dimarts, 2 de novembre de 2021

SANTA MARIA DE GRAMUNTELL. RIBERA D'ONDARA. SEGARRA

 PAS A PAS PER LA SEGARRA 

El lloc de Gramuntell és conegut des de l’any 1054, que el comte Ramon Berenguer I i la seva esposa Almodis van cedir el puig d’Agremont a un grup de dotze matrimonis perquè el repoblessin. 

Les primeres notícies sobre l’església de Gramuntell són del segle XII. El 1133 Guillem Dalmau de Cervera, senyor del castell de Gramuntell, li féu un llegat testamentari de vint morabatins.

El 1192 apareix com una església vinculada a Sant Andreu de Vilagrasseta, amb la qual compartia el rector, circumstància que s’ha mantingut fins a l’actualitat. Ramon de Cervera féu donació a Sant Andreu de Vilagrasseta i a Santa Maria de Gramuntell i al seu capellà, Guillem Castell, de la tasca que el seu avi Guillem Dalmau els havia donat sobre les terres que tenia a Vilagrasseta i Gramuntell. 

El 1237 el bisbe de Vic va cedir el delme del terme al monestir de Santes Creus, que havia esdevingut senyor del castell de Gramuntell. Aquest fet originà un conflicte entre el rector de Gramuntell i Vilagrasseta i el monestir de Santes Creus que es resolgué amb una sentència del 1281 favorable al monestir cistercenc. 

Gramuntell va romandre dins el bisbat de Vic fins el 1957, moment en què s’incorporà com la resta d’esglésies veïnes a la diòcesi de Solsona. 

L’església de Santa Maria de Gramuntell, situada dins el poble, és un edifici que palesa una història constructiva complexa, que ha alterat profundament la seva estructura original. D’aquesta només es conserva, aparentment, part dels murs sud i oest, on és visible un aparell de característic carreuó segarrenc, amb algunes filades de través. És un parament molt alterat que desfigura l’obra original, que sembla que cal datar a la fi del segle XI. 

Edifici situat dins del clos primitiu del poble, i presenta una estructura molt modificada. Es tracta d'un edifici d'una sola nau, de planta rectangular, i capella bastida al mur de tramuntana. Presenta un parament de carreu disposat amb algunes filades de través i paredat, a l'estructura de la capella. 

A la façana de migjorn s'obre la porta d'accés d'arc rebaixat adovellat i presenta un treball incís en un carreu situat a la cantonera d'aquesta façana en direcció a ponent amb l'any "1596". A la façana de llevant s'obre un òcul i corona un campanar d'espadanya de doble ull.

Santa Maria de Gramuntell és una església d’origen romànic inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur

Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Fons: Catalunya Romànica i IPAC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada