dimecres, 26 d’abril de 2017

SANT PERE DEL CASTELL DE SITGES. TORRREFETA I FLOREJATS. SEGARRA

PAS A PAS PER LA SEGARRA 

En la nostra visita al castell de Sitges, a  la Segarra, veiem l’edifici d’una església que per a seva construcció havia de pertànyer a l’època romànica. La visitàvem i fotografiàvem per després cercar dades. No ens ha decebut al pertànyer al període romànic i aprofitem l’ocasió per fer la nostra crònica.

 
L’antic veïnat de les Sitges, situat a uns 2 km al N de Florejacs, és centrat pel majestuós castell de les Sitges, petita fortalesa residencial de planta rectangular, amb una gran torre mestra al centre del conjunt. Té obra dels segles XII i XIV, a més de reformes i ampliacions posteriors, del segle XVI, que fou quan s’obriren finestrals amb motllures de l’època (n'hi ha d’anteriors). S'hi accedeix per un gran portal adovellat (amb un matacà al cim) amb els murs en bona part atalussats i tot el conjunt emmerletat.

L’església sota l’advocació de Sant Pere és troba documentada en un inventari de rendes del bisbe d'Urgell del segle XI, entre els anys 1042 i 1075, on apareix esmentada la quarta part del delme de Palou de Sanaüja que havia estat bescanviat per la quarta part del delme de «Ciges», menció que prova la existència d'una certa organització parroquial al lloc de les Sitges.  

Se'n desconeix la categoria originària, potser no era més que una sufragània de Santa Maria de Florejacs o la capella del castell de les Sitges, documentat a partir de l'any 1116 («castrum de Ciges»), vinculat al proper «castrum Floriaci» (castell de Florejacs) en que Pere Ponç, vescomte de Cabrera el llegà al seu fill Arnau.  

És un edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó i reforçada amb cinc arcs torals, capçada a llevant per un absis semicircular obert a la nau mitjançant un arc presbiteral en degradació i cobert amb una volta de quart d'esfera. A l'interior, a banda i banda de la nau hi ha dos arcosolis oberts als murs i bancs de pedra.
 
La teulada, de dues aigües, és de lloses de pedra i abraça la nau i l'absis de forma única.  
La porta d'entrada, reformada modernament, es troba a la façana oest i és feta per un arc de mig punt adovellat sobre el qual s'obre una finestra rectangular d'una esqueixada. A ponent també s'hi alça un campanar d'espadanya de dos ulls.
 


El mur de migjorn és reforçat per dos contraforts, entre els quals se situa una finestra d'arc de mig punt paredada, possiblement de doble esqueixada. Una obertura de característiques similars s'obre al centre de l’absis. La façana nord és pràcticament un mur de contenció. Davant de l'absis hi ha el cementiri. 

L'aparell és fet de carreus ben escairats i força regulars disposats en filades uniformes que palesen les formes pròpies de la construcció de finals del segle XII o potser ja del segle XIII.

 
L'arc pre-absidal de l'església arrenca per mitjà d'imposta decorada per un relleu geomètric incís que podria ser la representació abstracta d'un peix submergit sota les aigües representades per una decoració de dents de serra. Aquest motiu es troba en algunes piques baptismals. Se'n desconeix el significat.  

Sant Pere del castell de les Sitges és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada