilobulats i les impostes motllurades. La banda nord de la construcció presenta una gran volta de mig punt bastida en pedra, a la planta baixa, i finestres reformades fetes amb maons al pis. A l'interior hi ha estances cobertes amb voltes de canó i restes de l'encanyissat i arcs torals adovellats, a la planta baixa. Es conserva un mur en “opus spicatum” pertanyent a la construcció del segle X o anterior.


Darrere de l'absis de la basílica hi ha les restes de les fortificacions que delimitaven el recinte. Des de l'extrem nord-est de la capçalera surt un tram de muralla que conserva diverses sageteres. Un altre tram de muralla estava disposat en paral·lel a l'anterior, a migdia, delimitant un recinte que comunicava els edificis del monestir amb la torre angular, situada a uns trenta metres a llevant.

La torre és de planta quadrada i presenta diverses espitlleres i finestres disposades a diferent nivell. Actualment ha perdut la seva coberta. A la cantonada nord-oest de la basílica, gràcies a les tasques arqueològiques dutes a terme els últims anys, també es localitzen restes d'un mur fortificat amb sageteres integrades al parament.


Les restes de l'edifici que ha estat identificat com l'hospital estan situades al nord-oest del conjunt monàstic, en una zona una mica elevada. Es tracta d'un edifici de planta rectangular, sense coberta i mig enrunat, bastit en pedra sense treballar i fragments de material constructiu, lligat amb abundant morter de calç.

Encara hi ha un altre edifici aïllat situat al nord-est del monestir, actualment destinat a bar-restaurant, tot i que havia servit de corral.

L'any 1979 van començar diverses campanyes de restauració i d'excavació que han posat al descobert unes pintures romàniques del segle XII, de gran qualitat a l'absidiola sud de la basílica. Tot i que es troben en un estat alt de degradació, s’hi distingeix una màndorla, dos àngels, el sol i la lluna. També s’ha posat al descobert les restes d'una tercera església o cel·la (la més primitiva), envoltada de tombes antropomòrfiques.

Entre els anys 1983 i 1984 començà una altra intervenció en la que es va realitzar l'aixecament de plànols, la formació d'una escala d'entrada i la consolidació parcial de l'edifici annex de l'antiga masoveria. Després de l'adquisició dels edificis a la família Nouvilas l’any 1994 l'Ajuntament de Rabós creà el Patronat Municipal de Sant Quirze de Colera, amb representació de diferents institucions, que té per objectiu promoure'n la recuperació, l'estudi i la difusió. Des d'aleshores s'hi han efectuat campanyes d'excavacions arqueològiques i intervencions de consolidació i restauració.


El 1995 s'encarregà un projecte general a Joan Falgueras i Font. Els anys 2004-2005 es realitzaren diferents excavacions i també s'arranjà el camí que va de Rabós a Colera. Actualment encara està en procés restauració.

En el marc d'aquestes campanyes i intervencions, s'han recuperat pintures romàniques del segle XII en un dels arcs i s'han localitzat tombes antropomòrfiques al refetor que confirmen la primera ocupació medieval de la zona en el segle VIII. Després d'estar tancat al públic durant molts anys, el monument és visitable des de 2007 i s'hi celebren concerts d'estiu.

El monestir de Sant Quirze de Colera és una abadia benedictina de l'antic comtat d'Empúries, dins els límits del bisbat de Girona. El conjunt arquitectònic és format per la basílica de Sant Quirze, diverses dependències monàstiques organitzades al voltant del pati del claustre, una torre de defensa i restes d'un pany de muralla, l'església de Santa Maria i les restes de l'antic hospital. L’edificació perviu dins el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera.


Després d’un llarg procés de recuperació, Sant Quirze encara transmet allò que els seus constructors hi van imprimir al segle X, amb una sòlida arquitectura de pedra d'estil romànic amb influències del Rosselló i decoració llombarda.

En el marc de la restauració segurament es trobaran noves troballes que donaran encara més informació.

El conjunt del monestir de Sant Quirze de Colera és una obra romànica declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dimarts, 19 de juny de 2018

SANT JULIÀ DE RABÓS. ALT EMPORDÀ

PASSEJANT PER L’ALT EMPORDÀ

Rabós és un poble (159 h. 2005/106 m. alt.) que forma un nucli habitat compacte, al redós de l’església parroquial, al vessant de migdia d’un serrat d’escassa elevació. Als peus del turó, a llevant del poble, el riu Orlina passa afondalat i és travessat per un pont d’un sol arc. Les cases del poble formen un notable conjunt d’arquitectura popular, dels segles XVII al XIX. Els carrers són estrets i curts, de traçat irregular i força costeruts, i molts conserven l’antic empedrat de còdols. El nucli urbà presenta una sèrie de teulades a diferent nivell.


L’origen del nom de Rabós no ha estat esclarit. Alguns estudiosos diuen que podria haver-se originat per la proliferació d’un animal salvatgí com altres llocs anomenats la Rabosa o el Raboser.

L’església segons la web oficial de l’ajuntament de Rabós està sota l’advocació de Sant Julià i Santa Basilissa,.

En un primer document de l'any 844, l'autenticitat del qual és força dubtosa, s'esmenta l'església de Rabós dins d'un grup de dotze esglésies pertanyents al monestir de Sant Quirze de Colera contra les pretensions del comte d'Empúries, que les havia usurpat. Joan Badia i Homs no accepta l'autenticitat d'aquest document i argumenta que és una falsificació per part dels monjos de Colera, realitzada el segle XIII, per tal de reafirmar llurs drets davant del comte d'Empúries. 

L'any 1072, en la dotació de Berenguer Renard de Quermançó al seu fill Dalmau, amb motiu de la seva admissió a la canònica de Girona, el bisbe Berenguer promet que a la mort del pare, concediria a Dalmau l'església de "Rabidonis", en feu de la seu gironina. Durant el segle XIII surt esmentada amb diferents variants del nom. A finals de segle, en un document de compra per part de l'abat Berenguer de Vilatenim, apareix nomenada com "Parrochia Sti Juliani de Rabadonibus". L'any 1362 apareix al Llibre verd de la seu de Girona.

És una església d'una sola nau amb absis de planta semicircular. La nau presenta volta apuntada mentre que l'absis està cobert amb una volta de quart d'esfera. L'arc triomfal està format per un doble plec de mig punt en gradació amb la nau.

Els murs laterals, de força gruix i rematats per una cornisa motllurada, presenten quatre capelles encastades i cobertes amb volta de mig punt, les quals no sobrepassen el gruix de l'estructura cap a l'exterior. Les dues capelles de la zona presbiteral presenten cornises de cavet, mentre que les de la nau estan arrebossades i pintades i foren afegides amb posterioritat. A migdia hi ha la sagristia, a la que s'accedeix a través d'una volta de mig punt que perfora el gruix del mur.

Als peus del temple hi ha el cor, sostingut per un gran arc rebaixat bastit amb carreus desbastats, que es recolza als murs de la nau. El temple presenta quatre finestres d'arc de mig punt per il·luminar l'interior, tres són de doble esqueixada i l'altra d'un sol biaix, totes de mida gran.
La façana principal, orientada a ponent, presenta un portal d'accés format per dos arcs de mig punt en gradació i timpà llis ubicat damunt una llinda gravada amb la inscripció "1313, ANNO DOMINI M CC XIII" i la representació força esquemàtica de l'anyell de Déu flanquejat per dos lleons rampants. Damunt la porta hi ha una finestra força gran, de doble esqueixada i arcs de mig punt.

La façana està rematada amb un campanar d'espadanya format per tres pilastres cobertes amb dos arcs de mig punt. Tant damunt del campanar com de la resta del temple s'aixeca una gran obra de fortificació construïda a finals del segle XIV. El campanar està rematat per una corsera sostinguda per vuit falsos arquets triangulars damunt cartel·les.

Més tardanament, damunt la fortificació s'aixecà un altre campanar d'espadanya d'un sol ull, arrebossat i pintat. La resta de la fortificació està força degradada, tot i que es conserva millor a la part de tramuntana i a l'absis, on el gran mur bastit damunt seu li dóna aparença de torre defensiva. Encara manté algun merlet rectangular, amb una petita espitllera al centre.


El temple presenta els murs laterals bastits amb pedra desbastada disposada irregularment i lligada amb abundant morter de calç. La façana principal, en canvi, presenta un parament de carreus ben escairats, disposats formant filades regulars. L'interior del temple presenta tots els paraments de pedra vistos, exceptuant les dues capelles laterals i la volta de la nau principal, arrebossades i pintades de blanc.

Sant Julià de Rabós és un edifici que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Rabós és un poble força interessant per passejar i conèixer.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dissabte, 16 de juny de 2018

SANT PERE D’ULLASTRET. BAIX EMPORDÀ

PASSEJANT PEL BAIX EMPORDÀ

El poble d’Ullastret és situat sobre una petita elevació de 49 m d’altitud, al sud-oest del puig de Sant Andreu, on estigué emplaçada la ciutat ibèrica d’Ullastret. Les muralles medievals, força ben conservades, encerclen un petit nucli de carrers estrets i costeruts situat al cim d’una petita eminència o tossal, on hi ha l’església parroquial de Sant Pere i, davant seu una esplanada bastant àmplia, que se suposa que era el recinte sobirà del castell. El conjunt del poble ha estat declarat monument historicoartístic.


Les primeres notícies d'aquest temple es tenen en un precepte del rei Carles el Simple, de l'any 899, en que es fa referència a una església dedicada a Sant Pere i a Sant Joan. Durant els segles XVII i XVIII va patir diverses reformes que van afectar especialment a la porta i les capelles laterals que van afegir-se a la planta primitiva.


La construcció és de planta basilical de forma trapezoïdal, essent més estreta la capçalera. Les tres naus, la central amb més altura; tenen volta de canó, reforçades amb dos arcs torals. Tant l'absis central com les absidioles estan cobertes amb voltes de quart d'esfera. Antigament les naus es comunicaven entre sí per tres arcs formers, que com els torals, arrencaven de pilars adossats. Els arcs més propers a la capçalera es van substituir per una única arcada rebaixada. També es van retallar substancialment els arcs torals d'aquest tram. En canvi, encara podem trobar l'estructura original a la part més propera a la façana.


Destaquen les dues impostes de l'arc toral de la nau central, representant en una d'elles un lleó i en l'altra dues sirenes, una femenina i altra masculina. Es consideren com una de les mostres d’escultura romànica més primitiva conservada a l’Empordà.


A l'exterior, els absis estan amb decoració llombarda, amb arcuacions cegues en sèries de quatre entre lesenes en el central i l'absis de la part nord té un fris amb sis arcuacions entre lesenes i l'absidiola del sud té dues sèries de dos i tres arcs també entre lesenes. A les lesenes de l'absis central es poden trobar algunes pedres amb inscripcions ibèriques, procedents amb tota probabilitat del poblat del puig de Sant Andreu. En els laterals del temple, malgrat haver-se afegit les capelles, també es conserven trams de decoració llombarda.


El campanar és de cadireta amb dues parelles d'arcs. Damunt de la coberta, sobre la nau central, destaca el comunidor, construït en les reformes del segle XVII, de planta quadrangular amb teulada i finestres a quatre vents.

La porta d’accés, d’estil barroc correspon a la reforma del segle XVIII

Sant Pere d'Ullastret és una església, situada al centre del nucli antic, que està protegida i inventariada dins el Patrimoni Arquitectònic Català.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 14 de juny de 2018

MONESTIR DE SANT QUIRZE DE COLERA. RABÓS DE L’EMPORDÀ. ALT EMPORDÀ I

PASSEJANT PER L’ALT EMPORDÀ

Els orígens de San Quirze de Colera són difícils de precisar a causa a la problemàtica d'un document que molts historiadors consideren una falsificació del segle XIII. En aquest s'assenyala que la fundació fou avalada ja a inicis del segle IX per Carlemany. En aquest s'esmenta que vers l'any 785 dos germans, Libenci i Assinari juntament amb els seus familiars, fundaren un monestir tant per fer vida cenobítica i per poder treballar les terres. Després d'aprisiar aquestes terres varen anar a la cort de Carlemany per obtenir un precepte de possessió.


Abans de l’any 815 van aconseguir un precepte reial on s’esmentaria ja el monestir, alhora que el feia beneficiari de diversos béns. Tot i la poca fiabilitat d’aquestes dades, s’han descobert importants elements arquitectònics i enterraments d’aquella època que demostren, si més no, la seva antiguitat. Aquell precepte de Carlemany va significar el tret de sortida d’una sèrie de donacions i fundacions de parròquies sota la direcció del monestir de Sant Quirze.

Més endavant el monestir, que era una fundació particular propietat de la família dels fundadors, va rebre d’aquests la propietat dels béns. Després d’un intent d’intromissió per part del comte d’Empúries Alaric, l’abat de Sant Quirze va demanar el 844 a Lluís I el Pietós el reconeixement de la fundació i dels drets adquirits.

Després d’un període sense notícies del monestir, possiblement motivat per algunes incursions bèl·liques, es torna a esmentar a l’any 927, i el nom del seu abat, Manuel, que marca el començament d’un període de puixança, amb diverses donacions al seu favor.

El 935 el bisbe de Girona va inaugurar l’església monàstica, aixecada gràcies a l’ajut econòmic del comte Gausbert d’Empúries, que va beneficiar Sant Quirze amb més propietats i drets. En els anys següents el monestir intervingué decididament en diversos actes relatius a altres centres monàstics de l’entorn.


L’any 1123, el bisbe Berenguer de Girona va presidir la cerimònia de consagració de la nova església i en aquell moment també es va esmentar l’església de Santa Maria. Ens els anys següents es continuaren registrant donacions importants a favor del monestir. El 1288 es lloc va patir els efectes del pas de tropes franceses.

Al segle XV comencen a trobar-se indicis de decadència, i de l’existència d’abats comendataris. Hi ha constància que el 1441 el claustre es trobava en perill de ruïna. El 1592 el monestir fou suprimit, extingint-se la comunitat i integrant-se amb el de Sant Pere de Besalú.

Amb l’exclaustració de 1835, els béns de Sant Pere de Besalú foren subhastats. El monestir de Sant Quirze de Colera, amb totes les seves pertinences i terres, va ser adquirit pel general liberal Ramon de Nouviles i de Ràfols. Els edificis foren utilitzats amb finalitats agrícoles i abandonat en ocasions. El 1931 fou declarat Monument Nacional. Els descendents del Ramon de Nouviles n'han estat propietaris fins que el 1994 el van vendre a l'Ajuntament de Rabós per la quantitat simbòlica de 1.000 pessetes. En els darrers temps s’hi han fet obres de consolidació i restauració.

La consagració de l'església del monestir a Sant Quirze, Sant Andreu i Sant Benet no fou fins a l'any 935, quan el bisbe Guiu de Girona, a demanda de l'abat Manuel, consentí. En el text que recull la consagració també s'esmenta que l'església havia estat reedificada enderrocant parts inútils fins als fonaments i mantenint les parts aprofitables, es parla dels ornaments reparats, dels canals i de les construccions útils reformades, de les campanes i les obres refetes. Cal esmentar que sota el protagonisme de l'abat Manuel, el cenobi va viure un període d'engrandiment i prosperitat.

Encara de més significació pel futur del monestir foren els importants alous que li van llegar els comtes d'Empúries Rosselló Gausbert i el seu fill Gausfred durant gran part del segle X. Amb aquestes possessions l'abadia consolidà uns forts dominis jurisdiccionals al llarg d'un ampli territori que s'estenia per l'Albera i que comprenia, ja en aquest moment, el tram de litoral que, aproximadament, correspon al que avui pertany als municipis de Portbou i Colera.
Aquesta no fou l'única consagració, donat que es tenen notícies d'una altra l'octubre del 1123 als mateixos sants del monestir, però també de l'església de Sant Maria, aquesta vegada a mans del bisbe Berenguer de Girona, en presència d'Arnau, bisbe de Carcassona, de Pere, bisbe d'Elna i de molts altres personatges, tant laics com religiosos. Aquest és un moment d'intensa renovació edilícia i que també correspongué a un període d'ampliació dels territoris del monestir vers tramuntana. Al segle XIII es consoliden els seus drets jurisdiccionals amb diverses butlles papals, compres de terres, etc. Malgrat això, també fou objectiu militar; durant la campanya de Felip l'Ardit (1285), fou envaït per tropes de Jaume de Mallorca (1288).

L'església de Sant Quirze és de planta basilical de tres naus, amb transsepte i tres absis semicirculars, orientats a llevant. La nau central i el creuer estan coberts amb volta de canó, mentre que les naus laterals i els absis presenten voltes de quart d'esfera. L'absis central, de mida més gran que les absidioles laterals, també presenta arcuacions llombardes a l'interior del temple i s'obre a la nau mitjançant un doble arc de mig punt en gradació, amb les impostes bisellades, que també es repeteix a l'absidiola de tramuntana. La de migdia, en canvi, presenta un arc rebaixat que fou modificat tardanament.


Entre l'absis central i l'absidiola meridional es construí posteriorment una capella de planta rectangular, coberta amb volta apuntada i oberta al transsepte mitjançant un arc també apuntat. Les naus són separades per pilars cruciformes als que s'adossen les pilastres que sostenen els arcs torals i formers. Els arcs interns del temple són de mig punt.

Pel que fa a les obertures, cada absis presenta una finestra de doble esqueixada i arcs de mig punt. N'hi ha dues més de les mateixes característiques situades al creuer, una al mur de migdia i l'altra a l'extrem nord-oest de l'estructura. A la part superior de la nau central, damunt de l'absis, hi ha una finestra circular adovellada. El temple també compte amb tres portes d'accés, tot i que les de tramuntana i ponent estan actualment tapiades. 

La porta situada al mur de migdia, actual accés a l'interior, és d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals fets de carreus desbastats. La porta ubicada al frontis, a la banda de ponent, està formada per dos arcs de mig punt en gradació, amb una llinda de força amplada i el timpà omplert amb carreus escairats. Damunt seu hi ha una finestra de grans dimensions de doble esqueixada i arcs de mig punt. A banda i banda hi ha dues finestres de les mateixes característiques, tot i que de mida més petita.


La façana està rematada per un campanar d'espadanya format per quatre grans pilastres sense cloure, més el basament de dues més. Exteriorment, la capçalera triabsidal és l'única part de l'edifici que presenta decoració llombarda. La construcció està bastida amb pedres poc treballades de mida mitjana, disposades en filades. Als murs de migdia i tramuntana, l'aparell combina la tècnica de l'opus spicatum amb petits carreus alineats sense espiga. Davant de la façana principal, i adossades al costat de migdia del creuer, hi ha restes del primitiu temple preromànic, consistents en unes escales de pedra i la primera crugia del temple primitiu, així com rastres del basament d'un absis al costat de l'actual absidiola de migdia.

Com considerem que la nostra visita ha quedat curta, donada la importància de l’obra del monestir, i del seu interior, properament acabarem aquesta crònica.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau


dimarts, 12 de juny de 2018

SANTA MARIA DE COLERA. RABÓS DE L’EMPORDÀ. ALT EMPORDÀ

PASSEJANT PER L’ALT EMPORDÀ

Visitàvem el monestir de Sant Quirze de Colera, magnífica mostra del romànic, al que dedicaré una propera crònica. I potser una altra de posterior, per que la informació trobada ens diu que bé mereix conèixer-lo més profundament, sobretot el seu interior.


A pocs metres del monestir de Sant Quirze de Colera trobem l’església de Santa Maria que ens obra la porta, de bat a bat, per que coneguem el seu interior.

Santa Maria de Colera apareix documentada per primera vegada en l'acta de consagració de l'església abacial de 1123.  En aquest document es fa constar que es va traslladar l'altar de Santa Maria a l'interior del temple de Sant Quirze, on es va consagrar. Això s'ha interpretat com que ja existia el petit temple de Santa Maria abans d'aquesta data i que el seu estat de conservació no era el més indicat i es va traslladar l'altar amb l'objectiu de poder reconstruir el temple. 


Un cop acabades les obres, es va consagrar l'església l'any 1135 com a parròquia dels súbdits i servents del cenobi.

El temple té una sola nau de planta rectangular, coberta amb una volta apuntada i acabada en un absis semicircular de volta ametllada més estret que la nau. Aquest espai s'obre a la nau mitjançant dos arcs apuntats adovellats. Adossat al parament de tramuntana hi ha un basament sobresortit.

En el mur sud s'obre la porta d'accés, formada per dos arcs de mig punt en gradació, que envolten un timpa semicircular i una gran llinda llisos.


L'interior del temple s'il·lumina gràcies a tres finestres de doble esqueixada i arc adovellat que trobem en el mur de migdia i dues de menors dimensions que es trobem en el frontis i en la part central de l'absis.

La construcció és bastida amb carreus de pedra desbastats, disposats en filades regulars

L'església va quedar abandonada i durant molt de temps es va fer servir com estable, fets que provocaren el seu deteriorament, visible especialment en l'absis i en el mur occidental. 


En el decurs dels darrers anys s'han anat efectuant diverses tasques de consolidació i restauració de l'edifici, que encara continuen.

Santa Maria de Colera és una església romànica que forma part del conjunt de Sant Quirze de Colera, obra declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. Pertany al Parc Natural de l'Albera.

Text i recull dades Miquel Pujol Mur
Fotografia. M. Rosa Planell Grau

dissabte, 9 de juny de 2018

SANTA ANNA DE MONTCORTÈS. PLANS DE SIÓ. SEGARRA

PAS A PAS PER LA SEGARRA

El petit nucli de Montcortès de Segarra (11 h. 2009/ 467 m. alt ) és format per petites cases de pagès dels segles XVII i XVIII al redós del castell de Montcortès i l'església de Santa Anna del segle XVI.


Santa Anna de Montcortès és una església d'origen medieval, probablement del segle XI. L'edifici actual és coetani al castell, de fet apareix esmentat al contracte d'obra del castell de l’any 1493. L’església es troba situada a la part més alta del nucli, davant del castell.


Santa Anna de Montcortès es tracta d'un edifici d'una sola nau amb dues capelles laterals, i coberta a dues aigües, destacant la capella situada a l'esquerra que es va ampliar posteriorment, tal com es pot observar per la part posterior.

La façana presenta la porta d'accés, motllurada amb un mínim treball decoratiu als brancals i la llinda monolítica. En el mateix mur destaca únicament el campanar d'espadanya de dos ulls situat al capdamunt.


Les capelles laterals presenten petites obertures en forma d'òcul i amb una mínima decoració.

Davant mateix impressiona la gran construcció del castell de Montcortès. El castell de Montcortès ja existia al 1095, quan el cavaller Guillem Isarn de Trevics el deixà en testament al seu fill. Entre el segle XIII i IV es va substituir l’antic castell per l’edifici que podem veure actualment construït el 1493.

L’obra del nou castell va donar com a resultat una majestuosa fortalesa de pedra picada, planta rectangular, una gran portalada de mig punt adovellada, finestrals de tipus renaixentista i galeria d’arcs rebaixats al pis superior.


Té dues grans torres bessones quadrades que presideixen la fortalesa que fan encara més gran el contrast entre el castell i el petit nucli de Montcortès de Segarra.

Santa Anna de Montcortès és una església  inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

El nostre més sincer agraïment a les persones que amablement ens van atendre en la nostra visita i ven mostrar-nos la seva cordial atenció.

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

dijous, 7 de juny de 2018

SANT MARTÍ DE CELLERS. TORÀ. SOLSONÈS

PAS A PAS PER LA SEGARRA

Cellers és un poble ( 27 h  2009/ 564m. alt.)  situat a la vall de Cellers , drenada pel torrent de Cellers , afluent per l’esquerra de la riera de Llanera. L'església està situada dalt d'un turó, a llevant de les runes de l'antic castell, dominant les cases del nucli que el rodegen pel sud i ponent.


D'aquesta església hi ha poca informació. Hi ha un document de l'any 1038 que parla d'una donació feta per Borrell i Adelaida, juntament amb els seus fills a tres frares anomenats Guillem, Seniofred i Galid. Als quals donen l'església de Sant Martí i Sant Celdoni de Cellers amb la condició que hi hauran de residir servint a Déu i a Santa Maria.

Fou senyor feudatari del lloc Bernat d'Anglesola; passà als Pinós i el 1514 era del mateix senyor de Claret. Fins l’any 1968 el lloc de Cellers va pertànyer al municipi de Llanera de Solsonès .

L’església de Sant Martí de Cellers, si bé tindria un origen romànic, ha sofert  al segle XVIII diferents remodelacions que li han conferit el seu aspecte actual.

Edifici d'una sola nau. La coberta és amb volta de canó i teulada a doble vessant (nord-sud), acabada amb teules. La construcció està feta amb carreus escairats, enfilats però de mida variable.

L'interior es troba arrebossat, hi ha dos arcs torals esbiaixats. S'observa que hi havia un absis a la zona on ara hi ha el campanar.

Al mur sud, hi ha l'entrada d'accés, d'arc carpanell adovellat amb la data inscrita de "1819". A la seva dreta hi ha una finestra acabada en arc que actualment es troba tapiada. A la façana oest, hi ha una finestra esqueixada i llinda oberta cap a l'exterior. També se li va afegir la sagristia.

A la façana est hi ha adjunt el campanar. Aquest, és de planta quadrada amb quatre obertures d'arc de mig punt orientades als quatre punts cardinals. A la part superior culmina amb una cornisa.


Sant Martí de Cellers és un monument protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català.

La nostra visita va ser breu i ràpida per què ens van dir que l’edifici era tancat per perill de la construcció?

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau