divendres, 9 de juny de 2017

SANT JAUME DE CASTELLVELL. CASTELLVELL I VILAR. BAGES.

TERRES DEL BAGES. 

Vam assistir a la trobada d’Amics de l’Art Romànic del Bages, en el cicle de Música i Romànic, a Sant Cristòfol de Castellvell. 
 

 
Poc abans d’arribar al lloc vam veure un cartell que ens indicava la presencia d’una església romànica del segle XII. Com sempre tenim la càmera fotogràfica a punt vam decidir conèixer-la i fotografiar-la. 

En la recerca hem trobat l’església amb dues nomenclatures diferents Sant Jaume de Marganell i Sant Jaume de Castellvell. Com el indicador posa sant Jaume de Castellvell és aquest el nom amb que hem titulat la crònica.


L'església de Sant Jaume es troba situada a la riba dreta de la riera de Marganell al peus del massís de Montserrat, a la banda nord-occidental del terme de Marganell. No degué de passar mai de capella rural. 

Aquesta església es trobava dins l'antic terme del castell de Castellbell, al lloc anomenat Marganell. Aquest lloc és documentat des del 924. l'església apareix citada el 1102 en un document en els propietaris, Bertran Sunyer, la seva esposa Adelendis i els seus fill donen l'església de Sant Jaume de Marganell al monestir de Santa Cecília de Montserrat. De la que fou domini fins la desamortització. El 1855 l'església passà a dependre de la de Sant Cristòfol.  

L'any 1936 el temple fou profanat, encara que no va sofrir greus destrosses arquitectòniques. L'any 1958 fou novament oberta al culte, després d'una acurada restauració dirigida per l'arquitecte A. Tintoré. Actualment presenta un bon estat de conservació.
 

Es tracta d’un petit edifici romànic que consta d’una sola nau rectangular, rematada vers llevant per un absis semicircular, on s’obre una finestra de doble esqueixada acabada amb un arc de mig punt monolític.  

L’absis és cobert amb un quart d’esfera i una teulada de lloses de pedra, mentre que la nau, de volta de canó, és coberta amb una teulada de teula àrab. 

Si ens fixem amb els murs posterior i anterior, veiem com s’aixequen per sobre el nivell de la teulada. Sobre el primer s’alça una petita creu de pedra, mentre que en el segon es dreça el campanar d’espadanya d’un sol ull. Probablement és d’època més tardana.  

Sota el campanar, a mitja alçada del mur, observem una finestra cruciforme, i, a sota seu, la porta d’arc de mig punt.

 
És un edifici senzill, sense cap mena de decoració arquitectònica o escultòrica, i per tant difícil de datar, però l’estructura de les cobertes, de l’absis semicircular sense arcades i de la finestra ens permeten establir una data en la primera meitat del segle XII. 

Sant Jaume de Castellvell, també de Marganell, és una església inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur
Fotografia: M. Rosa Planell Grau

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada