divendres, 12 de maig de 2017

SANT JOAN DE BERGA.

TERRA BERGUEDANA

Situat dins el recinte urbà de la ciutat de Berga la primera notícia documentada és de l’any 1220  quan el cavaller Bernard de Saga cedeix al comanador de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, la facultat d’erigir i edificar una església en el lloc anomenat “Hospital de Berga”, indret que els seus avantpassats havien cedit als Hospitalers de Sant Joan. Així la primera església romànica de Sant Joan fou una capella de la casa de l’Hospital, casa que l’any 1236 tenia ja organitzada una comanda a la vila i era plenament independent. 


L’any 1306 el comte de Pallars, Arnau Roger féu construir un altar dedicat a Sant Miquel.
L’any 1377 Brunissenda de Besora, tercera abadessa de Santa Maria de Montbenet, adquirí la casa de l’Hospital de Sant Joan per tal de convertir-la i adaptar-la a les necessitat del monestir cistercenc. Les monges de Montbenet residiren  a l’antic hospital i església fins el 1569. Malgrat sota la mateixa advocació construïren una capella a Sant Bernat  i la imatge de la Mare de Déu presidí l’altar major. 


Entre els anys 1572 i 1575 el monestir fou convertit en un priorat masculí dependent del gran monestir de Santa Maria de Poblet; l’intent de vida comunitària no reeixí i de nou fou abandonat. El 1702  el monestir de Poblet va vendre l’edifici a la família Canudes, la qual el traspassà als mercedaris el 1708, comunitat que l’habità i regentà fins a la exclaustració del 1835. 

El municipi de Berga instal·là les escoles municipals i el control de Consum a les seves dependències. Actualment continua com a església i les dependències han passat a formar part del Casal Cívic de la ciutat.  L’església de Sant Joan fou parròquia de la vila entre els anys 1897 i 1909.

L’any 1911 forma part com a sufragània de l’església parroquial de Santa Eulàlia. 

Fou malmesa l’any 1936 i el servei de la conservació de monuments de la Diputació de Barcelona féu una intervenció.  

Podem dir que l’actual edifici de Sant Joan de Berga respon a diverses etapes constructives les quals agafen un ventall històric molt dilatat. 


Menció especial és un capitell, que conserva restes de policromia, d’una datació propera al segle XII. 

Recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada