divendres, 24 de juny de 2016

SANTA MARIA DE VALLS. GUIXERS. SOLSONÈS.

TERRES DEL SOLSONÈS.  

A l’esquerra de l’aigua de Valls, sortint de l’estret de Vallpregona, hi ha l’antiga església de Santa Maria de Valls, sufragània de la parròquia de Sisquer.  
 

Aquesta caseria, totalment disseminada, es formada per l’església i 5 o 6 cases. El municipi disposa, des de 1993, d’un arxiu històric local que recull documentació municipal des del segle X fins a l’actualitat. 

 
Aquesta església era situada dins l’antic terme del castell de Sisquer. Inicialment degué ser una simple capella o sufragània. En l’actualitat és centre d’una parròquia molt més amplia. Estigué vinculada  al monestir de Sant Serni de Tavèrnoles, com a propietat del monestir de Sant Llorenç de Sant Llorenç de Morunys.
 

Les primeres notícies de l’església es troben a l’acta de consagració de l’any 1040 de l’església de Sant Serni de Tavèrnoles. Entre les esglésies de la vall de Lord pròpies del monestir, figurava la de Santa Maria de la Vall, entremig de Sisquer i de Moncalb.

Tot i que cal creure que la vinculació a Sant Serni de Tavèrnoles s’havia produït per l’annexió del monestir de Sant Llorenç de Morunys. En una relació de béns d’aquest monestir de vers l’any 1050 no figura aquesta església, però també n’hi falten d’altres que consten en l’acta de consagració esmentada. 

En un moment indeterminat devia adquirir la categoria de parròquia. L’any 1313 els delegats arquebisbals la visitaren com tal. L’any 1689 ja havia passat a ser sufragània de Sant Esteve de Sisquer.

Església d’una sola nau i amb l’absis quadrat. Una teulada única cobreix absis, nau i porxo. L'absis, avui sagristia, és més estret que la nau tant a l'interior com a l'exterior, si bé per la banda del costat de l'epístola ha perdut l'encaix amb la nau. També ha perdut la volta, substituïda o amagada per un cel ras.  

L'absis és bastit damunt un sòcol quadrat. Estant refets part del frontis i tot el mur del costat de l'epístola. Hi ha dues portes amb llinda, una al frontis i una altra tapiada al mur del costat de l'epístola amb data de 1731.  

El parament és de pedres escairades a cops de maceta i afilerades. De les finestres l'única romànica és al mig de l'absis, és d'arc de mig punt adovellat i dues esqueixades. 

Santa Maria de Valls és una església romànica protegida com a Bé Cultural d'Interès Local. 

Text i recull dades: Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada