dijous, 18 de novembre de 2021

SANT SALVADOR. TALAVERA. SEGARRA

 PAS A PAS PER LA SEGARRA 

El poble de Talavera està situat al sector occidental del terme, en una vessant de 800 msnm, coronada pel castell de Talavera. El poble formava una vila closa i encara conserva el que havia estat un call jueu i diversos elements d'obra popular com carrers coberts. 

La parròquia de Talavera és esmentada per primera vegada a les llistes de parròquies del bisbat de Vic confegides als segles XI i XII. Hi ha notícia que l’any 1240 Bernat de Talavera, castlà del lloc, comprà els drets de diverses capellanies, entre les quals figura la de Sant Salvador de Talavera. 

L’església parroquial de Sant Salvador de Talavera va rebre, l’any 1685, la visita pastoral del bisbe de Vic Antoni Pasqual; en aquell moment n’era rector Jeroni Agramuntell, que era també degà de Santa Coloma de Queralt. 

Talavera es mantingué dins la demarcació eclesiàstica del bisbat de Vic fins el 1957, any en què fou integrat dins la diòcesi de Solsona. 

La parròquia de Talavera és un edifici d’època barroca, amb un santuari orientat a ponent i la porta a llevant, que conserva al mur sud un fragment de la façana de l’antiga església medieval, on destaca una porta paredada . 

La meitat oest d’aquesta porta és molt erosionada i els seus detalls són gairebé irrecognoscibles. A la meitat de llevant, l’estructura de la porta es conserva en relatiu bon estat. Es tracta d’una porta d’arc de mig punt, que possiblement era emfasitzada per dues arquivoltes motllurades. L’exterior presenta encara un bossell, emmarcat per dues franges en punta de diamant. 

Les columnes que suporten les arquivoltes han perdut els fusts i les bases, però se’n conserven els capitells, troncocònics i totalment llisos. 

El parament on s’obre la portada és format per carreus disposats molt ordenadament, en què apareixen algunes marques de picapedrer. 

No es coneixen altres vestigis d’aquesta església medieval, però per la factura dels elements conservats és clarament una obra tardana, de la fi del segle XIII o ja del principi del XIV, que es manté fidel a les formulacions arcaiques de mitjan segle XIII. 

L’església parroquial de Sant Salvador està situada a la part alta del poble de Talavera, fora del primitiu clos murallat.  La imatge de l’actual església és el resultat de remodelacions posterior que van afectar a la seva estructura.

La rectoria de poble s’adossa al mur sud d’aquesta església, i aquest mur es reforça amb l’adhesió d’un contrafort, deixant lliure la visió de la primitiva porta d’accés paredada.

La façana principal es traslladarà a llevant on s’obre l’actual porta d’accés amb arc de mig punt rebaixat , on també sobre una finestra allargassada amb d’arc de mig punt. 

Un campanar d’un ull, s’integra a la teulada de l’església, que se’ns presenta a doble vessant. 

Sant Salvador de Talavera és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons: Catalunya Romànica i IPAC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada