dilluns, 28 d’octubre de 2013

LA TORRE DE LA VALL. TAVERTET. OSONA

TERRES D’OSONA.

Visitàvem el municipi de Tavertet  que es troba al sector de llevant de la comarca, a frec de la cinglera homònima. Inclou l’altiplà triangular del sector SW, delimitat per la riera de les Gorgues, la riera de Balà i el Ter. Limita al NE. i l’E. amb Rupit i Pruit, al S amb Vilanova de Sau, a l’W. amb les Masies de Roda i al NW. amb Santa Maria de Corcó.

Prop de Tavertet, sobre un penyal, es dreça la Torre de la Vall, anomenada també com la Torre de la Guàrdia, torre quadrada documentada el 1342, que es troba sobre una gran roca que sobresurt del terreny i l’hi fa de sòcol, amb un mas adossat als seus peus, bastit el 1667.

La Torre de la Vall, encara actualment està en peus i segueix estant habitada, i també com a Casa de turisme rural.

Conjunt format per una masia medieval i una masia del segle XVII. Son dos volums ben diferenciats, però formen un conjunt compacte edificat damunt d'un rocam d'uns 3 m, que li serveix de primera defensa. 

La torre té la planta quadrada (5x5) i les obertures estan orientades a migdia. Hi ha una part de les obertures que estan cobertes per la masia.  

Està formada per cinc pisos, a més del terrat de merlets. La masia està annexada a les façanes sud i oest. Està coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, situada a migdia, i la seva planta està totalment condicionada per la forma del rocam.  

S'ha restaurat molt i hi ha finestres d'altres construccions. Té una galeria annexada a la primera planta. A la façana nord, hi ha un petit balcó. Totes les obertures tenen els emmarcaments de pedra picada. A la façana principal hi ha una finestra amb la data 1667.

L’edifici està construït amb carrerons de pedra disposats horitzontalment i lligats amb morter de calç. Hi ha una sola obertura original a cada pis. 

Interiorment, la torre ha sofert una lleugera modificació entre el segon i el tercer pis, que han canviat la seva alçada original. 

En documents antics, se cita la Torre de la Vall com si hi haguessin dues cases com a mínim, que semblaria haver constituït el primer nucli habitat de Tavertet.

En aquest indret s’han trobat també restes de la vila romana. 

La torre de la Vall està declarada com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

Text i recull dades. Miquel Pujol Mur.
Fotografia: M. Rosa Planell Grau.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada